Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam: Sự trỗi dậy của doanh nghiệp tư nhân

Lễ công bố và tôn vinh chính thức Bảng xếp hạng VNR500 năm 2018 dự kiến được tổ chức vào ngày 16/01/2019 tại Khách sạn Rex, TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp nối sự trỗi dậy của khối doanh nghiệp tư nhân trong Bảng xếp hạng VNR500 năm 2017, bảng xếp hạng VNR 500 năm 2018 tiếp tục cho thấy sự tăng lên về mọi mặt của khối doanh nghiệp tư nhân.

Cụ thể, trong Prime 10 doanh nghiệp to nhất Việt Nam, 5 vị trí trước tiên ko sở hữu sự dịch chuyển, nhưng tới vị trí thứ 6 đã sở hữu sự dịch chuyển với sự xuất hiện của Vingroup.

Theo ban tổ chức, tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của Prime 500 doanh nghiệp tư nhân to nhất Việt Nam tăng đáng kể theo thời kì, thời đoạn 2014-2017 đạt ở mức cao 21,8%.

5 ngành đứng đầu đóng góp về doanh thu trong Prime 500 doanh nghiệp tư nhân to nhất 2018 là Tài chính (tỷ trọng 15,1%); Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá (14,3%); Xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản (13,9%); Thép (11,7%) và Viễn thông, tin học, kỹ thuật thông tin (9,2%). Chỉ riêng 5 ngành này đã chiếm tới 64,2% doanh thu, 75,5% lợi nhuận sau thuế của những doanh nghiệp tư nhân trong Bảng 2.

. Đây là năm thứ 12 liên tục Bảng xếp hạng VNR500 được nghiên cứu và công bố

Trong một thống kê vừa rồi của Tổng cục thống kê cũng cho thấy sự đóng góp đáng kể của khối doanh nghiệp tư nhân vào nền kinh tế. Trên phương diện toàn bộ nền kinh tế, số liệu tính toán tới cuối năm 2016, xét về doanh thu, những doanh nghiệp khối tư nhân tạo ra được 9,76 triệu tỷ đồng, chiếm 56% doanh thu của toàn bộ doanh nghiệp năm 2016.

Trong lúc đó, những doanh nghiệp quốc gia chỉ tạo ra 2,88 triệu tỷ đồng doanh thu. Về lợi nhuận, những doanh nghiệp khối tư nhân tạo ra hơn 188 nghìn tỷ

Nội bộ ngành cũng xảy ra những sự dịch chuyển ngày càng tích cực. Cụ thể, đối với nhóm ngành công nghiệp, cơ cấu ngành và cơ cấu sản phẩm đang sở hữu sự thay đổi để ưa thích hơn với nhu cầu của thị trường. Công nghiệp chế biến tăng tỷ trọng, trong lúc Công nghiệp khai thác sở hữu chiều hướng giảm. Năm 2018, Công nghiệp chế biến chiếm 43,7% tỷ trọng doanh thu ngành công nghiệp trong bảng xếp hạng VNR500 còn đóng góp Công nghiệp khai khoáng chiếm 12% tỷ trọng doanh thu ngành.