Top 16 trường đại học có học phí cao nhất Việt Nam: VinUni dẫn đầu, hạng 2 không phải RMIT

Theo thống kê của TS Lê Trường Tùng (Chủ toạ HĐQT trường Đại học FPT), Đại học VinUni là trường đại học với học phí cao nhất Việt Nam hiện nay, với học phí một kỳ lên tới hơn 400 triệu đồng.

TS Lê Trường Tùng cho biết, việc tính học phí được dựa trên cơ sở số liệu những trường cung cấp. Học phí tính theo một học kỳ và ko tính những phí khác. Học phí theo bảng này cũng chỉ tính ứng dụng cho sinh viên là người Việt Nam.

Với những trường với học phí những ngành, những hệ huấn luyện khác nhau thì căn cứ theo học phí từng ngành, từng hệ huấn luyện và chỉ tiêu tuyển sinh để tính trung bình một sinh viên học phí bao nhiêu.

Với những trường ko chia chỉ tiêu theo từng ngành, từng hệ thì tính bình quân.

Ngoại trừ đó, học phí này chỉ tính cho hệ đại học chính quy, ko tính hệ huấn luyện sau đại học, hệ vừa làm vừa học, từ xa.

Sau đây là 16 trường ĐH với học phí cao nhất theo thống kê của TS Lê Trường Tùng (làm tròn 1 số sau dấu phẩy):

1. Đại học VinUni: 406 triệu đồng/học kỳ

2. Đại học Fulbright Việt Nam (FUV): 234 triệu đồng/học kỳ

3. Đại học RMIT: 160,6 triệu đồng/học kỳ

4. Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV): 61,4 triệu đồng/học kỳ

5. Đại học Quốc tế Sài Gòn: 43,3 triệu đồng/học kỳ

6. Đại học Tân Tạo: 42,9 triệu đồng/học kỳ

7. Đại học Việt Đức: 38,7 triệu đồng/học kỳ

8. Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM: 35 triệu đồng/học kỳ

9. Đại học y khoa Tokyo: 33,6 triệu đồng/học kỳ

10. Đại học Hoa Sen: 30,7 triệu đồng/học kỳ

11. Đại học Quốc tế Hồng Bàng: 30,4 triệu đồng/học kỳ

12. Đại học Việt Nhật: 29 triệu đồng/học kỳ

13. Đại học FPT: 25,3 triệu đồng/học kỳ

14. Đại học Việt Pháp: 24,9 triệu đồng/học kỳ

15. Đại học Y dược TP.HCM: 23,9 triệu đồng/học kỳ

16. ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM: 23,7 triệu đồng/học kỳ