Top 30 Trường Đại học, Học viện tốt nhất Việt Nam – bloghong.com

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định 276/NĐ của Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Huấn luyện. Tune quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường lại được khởi đầu từ ngày 10 tháng 10 năm 1945, sau hơn một tháng sau lúc đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cùng hòa, Chủ toạ Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Ban Đại học Văn khoa tại Hà Nội, trong đó nhiệm vụ trước nhất là tập huấn thầy giáo Trung học Văn khoa.

Một năm sau đó, ngày 8 tháng 10 năm 1946, Chủ toạ Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cùng hòa ra Sắc lệnh thành lập ngành học Sư phạm, tập huấn thầy giáo cho những bậc học cơ bản, trung học phổ thông, trung học chuyên khoa, thực nghiệm và giỏi trong toàn quốc.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là trường trọng tâm, đầu ngành trong hệ thống những trường sư phạm, là trung tâm to nhất về tập huấn thầy giáo, nghiên cứu khoa học – đặc thù là khoa học giáo dục – của cả nước. Sứ mệnh của Trường là tập huấn nguồn nhân lực chất lượng cao mang trình độ đại học và trên đại học, bồi dưỡng nhân tài cho hệ thống giáo dục quốc dân và xã hội; NCKH cơ bản, khoa học giáo dục và khoa học ứng dụng đạt trình độ tiền tiến; cung cấp dịch vụ giáo dục và khoa học khoa học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, tiên tiến hoá giang sơn và hội nhập quốc tế. Trường mang vai trò nòng cốt cho hệ thống những trường sư phạm trong việc tập huấn, bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lí giáo dục, phát triển những chương trình tập huấn, soạn chương trình, giáo trình, sách giáo khoa cho những bậc học, tư vấn những cấp quản lý xây dựng chính sách giáo dục.

Trường Đại học sư phạm Hà Nội là một trong những trường đại học mang tiềm năng cơ sở vật chất và thiết bị to nhất trong hệ thống những trường đại học, đặc thù là những trường sư phạm cả nước. Nhà trường mang hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, thực hiện, phòng nghiệp vụ, thư viện, sân vận động, nhà thi đấu đa năng, trường chuyên, trường thực hiện với những phương tiện kỹ thuật ngày càng tiên tiến. Ký túc xá sinh viên được mở rộng và nâng cấp, phong cảnh và môi trường sư phạm ngày càng đổi mới, góp phần quan yếu tăng chất lượng tập huấn và NCKH của Trường sư phạm đầu ngành và trọng tâm.

Với bề dày thành tích của 65 năm xây dựng và phát triển, Trường đã được tặng: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2001 và lần thứ hai năm 2011, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới năm 2004.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 0967849934 Hotline: 0967849934 Electronic mail: manhongit.dhp@gmail.com Fanpage: https://www.fb.com/TruongDaiHocSuPhamHaNoi Web site: bloghong.com/