Tổng hợp công thức toán học lớp 7 phần đại số

Phần công thức toán học môn đại số lớp 7

1/ Bảng hệ thống về số hữu tỉ, số thực. Nắm vững các phép toán (cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa) với số hữu tỉ, phép toán giá trị tuyệt đối, bỏ giá trị tuyệt đối

Bảng biểu diễn số hữu tỉ, số thực

2/ Bảng hệ thống kiến thức về hàm số và đồ thị. Nắm vững các đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, mặt phẳng tọa độ, biểu diễn và xác định điểm mặt phẳng tọa độ, hàm số và đồ thị hàm số y=ax

hệ thống kiến thức về hàm số và đồ thị

3/ Những kiến thức cơ bản cần nhớ về thống kê. Nắm vững cách tính tần số, số trung bình cộng, mốt, cách vẽ biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ cột

Bảng hệ thống kiến thức thống kê lớp 7

4/ Những kiến thức cơ bản cần nhớ về biểu thức đại số. Nắm vững kiến thức đơn thức, đơn thức đồng dạng, đa thức, các phép toán cộng, trừ đơn thức, đa thức