Citi – Điều Khoản & Điều Kiện Trả Góp 0%

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH

TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT NGÂN HÀNG CITIBANK

A. THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời kì: Từ 01/11/2019 tới hết 31/12/2020.

2. Đối tượng vận dụng

Tất cả chủ thẻ tín dụng Citibank lúc tìm hàng và giao dịch trả tiền trực tuyến trên Lazada .

Ứng dụng cho đơn hàng sở hữu trị giá trả tiền sau hết từ 03 triệu đồng.

3. Ưu đãi trả góp

– Chủ thẻ tín dụng Citibank được trả góp lãi suất 0% kỳ hạn 6 tháng

– Khách hàng ko phải giao dịch trả tiền bất kể ngân sách quy đổi trả tiền giao dịch nào .

4. Hướng dẫn đăng ký trả góp:

– Bước 1 : Chọn tìm 01 mẫu sản phẩm sở hữu hình tượng / logo “ Trả góp 0 % ” trị giá từ 3 triệu đồng trờ lên ( sau lúc trừ mã khuyến mãi từ những chương trình khác, nếu sở hữu )

– Bước 2 : Chọn phương pháp trả góp “ Trả góp 0 % lãi suất vay ” bằng thẻ tín dụng Citibank .

– Bước 3 : Chọn tên nhà băng nhà nước Citibank và kỳ hạn trả tiền giao dịch, sau đó nhập những thông tin theo nhu yếu .

– Bước 4 : Hoàn thành việc đặt hàng trên Lazada .

– Bước 5 : Đăng ký tham gia Chương trình qua điện thoại thông minh, qua kênh trực tuyến, trải qua đường dẫn trên tin nhắn SMS / email mà Lazada gửi tới Chủ Thẻ Tham Gia. ( https://bit.ly/2DLcCVT )

5. Tương trợ khắc phục vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký & chuyển đổi trả góp:

– CSKH Lazada : 19001007

– CSKH Citibank : ( 84 28 ) 3521 1111

B. CÁC LƯU Ý & ĐIỀU KIỆN KHÁC

1. Điều kiện đăng ký chương trình Citi PayLite cho chủ thẻ:

a. Chương trình Citi PayLite chỉ vận dụng cho những Chủ thẻ Tín Dụng Chính của Citibank sở hữu quốc tịch Nước Ta hoặc Chủ thẻ Tín Dụng Chính của Citibank là người quốc tế sở hữu thẻ trú ngụ / visa công việc làm việc dài hơn kỳ hạn Chủ thẻ ĐK tham gia Chương trình Citi PayLite ( " Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite " ) và tuân thủ những pháp luật như tại Điều 42.1. b và Điều 42.1. c dưới đây .

b. Chương trình Citi PayLite ko vận dụng cho Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite là người tìm doanh nghiệp và ko vận dụng so với Thẻ Tín dụng Linh Hoạt .

c. Với thực trạng tín dụng tốt hoặc sở hữu Tài khoản Thẻ ko trong thực trạng nợ quá hạn hoặc vi phạm bất kể lao lý nào trong Bản Những Điều khoản và Điều kiện của Thẻ Tín dụng Citibank hoặc ko đang sử dụng quá hạn mức hợp thức để ĐK Chương trình Citi PayLite .

2. Điều kiện đăng ký Chương trình Citi PayLite cho giao dịch tìm lẻ:

a. Chương trình Citi PayLite sẽ ko được vận dụng cho Giao Dịch Ứng Tiền Mặt và những trả tiền giao dịch tương quan tới tiền mặt, những trả tiền giao dịch sở hữu tranh chấp, trả tiền giao tinh hoàn trả, những chương trình trả góp khác được phân phối bởi Citibank, trả tiền giao dịch giao dịch trả tiền Phí Thường Niên, Phí Tham Gia và những loại phí phải trả khác trong Bản Những Điều khoản và Điều kiện của Thẻ tín dụng Citibank .

b. Một trả tiền giao dịch Tìm Lẻ chỉ hoàn toàn sở hữu thể được vận dụng Chương trình Citi PayLite nếu trả tiền giao dịch Tìm Lẻ đó đã được ghi nhận vào Tài khoản Thẻ và chưa biểu lộ trong Sao kê Tài khoản vào thời kì Citibank nhận được nhu yếu tham gia Chương trình Citi PayLite. Tức thị trả tiền giao dịch phải được triển khai và Citibank phải nhận được, và chấp thuận đồng ý, nhu yếu tham gia Chương trình Citi PayLite tương quan tới trả tiền giao dịch Tìm Lẻ đó, trước ngày ra Sao Kê. Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite hoàn toàn sở hữu thể đăng nhập nhà băng nhà nước điện tử Citibank tại liên hệ www.citibank.com.vn ( " Trang Web " ) để rà soát trả tiền giao dịch này đã được ghi nhận vào Tài khoản Thẻ hay chưa .

c. Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite ĐK tham gia Chương trình qua điện thoại thông minh, qua kênh trực tuyến, trải qua đường dẫn trên tin nhắn SMS / email mà chúng tôi gửi tới Chủ Thẻ Tham Gia. Đối với phương pháp ĐK qua điện thoại cảm ứng Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite phải gọi điện hoặc ĐK trực tuyến trải qua đường dẫn trên tin nhắn SMS / email do chúng tôi gửi tối thiểu 03 ngày và ko quá 07 ngày sau lúc triển khai trả tiền giao dịch, với điều kiện kèm theo việc ĐK này được thực thi tối thiểu 07 ngày trước ngày sao kê tiếp theo. Phương thức ĐK tùy thuộc theo quyết định hành động của Citibank theo từng thời kì, cho từng Bên Bán và được thông tin với người tìm qua những kênh thông tin của Citibank dành cho Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite .

d. Lúc Yêu cầu Tham gia Chương trình Citi PayLite, Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite phải thông tin đúng chuẩn trả tiền giao dịch Tìm Lẻ mà Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite muốn quy đổi sang Chương trình Citi PayLite ( " Khoản Giao Dịch Citi PayLite " ) .

e. Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite hoàn toàn sở hữu thể ĐK nhiều lần cho Chương trình Citi PayLite nếu Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đủ điều kiện kèm theo cho Chương trình Citi PayLite như được pháp luật bởi những lao lý và điều kiện kèm theo này .

f. Việc đồng ý chấp thuận hay ko chấp thuận đồng ý việc quy đổi sang phương pháp trả tiền giao dịch thẻ Citibank PayLite sẽ tùy thuộc vào :

i. thực trạng Tài khoản Thẻ của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite, như đã nêu tại Điều 42.1. c và những điều kiện kèm theo khác như được nêu tại Điều 42 trong đây ;

ii. trị giá khoản quy đổi tối thiểu, được update trên những kênh thông tin của Citibank dành cho Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite ; và

iii. thực trạng trả tiền giao dịch tại thời kì ĐK, như đã nêu tại Điều 42.2. b ; và

iv. trả tiền giao dịch tìm lẻ vận dụng cho Chương trình Citi PayLite, được update qua những kênh thông tin của Citibank dành cho Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite ; và

v. quyết định hành động của Citibank cho là tương thích trong bất kể trường hợp nào .

3. Lãi suất:

Tùy thuộc vào Điều 42.5, lúc sử dụng Chương trình Citi PayLite, Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite sẽ ko phải trả tiền giao dịch lãi suất vay trên số dư của trả tiền giao dịch Tìm Lẻ trong kỳ hạn ĐK tham gia Chương trình Citi PayLite ( " Kỳ hạn Citi PayLite " ) mà Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đã chọn. Những Kỳ hạn Citi PayLite hợp thức vận dụng cho từng Bên bán được update trên thư điện tử trình làng Chương trình Citi PayLite và tại Trang Web .

4. Khoản trả tiền Citi PayLite:

a. Trong suốt Kỳ hạn Citi PayLite, trị giá của từng trả tiền giao dịch Tìm Lẻ được đồng ý chấp thuận tham gia Chương trình Citi PayLite phải được trả theo từng khoản trả góp bằng nhau hàng tháng ( " Khoản Trả Góp Citi PayLite " ). Khoản Trả Góp Citi PayLite sẽ được làm tròn tới hàng đơn vị chức năng VND sắp nhất. Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite ko được đồng ý chấp thuận đổi khác Kỳ hạn Citi PayLite và / hoặc Khoản Trả Góp Citi PayLite .

b. Khoản Trả Góp Citi PayLite sẽ được ghi nhận trong Tài khoản Thẻ của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite tính từ ngày ra làm sao kê tiếp theo sau lúc sở hữu sự chấp thuận đồng ý của Citibank so với việc ĐK của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite .

c. Bằng việc ĐK Chương trình Citi PayLite, Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đã đồng ý chấp thuận vô điều kiện kèm theo và ko hủy ngang rằng mỗi Khoản Trả Góp Citi PayLite sẽ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ khởi đầu từ Kỳ Sao kê tiếp nối sau lúc Khoản Giao Dịch Citi PayLite đã được đồng ý chấp thuận bởi Citibank mà ko cần phải sở hữu thêm chữ ký nào của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite. Mỗi Khoản Trả Góp Citi PayLite sẽ được biểu lộ trong Sao kê Tài khoản Thẻ hàng tháng như một khoản phải trả thông thường và phải được giao dịch trả tiền bởi Chủ thẻ theo đúng như những Điều khoản và Điều kiện của Thẻ tín dụng Citibank. Đặc thù, xin vui vẻ chú ý quan tâm rằng ngân sách lãi suất vay thường thì và những khoản phí chậm trả tiền giao dịch sẽ được vận dụng nếu sở hữu. Phí quy đổi trả tiền giao tinh hoàn toàn sở hữu thể được vận dụng tùy theo quyết định hành động của Citibank và được Citibank thông tin trước lúc thực thi quy đổi trả tiền giao dịch qua những kênh thông tin của Citibank dành cho Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite. Khoản phí này sẽ ko được hoàn trả trong bất kể trường hợp nào .

d. Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite hiểu rằng, sau lúc Citibank đồng ý nhu yếu tham gia Chương trình Citi PayLite, Hạn mức Tín dụng Tổng hợp còn lại của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite sẽ giảm xuống một khoản tương tự với Khoản Giao Dịch Citi PayLite và sẽ tăng lên tương ứng với Khoản Trả Góp Citi PayLite được giao dịch trả tiền, với điều kiện kèm theo Citibank đã nhận được khoản trả tiền giao dịch trên trong thực tiễn. Ngày tới hạn của Khoản Trả Góp Citi PayLite sẽ trùng khớp với Ngày Tới hạn Trả tiền. Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite hiểu rằng ngày tới hạn của Khoản Trả Góp Citi PayLite tiên phong sẽ hoàn toàn sở hữu thể nhiều hoặc ít hơn 30 ngày kể từ ngày chấp thuận đồng ý Khoản Giao Dịch Citi PayLite .

5. Điều kiện vi phạm / hủy khoản giao dịch Citi PayLite:

a. Trong trường hợp : i ) Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite trả tiền giao dịch Khoản Trả tiền Tối Thiểu sau Ngày Tới Hạn Thanh Toán trong hai ( 2 ) hoặc nhiều Kỳ Sao Kê liên tục ; hoặc ii ) Vào Ngày Tới hạn Trả tiền, Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite giao dịch trả tiền ko ko thiếu hoặc ko giao dịch trả tiền Khoản Trả tiền Tối Thiểu trong hai ( 2 ) hoặc nhiều Kỳ Sao Kê liên tục, Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite cũng bị coi như đã vi phạm những điều kiện kèm theo và pháp luật của chương trình này và Những Điều khoản và Điều kiện Thẻ Tín Dụng Citibank. Trong những trường hợp đó khuyến mại theo Chương trình Citi PayLite tương quan tới Khoản Giao Dịch Citi PayLite của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite sẽ bị chấm hết. Phần nợ gốc chưa ghi nhận trong Sao kê của Khoản Giao Dịch Citi PayLite sẽ bị vận dụng lãi suất vay thường thì của Thẻ tín dụng Citibank từ ngày chấm hết. Tùy thuộc vào pháp luật trên đây, để cho rõ ràng, và cho và chỉ cho mục tiêu tính Khoản Trả tiền Tối thiểu, trị giá của trả tiền giao dịch Tìm Lẻ sau lúc được chuyển thành những Khoản Trả Góp Citi PayLite để được lợi phương pháp giao dịch trả tiền khuyến mại hơn theo Chương trình Citi PayLite sẽ ko được xem là một thành phần của Số dư hiện tại của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite. Khoản Trả tiền Tối thiểu sẽ được thông tin tới Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite theo từng Kỳ Sao Kê .

b. Tùy thuộc vào sự chấp thuận đồng ý của Citibank, Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite hoàn toàn sở hữu thể hủy ĐK Chương trình Citi PayLite vào bất kể thời kì nào hoặc tự nguyện tất toán sớm Khoản Giao Dịch Citi PayLite bằng điện thoại thông minh hoặc bằng những phương pháp khác mà Citibank chỉ định theo từng thời kì. Lúc Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite hủy ĐK hoặc tất toán sớm hoặc lúc Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite hủy Thẻ, Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite phải trả tiền giao dịch cho Citibank tổng nợ gốc chưa trả tiền giao dịch theo Chương trình Citi PayLite, phí giao dịch trả tiền trước hạn ko vận dụng trong trường hợp tất toán sớm Chương trình Citi PayLite .

c. Nếu Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite hoàn trả lại mẫu sản phẩm / nhà sản xuất hoặc đổi sang một mẫu sản phẩm / nhà sản xuất khác mà ko nằm trong Chương trình Citi PayLite hoặc hủy trả tiền giao dịch tại Bên Bán sau ngày ĐK thành công xuất sắc Chương trình Citi Citibank PayLite, Citibank được toàn quyền hủy Khoản Trả tiền PayLite mà ko cần phải thông tin và trả tiền giao dịch này sẽ trở lại thành trả tiền giao dịch tìm lẻ khởi đầu trên thẻ tín dụng .

d. Nếu Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite vi phạm bất kể pháp luật nào của Bản Điều Kiện và Điều Khoản của Thẻ tín dụng Citibank hoặc những điểu kiện và lao lý này hoặc lúc Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite hủy Thẻ, đóng Tài khoản Thẻ hoặc Tài khoản Thẻ dù là tự nguyện đóng hoặc bị đề nghị đóng vì bất kể lí do gì, hoặc Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite bị chết hoặc bị công bố mất tích, mất năng lượng hành vi dân sự hoặc Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite vi phạm nghiêm trọng những lao lý pháp lý hiện hành, toàn bộ những khoản tiền tới hạn và còn nợ dưới Chương trình Citi PayLite, gồm sở hữu những Khoản Trả Góp Citi PayLite chưa trả tiền giao dịch và phần nợ gốc chưa ra Sao kê sẽ ngay tức thì tới hạn và phải được trả tiền giao dịch bởi Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite và Citibank sẽ, nếu tương thích, ghi khoản tiền đó vào Tài khoản Thẻ mà Bản Những Điều khoản và Điều kiện của Citibank sẽ được vận dụng cho toàn bộ những khoản trả góp và dư nợ còn lại như đã nêu, mà ko tác động tác động tới những quyền và giải pháp khắc phục của Citibank theo Bản Những Điều khoản và Điều kiện Thẻ tín dụng Citibank .

6. Điều khoản chung:

a. Khoản Giao Dịch Citi PayLite sẽ ko được tích góp Citi Miles, hoặc Điểm Thưởng hoặc Cash Back .

b. Mặc dù sở hữu những điều kiện kèm theo tương quan tới phương pháp và thời kì giao dịch trả tiền và giải pháp thống kê giám sát được gồm sở hữu tại đây, Citibank sở hữu toàn quyền vào bất kể thời kì nào và theo từng thời kì biến hóa phương pháp và thời kì giao dịch trả tiền và giải pháp giám sát bằng bất kỳ hình thức nào bằng cách thông tin tới Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite. Bất kể những pháp luật điều kiện kèm theo được lao lý tại Bản Những Điều khoản và Điều kiện của Thẻ tín dụng Citibank trên những Thư từ trao đổi, phương pháp thông tin, thời kì hiệu lực hiện hành và hiệu lực thực thi hiện hành của những sửa đổi sẽ tuân theo lao lý tại những pháp luật bên dưới .

c. Chương trình Citi PayLite chỉ vận dụng tới hết Kỳ hạn Citi PayLite hoặc bất kỳ ngày được gia hạn mà Citibank nêu rõ theo từng thời kì. Để tránh nhầm lẫn, ko sở hữu lao lý nào tại đây sẽ được vận dụng như một ràng buộc của Citibank để gia hạn Chương trình Citi PayLite .

d. Citibank giữ toàn quyền để, lúc tương thích, biến hóa hoặc chỉnh sửa những pháp luật và điều kiện kèm theo này bằng cách đăng lên trang điện tử của Citibank tại Trang Web hoặc bằng bất kể phương pháp nào mà Citibank cho là tương thích. Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đồng ý chấp thuận truy vấn Trang Web liên tục để xem những pháp luật và điều kiện kèm theo này và để bảo vệ rằng Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đã được update với bất kể biến hóa của những pháp luật và điều kiện kèm theo này. Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đã chấp thuận đồng ý rằng việc ĐK Chương trình Citi PayLite và việc liên tục tham gia Chương trình Citi PayLite sẽ được coi như sự đồng ý chấp thuận của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite tương quan tới những pháp luật và điều kiện kèm theo này ( mà hoàn toàn sở hữu thể được biến hóa và chỉnh sửa ) trừ lúc Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite liên lạc với Citibank để biểu lộ sự ko chấp thuận đồng ý với những biến hóa của lao lý và điều kiện kèm theo và thông tin với Citibank muốn chấm hết hoặc hủy ĐK Chương trình % PayLite. Citibank sở hữu toàn quyền để, lúc cho là tương thích, thay thế sửa chữa hàng loạt hoặc một phần của chương trình Citi PayLite bởi một chương trình khác, dù là tương tự như hay ko, hoặc chấm hết .

e. Những điều kiện kèm theo và lao lý của Chương trình Citi PayLite và Những Điều khoản và Điều kiện của Thẻ tín dụng Citibank và bất kể những thỏa thuận hợp tác nào mà Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đã giao ước với Citibank sẽ liên tục sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành và ràng buộc Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite. Trường hợp sở hữu sự độc lạ giữa những pháp luật và điều kiện kèm theo, thỏa thuận hợp tác nêu trên, thì những phần nội dung sở hữu tương quan tới trả tiền giao dịch Tìm Lẻ trả góp của điều kiện kèm theo và pháp luật của Chương trình Citi PayLite sẽ được ưu tiên vận dụng .

f. Trong khoanh vùng phạm vi tối đa mà pháp lý được cho phép, Citibank sẽ ko chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và khước từ toàn bộ những nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan tới bất kể hành vi, khiếu nại, thiệt hại, ngân sách, phí phạt và tổn thất mà Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite phải chịu hoặc duy trì tương quan tới việc ĐK Chương trình Citi PayLite của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite .

g. Quyết định của Citibank cho toàn bộ những sự kiện tranh chấp là quyết định hành động ở đầu cuối .

h. Citibank sở hữu toàn quyền miêu tả những diễn giải này trong Sao kê Tài khoản theo một phương pháp khác và những diễn giải trong Sao kê Tài khoản đó sẽ ko được xem là sở hữu ý nghĩa khác đi so với ý nghĩa được diễn giải tại đây .

i. Citibank ko phải là nhà cung ứng sản phẩm & hàng hóa theo Chương trình Citi PayLite, Citibank sẽ ko chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng, mẫu mã, mẫu mã, những đặc tính hay nội dung khác, cũng như về bất kể khuyết thiếu, hư hại, thiếu sót nào, của sản phẩm & hàng hóa được Bên Bán phân phối cho Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite .

j. Citibank sở hữu toàn quyền, theo sự quyết định hành động của mình, vào bất kể thời kì nào và ko cần phải sở hữu thông tin hay bất kỳ nghĩa vụ và trách nhiệm nào, bật mý những thông tin của hoặc tương quan tới Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite cho Bên Bán hoặc cho bất kể bên thứ ba nào khác mà Citibank cho là tương thích để triển khai Chương trình Citi PayLite hoặc để ra mắt, cung ứng, tiến hành những loại sản phẩm hoặc nhà sản xuất của mình, hoặc để thực thi những hoạt động tiêu khiển khác mà Citibank cho là tương thích .

Citibank sở hữu quyền đồng ý hoặc khước từ bất kể nhu yếu tham gia Chương trình Citi PayLite nào, theo toàn quyền quyết định hành động của Citibank, mà ko phải đưa ra nguyên do cho việc đồng ý hoặc phủ nhận đó .

*Vui lòng tham khảo website Citibank để cập nhật bản Điều khoản và Điều kiện mới nhất.

)

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính