TOP50 Vietnamese Company – Tap chi Nhip Cau Dau Tu

MỤC TIÊU

• Khảo sát và xếp hạng những đơn vị niêm yết với thành tựu to trong hoạt động kinh doanh, thể hiện qua những chỉ số tài chính cơ bản • Khuyến khích những doanh nghiệp với quản trị hiệu quả và với chiến lược để đưa doanh nghiệp tăng trưởng vững bền. • Tìm kiếm những gương mặt lãnh đạo doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn và tư duy đột phá. • Tạo tiền đề cho những công trình nghiên cứu khác về doanh nghiệp của Nhịp Cầu Đầu Tư trong tương lai.

HỘI ĐỒNG KHẢO SÁT

Tập san Nhịp Cầu Đầu Tư là đơn vị tổ chức và chủ trì Hội đồng Khảo sát, với sự phối hợp về chuyên môn của Doanh nghiệp Chứng khoán Thiên Việt (TVS).

TẠP CHÍ NHỊP CẦU ĐẦU TƯ

Nhịp Cầu Đầu Tư là tập san kinh doanh cung cấp cho giới doanh nhân, chuyên gia Việt Nam những thông tin, tri thức sâu rộng và niềm cảm hứng để giúp họ ra những quyết định xác thực hơn trong kinh doanh.

Ko kể đó, tập san còn giúp họ cập nhật những tin tức trong nước và thế giới về kinh doanh, những dự đoán tài chính và những giải pháp thực hiện.

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT (TVS)

Doanh nghiệp Chứng khoán Thiên Việt (TVS) được thành lập năm 2007, hoạt động theo mô hình nhà băng đầu tư độc lập với toàn bộ những chức năng theo luật định, tuân thủ chặt chẽ những chuẩn mực quốc tế và phục vụ nhu cầu phổ biến của khách hàng.

Những dịch vụ tài chính của TVS gồm với nhà băng đầu tư (IB), quản lý quỹ, đầu tư vốn, môi giới (khách hàng cá nhân và tổ chức) và phân tích.