Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021 – VietNamNet

Ngày 15/10/2021, Doanh nghiệp cổ phần Báo cáo Kiểm tra Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 – High 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021.

Danh sách 1: High 10 Bảng xếp hạng High 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021

Nguồn: Bảng xếp hạng PROFIT500, thực hiện bởi Vietnam Report – Tháng 10/2021

Danh sách 2: High 10 Bảng xếp hạng High 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021

Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021Nguồn: Bảng xếp hạng PROFIT500, thực hiện bởi Vietnam Report – Tháng 10/2021

Thông tin yếu tố về Bảng xếp hạng và phương pháp xếp hạng được đăng tải trên web site: bloghong.com.

Thống kê từ Bảng xếp hạng PROFIT500

Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021Nguồn: Thống kê từ Bảng xếp hạng PROFIT500, thực hiện bởi Vietnam Report trong thời đoạn 2017 – 2021

Trong suốt 5 năm qua, ngành Bất động sản – Xây dựng, ngành Tài chính và ngành Thực phẩm – Đồ uống luôn giữ vững vị trí là High 3 ngành với số lượng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng to nhất trong Bảng xếp hạng PROFIT500. Trong lúc nhóm ngành Tài chính và ngành Thực phẩm – Đồ uống luôn ổn định và tuần tự dao động quanh mức 11% và 10% xuyên suốt thời đoạn 2017 – 2021 thì ngành Bất động sản – Xây dựng đã với bước nhảy vọt trong năm 2019 lúc tăng mạnh từ 14,8% (năm 2018) lên mức 23,9% – chiếm sắp 1/4 tổng số doanh nghiệp trong bảng.

Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021Nguồn: Thống kê từ Bảng xếp hạng PROFIT500, thực hiện bởi Vietnam Report trong thời đoạn 2017 – 2021

Phân tích từ dữ liệu thống kê trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kép về lợi nhuận (CAGR) trung bình của tất cả những doanh nghiệp trong PROFIT500 là 10,12%. Trong đó, High 7 ngành đạt chỉ số CAGR cao nhất và với đóng góp to cho sự tăng trưởng chung là: Ngành Thép (34,5%); Ngành Bán lẻ (17,5%); Ngành Tài chính (17,3%); Ngành Nông nghiệp (16,0%); Ngành Thực phẩm – Đồ uống (11,9%); Ngành Hóa chất (11,7%) và Ngành Bất động sản – Xây dựng (10,8%).

Đây cũng được xem là những ngành với tiềm năng tăng trưởng và góp phần tích cực cho đà phục hồi của nền kinh tế Việt Nam trong thời kì sắp tới. Nếu xét theo quy tắc 70 – Phép mầu của tăng trưởng trong kinh tế học, ngành thép đạt được ngưỡng tăng trưởng 34,5%, tức chỉ cần 2 năm (70/34,5) lợi nhuận trung bình của doanh nghiệp ngành thép sẽ được nhân đôi, tương tự những doanh nghiệp bán lẻ và tài chính mất khoảng 4 năm so với mức trung bình chung 7 năm (70/10,12) của toàn bộ doanh nghiệp PROFIT500 để đạt được quy mô lợi nhuận tăng lên gấp đôi.

Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021Nguồn: Thống kê từ Bảng xếp hạng PROFIT500 năm 2021, thực hiện bởi Vietnam Report – Tháng 10/2021

Đại dịch COVID-19 khởi đầu xuất hiện từ năm 2020 đã gây ra ko ít khó khăn tới tình hình gia công kinh doanh tại thị trường trong nước cũng như cản trở hoạt động xuất nhập khẩu tới những quốc gia khác. Số liệu thống kê từ Bảng xếp hạng PROFIT500 năm 2021 đối với 339 doanh nghiệp niêm yết cho thấy với tới 53,1% doanh nghiệp vẫn giữ vững được đà tăng trưởng lợi nhuận trong suốt thời đoạn 2019 – 2020 và 6 tháng đầu năm 2021.

Ngoài đó, 24,4% doanh nghiệp đã khởi đầu phục hồi và lấy lại được đà tăng trưởng lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2021. Đây là dấu hiệu tích cực cho biết những doanh nghiệp niêm yết trong PROFIT500 đã dần thích ứng với sự thay đổi của những điều kiện kinh doanh sau lúc đại dịch xuất hiện. Ngoài ra, 14,2% doanh nghiệp trong số này bị tăng trưởng chậm lại và ghi nhận mức lợi nhuận 6 tháng 2021 giảm so với cùng kỳ năm 2020. Còn lại, 8,3% doanh nghiệp thuộc nhóm phục hồi chậm với lợi nhuận giảm 2 kỳ liên tục – lợi nhuận năm 2020 giảm so với năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2021 giảm so với cùng kỳ năm trước.

Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021Nguồn: Thống kê từ Bảng xếp hạng PROFIT500, thực hiện bởi Vietnam Report trong thời đoạn 2019 – 2021

Nhìn vào biểu đồ thể hiện ROA (tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản) bình quân trong thời đoạn 3 năm từ 2019 – 2021 với thể thấy khu vực FDI luôn đạt giá trị cao nhất, tuy nhiên khoảng cách chênh lệch ROA bình quân giữa 3 khu vực FDI, khu vực Quốc gia và khu vực Tư nhân đã dần được thu hẹp trong Bảng xếp hạng PROFIT500 năm 2020.

Bước sang năm 2021, với những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra trong một khoảng thời kì dài, cả 3 khu vực kinh tế đều chứng kiến sự suy giảm ROA bình quân so với Bảng xếp hạng PROFIT500 năm trước. ROA bình quân khu vực FDI giảm nhẹ từ 12,5% (năm 2020) xuống 12,4% (năm 2021). Khu vực kinh tế Tư nhân ghi nhận ROA bình quân năm 2021 giảm còn 9,4% so với mức 9,8% của năm trước. Đặc trưng, khu vực Quốc gia đã bị thúc đẩy nghiêm trọng lúc giảm từ 11,7% (năm 2020) xuống 8,4% (năm 2021), điều này đã khiến cho cho hiệu quả sử dụng tài sản của khối doanh nghiệp này bị tụt xuống mức thấp nhất so với hai khu vực kinh tế còn lại.

Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021Nguồn: Thống kê từ Bảng xếp hạng PROFIT500, thực hiện bởi Vietnam Report trong thời đoạn 2019 – 2021

Đối với chỉ số ROE bình quân, khu vực FDI vẫn chiếm vị trí dẫn đầu trong 3 năm từ 2019 – 2021, tuần tự đạt 26,4%; 25,2% và 25,6%. Khu vực kinh tế Quốc gia đã với sự tăng trưởng vượt bậc lúc bước sang năm 2020, ROE bình quân tăng mạnh từ 17,6% năm 2019 lên 23,6% và vươn lên chiếm vị trí thứ 2. Trái ngược với khu vực Quốc gia, khu vực kinh tế Tư nhân với ROE bình quân giảm đáng kể từ 24,2% (năm 2019) xuống còn 20,8% (năm 2020) và là khu vực với hiệu quả sử dụng vốn thấp nhất.

Sang tới năm 2021, vị trí của 3 khu vực này ko với sự xáo trộn và ghi nhận xu thế tăng nhẹ về chỉ số ROE bình quân. Cụ thể, khu vực FDI tăng từ 25,2% lên 25,6%, khu vực Quốc gia giữ nguyên ở mức 23,6% và khu vực Tư nhân tăng từ 20,8% lên 21,1%. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy những doanh nghiệp PROFIT500 đã sử dụng vốn hiệu quả hơn trước bối cảnh khó khăn chung của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu.

Tình hình kinh doanh của những doanh nghiệp PROFIT500 trong nửa đầu năm 2021

Xuất hiện trong High 10 Bảng xếp hạng PROFIT500 năm nay với sự điểm mặt của nhiều nhà băng to, điều này cho thấy lợi nhuận nhà băng đã với sự tăng trưởng mạnh trong thời kì vừa qua. Cuối tháng 7/2021, nhiều nhà băng như: Vietcombank, VietinBank, Techcombank, VPBank, MBBank, HDBank, VIB… đều công bố lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng mạnh, thậm chí với nhà băng tăng gấp 3 – 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải cho điều này, những chuyên gia kinh tế cho biết nhiều tổ chức tín dụng hiện nay đã tăng được sức khỏe tài chính thông qua tăng vốn điều lệ, đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel II. Tune track với đó, nhiều nhà băng đã tiết giảm giá thành hoạt động thông qua nhà băng số và tính sổ điện tử. Với việc xúc tiến tính sổ ko tiêu dùng tiền mặt, lượng tiền mặt trong lưu thông chủ yếu luân chuyển giữa những tài khoản tại nhà băng giúp gia tăng nguồn tiền gửi ko kỳ hạn với lãi suất thấp. Nhờ đó, những tổ chức tín dụng với điều kiện tiết giảm giá thành huy động vốn đầu vào. Nhìn chung, nhà băng hoạt động tốt trong thời đoạn này là một tín hiệu tích cực. Lần trước hết trong lịch sử kinh tế lúc xảy ra khủng hoảng, sức khỏe ngành tài chính nhà băng vẫn được giữ vững, giúp ổn định kinh tế vĩ mô và với những đóng góp to cho ngân sách Quốc gia.

Đối với nhóm doanh nghiệp phi tài chính, theo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của 281 doanh nghiệp niêm yết trong bảng PROFIT500 năm nay cho thấy lợi nhuận tăng bình quân 144,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đại dịch COVID-19 là mối đe dọa to nhất tới tiềm năng tăng trưởng của toàn nền kinh tế

Trong cuộc khảo sát được Vietnam Report tiến hành vào tháng 8/2021, những doanh nghiệp PROFIT500 đang phải đối mặt với những thách thức to do đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, cụ thể: Thiếu nhân lực để gia công do những quy định về giãn cách; Khó khăn trong điều hành và quản lý công việc từ xa; Đứt gãy chuỗi cung ứng; Sức sắm sút giảm; Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.

Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021Nguồn: Khảo sát những doanh nghiệp PROFIT500, thực hiện bởi Vietnam Report – Tháng 08/2021

Dù lợi nhuận toàn thị trường quý II tăng trưởng tích cực, nhưng đối mặt với đợt bùng phát dịch lần thứ 4 khôn cùng nguy hiểm và kéo dài trong nhiều tháng qua, lợi nhuận trong quý III được dự đoán sẽ giảm đáng kể do những giải pháp giãn cách xã hội diện rộng làm gián đoạn đà phục hồi. Triển vọng tăng trưởng của nhiều ngành gặp thách thức to lúc với ít nhất 70% nhà máy gia công ở miền Nam phải tạm ngừng hoạt động trong thời kì giãn cách. Đối với những nhà máy vẫn đang duy trì hoạt động phải đảm bảo theo mô hình "3 tại chỗ" (gia công, cách ly, ăn nghỉ tại chỗ) và check COVID 3 ngày/lần… do đó chịu giá thành vận hành rất to và buộc phải giảm 40-50% công suất.

Nguy cơ lạm phát

Theo Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý III và 9 tháng năm 2021 của Tổng cục Thống kê, Chỉ số giá tiêu tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2021 tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Lạm phát cơ bản 9 tháng tăng 0,88%, điều này cho thấy lạm phát của Việt Nam hiện vẫn đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, với giá nguyên vật liệu đầu vào tăng sẽ gây ra lạm phát giá thành đẩy. Thêm nữa, nền kinh tế Việt Nam với độ mở to nên giá cả hàng hoá trên thế giới gia tăng với thể tác động làm tăng giá hàng hóa, dịch vụ tiêu tiêu dùng trong nước, dẫn tới nguy cơ xảy ra lạm phát do nhập khẩu. Và hơn hết, chính những thông tin sai lệch gây ra tâm lý hoang mang cho người dân sẽ đẩy giá cả hàng hóa lên cao. Do vậy, những rủi ro về lạm phát vẫn đang hiện hữu từ nay tới cuối năm.

Chuyển đổi số – “Cửa sáng” cho doanh nghiệp mùa COVID

Chuyển đổi số là chủ đề ko còn mới đối với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Trong thời kỳ dịch bệnh, chuyển đổi số được coi là “phao cứu sinh” cho doanh nghiệp trước hàng loạt khó khăn, biến thách thức trở thành thời cơ. Với việc tuân thủ những quy định về giãn cách xã hội, người dân ko ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”, cách ly người với người, nhà với nhà, xã phường với xã phường nên đa phần mọi người chỉ ra đường lúc thật sự cấp thiết. Điều này dẫn tới việc viên chức hạn chế tới tổ chức và người tiêu tiêu dùng ko thể trực tiếp sắm sắm hay sử dụng dịch vụ như trước nữa. Như vậy, cả phía cung và cầu đều bị tác động bởi sự xuất hiện của đại dịch COVID-19.

Lời giải cho sự sống còn của doanh nghiệp trong đại dịch

Theo kết quả khảo sát của Vietnam Report, đẩy mạnh đầu tư vào chuyển đổi số là chiến lược hàng đầu của những doanh nghiệp để ứng phó trước những tác động của đại dịch COVID-19. Qua đó, High 5 mong đợi của doanh nghiệp PROFIT500 lúc đầu tư vào chuyển đổi số là: Xúc tiến tăng trưởng doanh thu; Quản lý, phân tích dữ liệu và theo dõi những báo cáo kịp thời, nhanh chóng và chuẩn xác; Tiết kiệm giá thành và đạt hiệu quả hoạt động; Tăng năng suất lao động; Tăng cường vị thế khó khăn trên thị trường.

Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021Nguồn: Khảo sát những doanh nghiệp PROFIT500, thực hiện bởi Vietnam Report – Tháng 08/2021

Trong bối cảnh đại dịch, chuyển đổi số là cách để những doanh nghiệp giải quyết được những vấn đề từ việc đình trệ gia công, khó quản lý viên chức cho tới việc phải tạm đóng cửa những cơ sở kinh doanh vì dịch bệnh. Chuyển đổi số tương trợ những doanh nghiệp trong hoạt động thương nghiệp điện tử (sắm bán trực tuyến), giúp tăng khả năng tiếp cận khách hàng; quản lý khách hàng thông qua hệ thống CRM; sắm hàng và tính sổ trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng; vận chuyển an toàn, ít xúc tiếp.

Mặt khác, trong điều hành doanh nghiệp, chuyển đổi số là phương tiện hữu hiệu giúp những nhà quản trị giải quyết bài toán về giá thành và tăng hiệu suất công việc, cụ thể: chuyển đổi dữ liệu từ dạng văn bản hồ sơ sang dữ liệu điện tử, hạn chế giá thành giao tiếp (tiêu biểu đối với nhà băng), tối ưu giá thành vận hành… Hơn nữa trong thời đoạn giãn cách, nhờ với chuyển đổi số, những nhà quản trị đã giải quyết được những khó khăn trong điều hành và quản lý công việc từ xa, với thể nắm được tình hình, kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc của toàn bộ tổ chức, tối ưu hóa nguồn lực dù làm việc tại nhà (Make money working from home) thông qua việc chuẩn hóa quy trình làm việc nhờ phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP), theo dõi dòng tiền kịp thời và nhanh chóng, họp trực tuyến để trao đổi công việc…

Luật chơi “Cá nhanh nuốt cá chậm”

Nhìn về dài hạn, chuyển đổi số ko chỉ giúp những doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời dịch mà còn là nhân tố quyết định sự thành bại trên thương trường. Quy luật khó khăn “Cá to nuốt cá bé” đang đứng trước thách thức lúc với sự xuất hiện của cuộc Cách mệnh Công nghiệp lần thứ tư. Trong xu thế chuyển đổi số, doanh nghiệp đi sau nhưng linh hoạt và thích ứng nhanh hơn sẽ “làm chủ cuộc chơi”, doanh nghiệp chậm đổi mới sẽ mất dần thị phần và bị đào thải khỏi thị trường.

Đông đảo mọi người vẫn thường nghĩ đến về những tổ chức, tập đoàn to sẽ với tiềm lực tài chính vững chắc và là thế mạnh để đổi mới và ứng dụng những kỹ thuật tiền tiến nhất. Tuy nhiên, với hệ thống tổ chức càng to thì bộ máy hoạt động sẽ càng kềnh càng và ít linh hoạt, giống như hình ảnh người khổng lồ di chuyển sẽ nặng nề và chậm rãi hơn. Bài học về cuộc khủng hoảng nợ của “người khổng lồ” Evergrander – Trung Quốc vừa qua là một minh chứng rõ nét. Trong lúc đó, những doanh nghiệp vừa và nhỏ lại với lợi thế và điều kiện tiện lợi lúc với quy mô tổ chức cũng như cơ cấu nhân sự nhỏ gọn, giúp dễ dàng cho việc thích ứng và thay đổi hệ thống quản trị toàn tổ chức.

High chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2021

High chiến lược ưu tiên trong những tháng cuối năm 2021 đã với nhiều thay đổi so với kết quả khảo sát được Vietnam Report tiến hành tại thời khắc cách đây một năm (tháng 8/2020). Theo đó, High chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp để tăng lợi nhuận trong những tháng cuối năm 2021, bao gồm: Tăng cường những hoạt động quảng cáo, thực hiện trách nhiệm xã hội; Tăng doanh thu bằng cách xúc tiến bán hàng thông qua cải thiện dịch vụ khách hàng, tăng cường giảm giá/ưu đãi, tìm kiếm và mở rộng thị trường, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng năng suất lao động; Cắt giảm giá thành thông qua việc thường xuyên theo dõi ngân sách và kiểm tra hiệu quả hoạt động; Ứng dụng chuyển đổi số.

Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021Nguồn: Khảo sát những doanh nghiệp PROFIT500, thực hiện bởi Vietnam Report – Tháng 08/2020 và Tháng 08/2021

Một nhân tố mới xuất hiện trong prime chiến lược ưu tiên năm nay và chiếm vị trí đứng đầu là Tăng cường những hoạt động quảng cáo, thực hiện trách nhiệm xã hội. Điều này đã được chứng minh trên thực tế, trong thời kì vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn trở ngại vì dịch bệnh nhưng những doanh nghiệp đã chung tay góp sức ủng hộ Chính phủ trong trận đấu chống COVID-19. Qua đó cho thấy những doanh nghiệp đã nêu cao ý thức trách nhiệm đối với xã hội, song song tạo được hình ảnh tích cực và tăng uy tín trong lòng khách hàng và đối tác. Mặt khác, thay vì giảm giá thành thông qua cắt giảm nhân sự theo kết quả khảo sát năm ngoái, lúc bước sang năm 2021, những doanh nghiệp PROFIT500 đã tập trung thực hiện chiến lược cốt lõi là tăng năng suất và chất lượng lao động, track track với ứng dụng chuyển đổi số và thường xuyên kiểm tra hiệu quả hoạt động để điều hành sát sao và kịp thời hơn.

Vietnam Report