Công bố 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020

Theo Tổng cục Thuế, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã nộp của những doanh ngiệp (DN) trong bảng xếp hạng 1.000 DN nộp thuế TNDN to nhất Việt Nam (V1000) năm 2020 là 145.934 tỷ đồng, chiếm 62,4% tổng thu ngân sách quốc gia (NSNN) về thuế TNDN, bằng 103,74% so với số đã nộp của những DN trong danh sách V1000 năm 2019.

Ông Đào Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Kê khai và kế toán thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, căn cứ số liệu nộp thuế trên hệ thống thông tin quản lý, Tổng cục Thuế đã thực hiện tổng hợp dữ liệu những DN nằm trong danh sách bảng xếp hạng theo những tiêu chí cụ thể, rõ ràng, sáng tỏ.

Tổng cục Thuế công bố danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong năm 2020
Tổng cục Thuế công bố danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp to nhất Việt Nam trong năm 2020

Theo đó, DN lựa mua đưa vào danh sách xếp hạng là DN được thành lập theo pháp luật Việt Nam, DN nước ngoài, những tổ chức khác sở hữu hoạt động gia công kinh doanh và sở hữu thu nhập. Trường hợp DN sở hữu những chi nhánh, đơn vị trực thuộc, thì số nộp tính cho DN bao gồm số nộp của trụ sở chính và số nộp của những chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Đối với những tập đoàn, tổng doanh nghiệp, thì doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp con, doanh nghiệp thành viên trong tập đoàn, tổng doanh nghiệp đều là một DN độc lập trong danh sách xếp hạng. Tổng cục Thuế xác định danh sách V1000 trên cơ sở mức nộp thuế TNDN vào NSNN hàng năm của DN, ko xem xét tới tính tuân thủ pháp luật thuế thành danh sách V1000 năm 2020 ko nhằm mục đính tôn vinh DN thực hiện tốt pháp luật thuế.

Trong quá trình hoạt động, nếu DN bị cơ thuế quan, cơ quan sở hữu thẩm quyền phát hiện sai phạm, thì tùy vào mức độ vẫn bị xử lý theo đúng quy định. Bảng xếp hạng năm 2020 sở hữu 300 DN trong danh sách V1000 năm 2019 bị loại ra. Đây là những DN đã bị sáp nhập hoặc chuyển đổi mô hình tổ chức (từ hạch toán độc lập sang phụ thuộc). Một số trường hợp khác, dù sở hữu số thuế TNDN theo quyết toán năm 2020 to, nhưng DN lại thực hiện nộp trong năm 2021.

Ngoài ra, sở hữu một số nguyên nhân khác như số thuế năm 2019 to do DN nộp cho cả thuế TNDN của năm trước chưa nộp, tới năm 2020 số thuế trở lại thường ngày; DN hoạt động trong ngành nghề đặc thù (xây dựng, bất động sản…) do tác động của dịch Covid-19 nên giảm doanh thu. Danh sách V1000 năm 2020 cũng được bổ sung 300 DN.

Đa phần là những DN sở hữu số nộp ngân sách phát sinh từ những hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, hoặc phải nộp theo quyết định truy thu của những cơ quan sở hữu thẩm quyền. Với DN đã hết thời kì hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế, thực hiện nộp thuế TNDN trở lại.

Ko kể đó, cũng sở hữu một số nguyên nhân khác như DN thực hiện số thuế tạm nộp trong năm 2020 to; DN hoàn thành dự án, nghiệm thu công trình, hoặc những trường hợp hoạt động trong ngành nghề sở hữu doanh thu, thu nhập đột biến.

Đặc thù, một số DN đã thích ứng được trong bối cảnh dịch bệnh, mở rộng tăng vốn, phát triển gia công kinh doanh nên tăng doanh thu, đóng góp số thuế to vào NSNN. Đây là năm thứ 5 liên tục Tổng cục Thuế xây dựng danh sách 1000 DN nộp thuế TNDN to nhất.

Qua 5 năm thực hiện công khai V1000 (2016-2020), sở hữu 423 DN 5 năm liên tục thuộc danh sách V1000 những năm 2020, 2019, 2018, 2017 và 2016. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, sản xuất sở hữu 180 DN với số nộp thuế TNDN chiếm 32,91% tổng số nộp TNDN năm 2020 của 423 DN.

Tiếp tới là lĩnh vực tài chính, nhà băng và bảo hiểm (60 DN, nộp thuế chiếm 30,6%); thông tin và truyền thông (8 DN, nộp thuế chiếm 10,71%); kinh doanh bất động sản (35 DN, nộp thuế chiếm 6,6%); bán lẻ và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe sở hữu động cơ khác (39 DN, nộp thuế chiếm 5,68%); những ngành nghề khác là 101 DN, nộp thuế chiếm 13,5%.

Nếu tính theo địa bàn, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh dẫn đầu với tỷ lệ tương ứng là 109 DN, nộp thuế chiếm 43,26% và 134 DN với số nộp thuế chiếm 29,81%. Tiếp tới là những tỉnh Đồng Nai (29 DN), Vĩnh Phúc (9 DN), Bình Dương (39 DN), những tỉnh, thành phố khác 103 DN.

Trong 423 DN 5 năm liên tục thuộc danh sách V1000, khối DN ngoài quốc doanh chiếm tỷ lệ cao nhất với 267 DN, nộp thuế chiếm 60,2%. Tiếp đó là khối doanh nghiệp quốc gia (71 DN, nộp thuế chiếm 25,64%); khối đầu tư nước ngoài (77 DN, nộp thuế chiếm 13,32%) và 8 DN thuộc những loại hình khác./.