Tra Từ ‘ Company Name Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp (tiếng Anh: Business Name) là hạ tầng để phân biệt những chủ thể kinh doanh. Người thành lập doanh nghiệp phải đăng kí tên doanh nghiệp và được pháp luật xác nhận, bảo vệ.

Tên doanh nghiệp trong tiếng Anh là Business Name.

Bạn đang xem: Company name là gì

Tên doanh nghiệp là tài sản là của doanh nghiệp, là hạ tầng để phân biệt những chủ thể kinh doanh. Từ lúc ban hành Luật Doanh nghiệp 2005, nhất là tới Nghị định số 43/2010/NĐ-CP đã mang nhiều thay đổi, bổ sung về việc đăng kí và sử dụng tên doanh nghiệp.

Người thành lập doanh nghiệp phải đăng kí tên doanh nghiệp và được pháp luật xác nhận, bảo vệ. Mỗi doanh nghiệp đề nghị phải mang một tên chính thức sử dụng trong giao dịch giữa những doanh nghiệp với Nhà nước và với những chủ thể kinh doanh khác, cũng như người tiêu sử dụng.

Tên doanh nghiệp được ghi đầy đủ trong con dấu, phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên những giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Ngoài tên chính thức, doanh nghiệp mang thể đăng kí sử dụng tên viết bằng tiếng nước ngoài. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng.

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài phải được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn bằng tiếng Việt của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp mang thể đăng kí sử dụng tên viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp, đồng thời kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với đăng kí thành lập chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với đăng kí thành lập văn phòng đại diện, hình thức tổ chức của địa điểm kinh doanh.

Xem thêm: Tone Màu Là Gì – Gam Màu Vs Tông Màu Là Gì

Những qui định chung lúc đặt tên doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được sử dụng ngành, nghề kinh doanh, hình thức đầu tư để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp mang đăng kí ngành, nghề đó hoặc đầu tư theo hình thức đó.

Doanh nghiệp phải thực hiện những qui định về điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp, đồng thời ko được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã đăng kí trong phạm vi toàn quốc, trừ lúc doanh nghiệp đó đã bị thu hồi giấy chứng thực đăng kí doanh nghiệp.

Ko được sử dụng những từ ngữ, những kí hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mĩ tục của dân tộc để đặt tên cho doanh nghiệp.

Ko được sử dụng tên thương nghiệp, nhãn hiệu, hướng dẫn địa lí của tổ chức, tư nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên của doanh nghiệp, trừ trường hợp được chấp thuận của chủ sở hữu.

Tên doanh nghiệp phải do chủ doanh nghiệp đăng kí và phải được sự chấp thuận của cơ quan đăng kí kinh doanh. Lúc mang những thay đổi về tên, doanh nghiệp phải gửi thông tin tới cơ quan đăng kí kinh doanh và thực hiện những thủ tục về thay đổi tên.

Xem thêm: Chơi Game Ảo Đổi Tiền Thật, Chơi Game Đổi Thưởng Trên Mạng, Với Là Đánh Bạc

Cơ quan đăng kí kinh doanh mang quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng kí của doanh nghiệp theo đúng qui định của pháp luật và quyết định của cơ quan đăng kí kinh doanh là quyết định cuối cùng.