Top 10 cổ phiếu niêm yết phi nước đại trong năm 2016 | Vietstock

High 10 cổ phiếu niêm yết “phi nước đại” trong năm 2016

Năm 2016 mang thể xem là năm nhiều cảm xúc đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, lúc mà thị trường từng hưng phấn phá đỉnh sau 8 năm ròng rã rã, song song cũng mang lúc giảm kỷ lục hơn 34 điểm sau sự kiện Brexit. Và trong bối cảnh đó, cổ phiếu cũng biến động một cách mạnh mẽ với nhiều mã phi nước đại, thậm chí đạt mức tăng hơn 800% về thị giá.

Theo thống kê của Vietstock, 10 gương mặt tăng điểm vượt trội nhất năm 2016 gồm: ROS, SIC, TV2, DTL, KTS, TLH, SMC, NKG, V21 DZM.

1. CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Vốn điều lệ: 4,300,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 01/09/2016

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 12,500 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 114,700 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 818%

Khối lượng giao tế bình quân 86 phiên: 1,800,232 cp

ros

2. CTCP Đầu tư – Phát triển Sông Đà (HNX: SIC)

Nhóm ngành: Tiện ích

Ngành: Phát, truyền tải và phân phối điện năng

Vốn điều lệ: 159,997,150,000 đồng

Ngày niêm yết: 27/12/2006

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 4,800 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 33,000 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 587.5%

Khối lượng giao tế bình quân 251 phiên: 159,542 cp

sic

3. CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 (HNX: TV2)

Nhóm ngành: Dịch vụ chuyên môn, khoa học và khoa học

Ngành: Kiến trúc, tư vấn xây dựng và dịch vụ liên quan

Vốn điều lệ: 50,987,640,000 đồng

Ngày niêm yết: 13/10/2009

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 48,800 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 199,000 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 307.8%

Khối lượng giao tế bình quân 251 phiên: 6,996 cp

tv2

4. CTCP Đại Thiên Lộc (HOSE: DTL)

Nhóm ngành: Gia công

Ngành: Gia công những sản phẩm kim loại cơ bản

Vốn điều lệ: 614,356,040,000 đồng

Ngày niêm yết: 04/06/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 8,200 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 30,600 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 273.2%

Khối lượng giao tế bình quân 251 phiên: 5,264 cp

dtl

5. CTCP Đường Kon Tum (HNX: KTS)

Nhóm ngành: Gia công

Ngành: Gia công thực phẩm

Vốn điều lệ: 50,700,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 31/12/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 12,700 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 42,500 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 234.6%

Khối lượng giao tế bình quân 251 phiên: 3,707cp

kts

6. CTCP Tập đoàn thép Tiến Lên (HOSE: TLH)

Nhóm ngành: Bán lẻ

Ngành: Bán lẻ hàng lâu bền

Vốn điều lệ: 846,455,640,000 đồng

Ngày niêm yết: 16/03/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 3,800 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 12,300 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 223.7%

Khối lượng giao tế bình quân 251 phiên: 1,089,837 cp

tlh

7. CTCP Đầu tư Thương nghiệp SMC (HOSE: SMC)

Nhóm ngành: Bán lẻ

Ngành: Bán lẻ hàng lâu bền

Vốn điều lệ: 295,183,610,000 đồng

Ngày niêm yết: 30/10/2006

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 6,700 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 21,300 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 218%

Khối lượng giao tế bình quân 251 phiên: 111,764 cp

smc

8. CTCP thép Nam Kim (HOSE: NKG)

Nhóm ngành: Gia công

Ngành: Gia công những sản phẩm kim loại cơ bản

Vốn điều lệ: 660,343,610,000 đồng

Ngày niêm yết: 14/01/2011

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 11,300 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 35,000 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 210%

Khối lượng giao tế bình quân 251 phiên: 322,016 cp

nkg

9. CTCP Phân phối máy Dzĩ An (HNX: DZM)

Nhóm ngành: Gia công

Ngành: Gia công trang thiết bị, dụng cụ điện

Vốn điều lệ: 53,959,850,000 đồng

Ngày niêm yết: 11/06/2009

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 3,800 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 11,300 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 197.4%

Khối lượng giao tế bình quân 251 phiên: 5,803 cp

dzm

10. CTCP VINACONEX 21 (HNX: V21)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng nhà cửa, cao ốc

Vốn điều lệ: 51,997,890,000 đồng

Ngày niêm yết: 21/04/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2016: 3,300 đồng/cp

Giá tại ngày 30/12 (Phiên cuối năm 2016): 9,600 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 191%

Khối lượng giao tế bình quân 251 phiên: 18,246 cp

v21