Top 5 cách giải rubik 3×3 nâng cao f2l

Tag: Cách Giải Rubik 3×3 Nâng Cao F2l

Phần
1

Tác giả: thuthuatchoi.com – Nhận 178 lượt đánh giá

Tóm tắt: . Phần. 1 Về Phương pháp Fridrich (CFOP) nói chung Phương pháp Fridrich hay còn gọi là phương pháp CFOP bao gồm 4 bước là. Bước 1: White Cross – Làm dấu cộng nâng cao. Bước 2: First two layers ( F2L) – Giải đồng thời tầng 1 và 2. Bước 3: Orienting the last layer ( OLL) – Định hướng lớp cuối cùng. Bước 4: Permutate the last layer ( PLL) – Hoán vị lớp cuối cùng. Như vậy sau khi giải xong bước đầu tiên đó là Tạo dấu cộng nâng cao, chúng ta sẽ đến với bước thứ 2 đó là First two layers

Khớp với kết quả tìm kiếm: Để thực hiện F2L, ta phải nhóm cặp góc và cạnh với nhau và rồi đồng thời đưa chúng vào tầng 1 và 2. Vậy thực chất, chúng ta phải chia F2L ra làm 4 lần giải để … …