Tổng hợp công thức Vật Lí học kì 2 lớp 11 – Tài liệu text

Tổng hợp công thức Vật Lí học kì 2 lớp 11

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (82.44 KB, 5 trang )

VẬT LÍ 11

VẬT LÍ HỌC KÌ II
CHƯƠNG IV: TỪ TRƯỜNG
1. Cảm ứng từ

B = (T)
2 Biểu thức tổng quát của lực từ :

F = IlBsin
3.Độ lớn cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn thẳng dài một khoảng r:

B = 2.10-7.
4. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm O của vòng dây:

B = 2.10-7
5 Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ
+ Trong ống dây các đường sức từ là những đường thẳng song song cùng
chiều và cách đều nhau.
+ Cảm ứng từ trong lòng ống dây:

B = 4.10-7.I = 4.10-7n.I
6. Từ trường của nhiều dòng điện
Véc tơ cảm ứng từ tại một điểm do nhiều dòng điện gây ra bằng tổng các
véc tơ cảm ứng từ do từng dòng điện gây ra tại điểm ấy
7. Lực Lo-ren-xơ: Có độ lớn: f

= |q0|vBsin

8. Quỹ đạo của một hát điện tích trong một từ trường đều, với điều kiện
vận tốc ban đầu vuông góc với từ trường, là một đường tròn nằm trong

mặt phẵng vuông góc với từ trường, có bán kính:

R=

CHƯƠNG V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
HHA – NHer

Page 1

VẬT LÍ 11
1. Từ thông :

Φ = BScos

(Wb).

2. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín
>>>Suất điện động cảm ứng: eC

=-

>>>Nếu chỉ xét về độ lớn của eC thì:

|eC| = ||

5. Từ thông riêng qua một mạch kín: – Từ thông riêng của một mạch kín có dòng điện
chạy qua: Φ

= Li

6. Độ tự cảm của một ống dây:

L = 4.10-7.

.S (H)

7. Suất điện động tự cảm

etc = – L
8. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm

W = Li2

CHƯƠNG VI. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương (gãy) của các tia sáng khi truyền xiên góc qua
mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.
2. Định luật khúc xạ ánh sáng
HHA – NHer

Page 2

VẬT LÍ 11
+ Tia khúc xạ nằm trong mặt phẵng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở phía bên kia pháp
tuyến so với tia tới.
+ Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr)
luôn luôn không đổi:

= hằng số

3. Chiết suất tỉ đối

= n21

+ Nếu n21 > 1 thì r < I : Tia khúc xạ lệch lại gần pháp tuyến hơn. Ta nói môi trường 2 chiết
quang hơn môi trường 1.
+ Nếu n21 < 1 thì r > I : Tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn. Ta nói môi trường 2 chiết quang
kém môi trường 1.
4. Chiết suất tuyệt đối : Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của
môi trường đó đối với chân không.

5.Mối liên hệ giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối: n21

=

.

6. Liên hệ giữa chiết suất và vận tốc truyền của ánh sáng trong các môi trường:

=

;n=

.

7. Công thức của định luật khúc xạ có thể viết dưới dạng đối xứng:

HHA – NHer

Page 3

VẬT LÍ 11

n1sini = n2sinr.
8. Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng :

Từ tính thuận nghịch ta suy ra: n12

=

9. Góc giới hạn phản xạ toàn phần
+ Vì n1 > n2 => r > i.
+ Khi i tăng thì r cũng tăng (r > i). Khi r đạt giá trị cực đại 90 0 thì i đạt giá trị i gh gọi là góc
giới hạn phản xạ toàn phần.

+ Ta có: sinigh

=

.

+ Với i > igh thì không tìm thấy r, nghĩa là không có tia khúc xạ, toàn bộ tia sáng bị phản xạ ở
mặt phân cách. Đó là hiện tượng phản xạ toàn phần.
10. Điều kiện để có phản xạ toàn phần
+ Anh sáng truyền từ một môi trường tới một môi trường chiết quang kém hơn.
+

i igh.

HHA – NHer

Page 4

VẬT LÍ 11

CHƯƠNG VII. MẮT VÀ DỤNG CỤ QUANG HỌC
11. Các công thức của lăng kính

sini1 = nsinr1; A = r1 + r2
sini2 = nsinr2; D = i1 + i2 – A .
f=

12. Tiêu cự thấu kính

13. Độ tụ thấu kính

D=

.

(dp)

Qui ước: Thấu kính hội tụ: f > 0 ; D > 0.
14. Các công thức của thấu kính

=

+ Công thức xác định vị trí ảnh:

k=

+ Công thức xác định số phóng đại:
+ Qui ước dấu:

Vật thật: d > 0
Vật ảo: d < 0
Ảnh thật: d’ > 0
Ảnh ảo: d’ < 0
k > 0: ảnh và vật cùng chiều
k < 0: ảnh và vật ngược chiều

HHA – NHer

Page 5

=-

mặt phẵng vuông góc với từ trường, có bán kính:R=CHƯƠNG V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪHHA – NHerPage 1VẬT LÍ 111. Từ thông :Φ = BScos(Wb).2. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín>>>Suất điện động cảm ứng: eC=->>>Nếu chỉ xét về độ lớn của eC thì:|eC| = ||5. Từ thông riêng qua một mạch kín: – Từ thông riêng của một mạch kín có dòng điệnchạy qua: Φ= Li6. Độ tự cảm của một ống dây:L = 4.10-7..S (H)7. Suất điện động tự cảmetc = – L8. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảmW = Li2CHƯƠNG VI. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG1. Hiện tượng khúc xạ ánh sángKhúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương (gãy) của các tia sáng khi truyền xiên góc quamặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.2. Định luật khúc xạ ánh sángHHA – NHerPage 2VẬT LÍ 11+ Tia khúc xạ nằm trong mặt phẵng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở phía bên kia pháptuyến so với tia tới.+ Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr)luôn luôn không đổi:= hằng số3. Chiết suất tỉ đối= n21+ Nếu n21 > 1 thì r < I : Tia khúc xạ lệch lại gần pháp tuyến hơn. Ta nói môi trường 2 chiếtquang hơn môi trường 1.+ Nếu n21 < 1 thì r > I : Tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn. Ta nói môi trường 2 chiết quangkém môi trường 1.4. Chiết suất tuyệt đối : Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối củamôi trường đó đối với chân không.5.Mối liên hệ giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối: n216. Liên hệ giữa chiết suất và vận tốc truyền của ánh sáng trong các môi trường:;n=7. Công thức của định luật khúc xạ có thể viết dưới dạng đối xứng:HHA – NHerPage 3VẬT LÍ 11n1sini = n2sinr.8. Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng :Từ tính thuận nghịch ta suy ra: n129. Góc giới hạn phản xạ toàn phần+ Vì n1 > n2 => r > i.+ Khi i tăng thì r cũng tăng (r > i). Khi r đạt giá trị cực đại 90 0 thì i đạt giá trị i gh gọi là gócgiới hạn phản xạ toàn phần.+ Ta có: sinigh+ Với i > igh thì không tìm thấy r, nghĩa là không có tia khúc xạ, toàn bộ tia sáng bị phản xạ ởmặt phân cách. Đó là hiện tượng phản xạ toàn phần.10. Điều kiện để có phản xạ toàn phần+ Anh sáng truyền từ một môi trường tới một môi trường chiết quang kém hơn.i igh.HHA – NHerPage 4VẬT LÍ 11CHƯƠNG VII. MẮT VÀ DỤNG CỤ QUANG HỌC11. Các công thức của lăng kínhsini1 = nsinr1; A = r1 + r2sini2 = nsinr2; D = i1 + i2 – A .f=12. Tiêu cự thấu kính13. Độ tụ thấu kínhD=(dp)Qui ước: Thấu kính hội tụ: f > 0 ; D > 0.14. Các công thức của thấu kính+ Công thức xác định vị trí ảnh:k=+ Công thức xác định số phóng đại:+ Qui ước dấu:Vật thật: d > 0Vật ảo: d < 0Ảnh thật: d’ > 0Ảnh ảo: d’ < 0k > 0: ảnh và vật cùng chiềuk < 0: ảnh và vật ngược chiềuHHA – NHerPage 5=-