Top 10 triolein có công thức cấu tạo nào sau đây 2022

Triolein có công thức cấu tạo n….

Trioleincócôngthứccấutạolà:

Nội dung chính

  • Top 1: Triolein có công thức cấu tạo nào sau đây? – Trắc nghiệm Online
  • Top 2: Triolein có công thức cấu tạo nào sau đây? – Moon.vn
  • Top 3: Triolein có công thức là (C17H35COO)3C3H5. | VietJack.com
  • Top 4: Triolein có công thức cấu tạo nào sau đây? . (CH3[CH2 … – hoctapsgk.com
  • Top 5: Triolein có công thức cấu tạo là – Hoc247
  • Top 6: Triolein có công thức cấu tạo nào sau đây? | cunghocvui.com
  • Top 7: Triolein có công thức cấu tạo là: | cungthi.online
  • Top 8: Top 20 triolein có công thức cấu tạo là mới nhất 2021 – Trangwiki
  • Top 9: Triolein có công thức cấu tạo nào sau đây? . (CH3 … – hoidapvietjack.com
  • Top 10: Triolein có công thức cấu tạo là A. (C17H35COO)3C3H5… – Thi Online

Top 1: Triolein có công thức cấu tạo nào sau đây? – Trắc nghiệm Online

Tác giả: amp.tracnghiem.net – Nhận 177 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Triolein có công thức cấu tạo nào sau đây? A. (CH3[CH2]8CH=CH[CH … …

Top 2: Triolein có công thức cấu tạo nào sau đây? – Moon.vn

Tác giả: moon.vn – Nhận 135 lượt đánh giá

Tóm tắt: Trang chủSách IDKhóa học miễn phíLuyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Khớp với kết quả tìm kiếm: Triolein có công thức cấu tạo nào sau đây? A. (CH3[CH2]8 CH=CH[CH2]7COO)3C3H5. B. (CH3[CH2]7 CH=CH[CH2]7COO)3C3H5. C. (CH3[CH2]7 CH=CH[CH2]6COO)3C3H5. D. (CH3[ … …

Top 3: Triolein có công thức là (C17H35COO)3C3H5. | VietJack.com

Tác giả: khoahoc.vietjack.com – Nhận 146 lượt đánh giá

Tóm tắt: Chọn đáp án BTriolein là trieste của glixerol với axit oleic.⇒ Công thức của triolein là (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5⇒ Chọn BMột số axit béo thường gặp đó là:● C17H35COOH : Axit Stearic● C17H33COOH : Axit Olein● C17H31COOH : Axit Linoleic● C15H31COOH : Axit Panmitic

Khớp với kết quả tìm kiếm: Triolein có công thức là A. (C17H35COO)3C3H5. B. (C17H33COO)3C3H5. C. (C15H31COO)3C3H5. D. (C17H29COO)3C3H5. …

Top 4: Triolein có công thức cấu tạo nào sau đây? . (CH3[CH2 … – hoctapsgk.com

Tác giả: hoctapsgk.com – Nhận 183 lượt đánh giá

Tóm tắt: tristearin có 3 gốc stearat (C17H35COO) kết hợp với gốc hiđrocacbon của glixerol là C3H5. ||→ công thức của tristearin là (C17H35COO)3C3H5 → CTPT là C57H110O6. . Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !Số câu hỏi: 235 .

Khớp với kết quả tìm kiếm: Triolein có công thức cấu tạo nào sau đây? A. (CH3[CH2]8 CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 B. (CH3[CH2]7 CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 C. (CH3[CH2]7 CH=CH[CH2]6COO)3C3H5 D. …

Top 5: Triolein có công thức cấu tạo là – Hoc247

Tác giả: m.hoc247.net – Nhận 125 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chất nào sau đây là amin bậc I? ADMICRO. Nồng độ mol của dung dịch HCl có pH = 2 là · Xà phòng hóa hoàn toàn m … …

Top 6: Triolein có công thức cấu tạo nào sau đây? | cunghocvui.com

Tác giả: cunghocvui.com – Nhận 172 lượt đánh giá

Tóm tắt: Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 12 Hoá họcÔn tập Lý thuyết Lipit – Chất béo có lời giải chi tiết !!Triolein có công thức cấu tạo n…Câu hỏi:Triolein có công thức cấu tạo nào sau đây?A. (CH3[CH2]8 CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 B. (CH3[CH2]7 CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 C. (CH3[CH2]7 CH=CH[CH2]6COO)3C3H5 D. (CH3[CH2]16COO)3C3H5Đáp án – Hướng dẫn giải tristearin có 3 gốc stearat (C17H35COO) kết hợp với gốc hiđrocacbon của glixerol là C3H5||→ công thức của tristearin là (C17H35COO)3C3H5 → CTPT là C57H110O6.Câu

Khớp với kết quả tìm kiếm: Triolein có công thức cấu tạo n. … công thức của tristearin là (C17H35COO)3C3H5 → CTPT là C57H110O6. Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm. …

r triolein co cong thuc cau tao nao sau day f845b5c0e0f548aa52640fe5f9fdc708

Top 7: Triolein có công thức cấu tạo là: | cungthi.online

Tác giả: cungthi.online – Nhận 134 lượt đánh giá

Tóm tắt: Trioleincócôngthứccấutạolà: A.(C17H35COO)3C3H5. . B.(C15H31COO)3C3H5. . C.(C17H33COO)3C3H5. . D.(C17H31COO)3C3H5. . Đáp án và lời giải Đáp án:C . Lời giải:Phântích:(C17H35COO)3C3H5: tristearin.. (C15H31COO)3C3H5: tripanmitin.. (C17H33COO)3C3H5: triolein.. (C17H31COO)3C3H5: trilinolein.. Vậy đáp án đúng là C. Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?. Bài tập trắc nghiệm 15 phút Khái niệm, cấu tạo, đồng phân, danh pháp Lipit – Hóa học 12 – Đề

Khớp với kết quả tìm kiếm: Triolein có công thức cấu tạo là: A (C17H35COO)3C3H5. B (C15H31COO)3C3H5. C (C17H33COO)3C3H5. D (C17H31COO)3C3H5. Giải thích:Phân tích: (C17H35COO)3C3H5: … …

Top 8: Top 20 triolein có công thức cấu tạo là mới nhất 2021 – Trangwiki

Tác giả: trangwiki.com – Nhận 130 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: 29 thg 12, 2021 — 6. Triolein có công thức cấu tạo nào sau đây? – Trắc nghiệm … · Tác giả: tracnghiem.net · Ngày đăng: 20/7/2021 · Đánh giá: 4 ⭐ ( 84696 lượt đánh … …

Top 9: Triolein có công thức cấu tạo nào sau đây? . (CH3 … – hoidapvietjack.com

Tác giả: hoidapvietjack.com – Nhận 193 lượt đánh giá

Tóm tắt: Triolein có công thức cấu tạo nào sau đây?A. (CH3[CH2]8 CH=CH[CH2]7COO)3C3H5B. (CH3[CH2]7 CH=CH[CH2]7COO)3C3H5C. (CH3[CH2]7 CH=CH[CH2]6COO)3C3H5D. (CH3[CH2]16COO)3C3H5

Khớp với kết quả tìm kiếm: Triolein có công thức cấu tạo nào sau đây? A. (CH3[CH2]8 CH=CH[CH2]7COO)3C3H5B. (CH3[CH2]7 CH=CH[CH2]7COO)3C3H5C. (CH3[CH2]7 CH=CH[CH2]6COO)3C3H5D. … …

triolein co cong thuc cau tao nao sau day

Top 10: Triolein có công thức cấu tạo là A. (C17H35COO)3C3H5… – Thi Online

Tác giả: vietjack.online – Nhận 166 lượt đánh giá

Tóm tắt: Câu hỏi mới nhấtXem thêm »Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X đi qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4; hơi nước và 0,2 mol CO2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau: – Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 0,1 mol khí NO duy nhất. – Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol k

Khớp với kết quả tìm kiếm: Triolein có công thức cấu tạo là …