Tổng hợp lực là gì ? công thức tính hợp lực và các bài tập liên quan

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tổng hợp lực là gì ? công thức tính hợp lực và các bài tập liên quan phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết khác tại đây => Bài viết hay

Khái niệm: tổng hợp lực là thay các lực tác dụng đồng thời lên cùng một vật bằng một lực có cùng tác dụng với các lực đó, lực này gọi là lực sinh công.

Quy tắc Hình bình hành: Nếu hai lực đồng thời tạo thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường chéo vẽ từ điểm đồng quy biểu thị kết quả của chúng: Screenshot 17

Hãy tham khảo bên dưới với cungdaythang.com Làm ưng ý.

Video cách tính toán tổng hợp

File bài tập tính độ lớn của hợp lực PDF

Tải xuống

Đây là tài liệu tổng hợp lý thuyết và bài tập tổng hợp lực 2022 mới nhất được cập nhật vào ngày 12 tháng 1. Các bạn tải về máy mình làm thử.

Khái niệm tổng hợp lực là gì?

1, lực thăng bằng

Khái niệm: Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác làm cho vật tăng tốc hoặc làm vật biến dạng (đơn vị đo lực là Newton (N)).

Lực thăng bằng là lực lúc tác dụng đồng thời vào một vật thì ko làm cho vật tăng tốc.

Hai lực thăng bằng là hai lực tác dụng vào cùng một vật, nằm trên cùng một đường thẳng, có cùng độ lớn và ngược chiều nhau.

2, Lực lượng tổng hợp

Khái niệm: Hợp lực là sự thay thế đồng thời các lực tác dụng lên cùng một vật bằng một lực tác dụng lên cùng một lực. Lực dịch chuyển được gọi là lực sinh ra.

Quy tắc hình bình hành: Nếu hai lực đồng quy tạo thành hai cạnh của hình bình hành thì đường chéo vẽ từ điểm đồng quy biểu thị hệ quả của chúng.

tong hop phan tich luc dong quy theo quy tac hinh binh hanh 1
3, Điều kiện thăng bằng của chất điểm

Để một hạt đứng yên ở trạng thái thăng bằng, kết quả của tất cả các lực tác dụng lên nó phải bằng ko.

Screenshot 17

4, Phân tích lực

Phép phân tích lực là sự thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực tác dụng vào hai lực đó. Ta chỉ có thể phân tích lực đó theo hai phương lúc biết rằng một lực có tác dụng cụ thể theo hai phương.

Công thức hợp lực

Quy tắc hình bình hành: Hệ quả của hai lực đồng quy được trình diễn bằng đường chéo của hình bình hành có hai cạnh là vectơ trình diễn hai lực thành phần.

Vật lý lớp 10 |  Chuyên đề: Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 có đáp án

Sự liên kết của ba lực lượng FTrước nhất→ , F2→, F3→

– Chọn 2 cặp lực theo trật tự ưu tiên cùng chiều hoặc ngược chiều hoặc vuông góc với nhau để tổng hợp chúng thành 1 lực tổng hợp. Fthứ mười hai→

– Tiếp tục tổng hợp lực lượng hiệp đồng Fthứ mười hai→ tiếp tục với lực lượng F3→ Phần còn lại cho tổng lực F & rarr; Cuối cùng.

Theo công thức của quy tắc hình bình hành:

F2 = FTrước nhất2 + F22 + 2.FTrước nhất.F2.cosα

Chú ý: Nếu có hai lực thì hệ quả nằm trong vòng: | FTrước nhất – F2 | Fhl | FTrước nhất + F2 |

2. Phép phân tích lực (Trái lại với phép tổng hợp lực): là thay 1 lực bằng 2 hay nhiều lực tác dụng đồng thời sao cho tác dụng ko đổi.

Bài 1: Cho hai lực đồng quy có độ lớn 4 (N) và 5 (N) hợp với nhau một góc α. Tính góc α? Biết rằng công của hai lực này có độ lớn là 7,8 (N).

Hướng dẫn:

Tôi có FTrước nhất = 4 NỮ

F2 = 5 NỮ

F = 7,8 NỮ

Hỏi α =?

Theo công thức của quy tắc hình bình hành:

F2 = FTrước nhất2 + F22 + 2.FTrước nhất.F2.cosα

Vậy α = 60 ° 15 ′

Bài 2: Cho ba lực đồng quy nằm trên cùng một mặt phẳng, có độ lớn FTrước nhất = F2 = F3 = 20 (N) và mỗi cặp hợp với nhau một góc 120 °. Độ lớn của kết quả của họ là gì?

Hướng dẫn:

Tổng lực là gì?  công thức hợp lực và các bài tập liên quan

Chúng ta có F & rarr; = FTrước nhất→ + F2→ + F3→

Cỏ khô F & rarr; = FTrước nhất→ + F23→

Trên hình chúng ta thấy F23 độ lớn của nó là F23 = 2F2cos60 ° = FTrước nhất

F nào23 cùng hướng với FTrước nhất vậy Fhl = 0

Bài 3: Tính hệ quả của hai lực F đồng quyTrước nhất = 16 N; F2 = 12 N trong trường hợp góc giữa hai lực là α = 0 °; 60 °; 120 °; 180 °. Xác định góc giữa hai lực để hợp lực là 20 N.

Hướng dẫn:

F2 = FTrước nhất2 + F22 + 2.FTrước nhất.F2.cosα

Lúc α = 0 °; F = 28 NỮ

Lúc α = 60 °; F = 24,3 N.

Lúc α = 120 °; F = 14,4 N.

Lúc α = 180 °; F = FTrước nhất – F2 = 4 N.

Lúc F = 20 N α = 90 °

Bài 4: Một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng một góc 30 so với phương ngang thì chịu một lực có độ lớn 50 N. Xác định độ lớn của các thành phần của trọng lực theo phương vuông góc và song song với mặt phẳng nghiêng.

Hướng dẫn:

Vật lý lớp 10 |  Chuyên đề: Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 có đáp án

PTrước nhất = Psinα = 25 N

P2 = Pcosα = 25√3 N

Bài 5: Cho lực F có độ lớn 100 N và phương tạo với trục Ox một góc 36,87 ° và hợp với Oy một góc 53,13 °. Xác định độ lớn các thành phần của lực F trên các trục Ox và Oy.

Hướng dẫn:

36,87 ° + 53,13 ° = 90 °

Fx = F.cos (36,87 °) = 80 F

Fy = F.sin (53,13 °) = 60 N

2 / Tổng hợp các lực theo phương pháp hình bình hành

Lý thuyết lực, tổng hợp lực, phân tích lực, độ lớn của lực

Hình 1: hợp của 2 lực theo quy tắc hình bình hành; Hình 2: Hợp của 3 lực theo quy tắc hình bình hành

3 / Phân tích các lực theo quy tắc hình bình hành trên hai phương cho trước.

Lý thuyết lực, tổng hợp lực, phân tích lực, độ lớn của lựcPhân tích lực F thành 2 lực thành phần theo 2 phương Ox và Oy cho trước trong trường hợp vật nằm trên phương ngang và phương xiên.

4 / Tính độ lớn của lực tổng hợp theo quy tắc hình bình hành

→ F = → F1 + → F2F → = F1 → + F2 →→ F = √F21 + F22 + 2F1F2cosφF = F12 + F22 + 2F1F2cosφ

=> | FTrước nhất – F2 | FFTrước nhất + F2

trường hợp đặc trưng:

→ F1 ↑ MALE → F2F1 → ↑  F2 → => F = FTrước nhất + F2

→ F1 ↑ ↓ → F2F1 → ↑ ↓ F2 → => F = | FTrước nhất – F2 |

→ F1⊥ → F2F1 → ⊥F2 → => F = √F21 + F22F = F12 + F22

→ F1 = → F2F1 → = F2 → => F = 2F1cosφ2F = 2F1cos⁡φ2

5 / Tính độ lớn của hợp lực, công của hợp lực thông qua các tính chất hình học

Lý thuyết lực, tổng hợp lực, phân tích lực, độ lớn của lực

Tính chất của tam giác vuông

Lý thuyết lực, tổng hợp lực, phân tích lực, độ lớn của lựcSử dụng tính chất của tam giác vuông để xét độ lớn của lực tương đương với độ dài hình học để tính
Lý thuyết lực, tổng hợp lực, phân tích lực, độ lớn của lựcSử dụng tính chất của tam giác vuông để xét độ lớn của lực tương đương với độ dài hình học để tính

6 / Tính độ lớn của hợp lực, công của hợp lực qua các định lí về tam giác chung.

Lý thuyết lực, tổng hợp lực, phân tích lực, độ lớn của lựcTổng hợp các lực theo quy tắc tam giác

Sử dụng định lý hàm số cosin trong tam giác:

F23 = F21 + F22−2F1F2cosα3F32 = F12 + F22−2F1F2cosα3

F21 = F23 + F22−2F3F2cosα1F12 = F32 + F22−2F3F2cosα1

F22 = F21 + F23−2F1F3cosα2F22 = F12 + F32−2F1F3cosα2

Sử dụng định lý hàm sin trong tam giác:

F1sinα1 = F2sinα2 = F3sinα3