Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính – Trắc nghiệm kế toán tài chính

Mời quý thầy cô cùng quý khách sinh viên cao đẳng – đại học tham khảo tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính được bloghong.com đăng tải sau đây.

Đây là tài liệu rất hữu ích, tổng hợp những dạng câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế tài chính giúp quý khách Mang thêm nhiều tài liệu ôn tập, củng cố tri thức môn học để đạt được kết quả cao lúc kết thúc học phần. Ngoài ra quý khách tham khảo thêm 700 câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương. Mời quý khách cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Trắc nghiệm môn Kế toán tài chính

Câu 1. Tài khoản tiêu dùng để:

A. Ghi nhận tình hình biến động của tài sản (đúng).

B. Ghi nhận tình hình biến động tài chính.

C. Ghi nhận tình hình biến động kinh tế.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 2. Vật liệu thừa cuối kỳ trước từ gia công để lại phân xưởng gia công kỳ này sử dụng để gia công sản phẩm, kế toán ghi:

A. Nợ TK 621, Mang TK 152 (thu thanh).

B. Nợ TK 621, Mang TK 152 (đúng).

C. Nợ TK 152, Mang TK 627.

D. Nợ TK 152 , Mang TK 154.

Câu 3. Vật liệu thừa cuối kỳ từ gia công để lại xưởng kế toán ghi :

A. Nợ TK 621, Mang TK 152 (thu thanh) (đúng).

B. Nợ TK 621 , Mang TK 152.

C. Nợ TK 152, Mang TK 627.

D. Nợ TK 152, Mang TK 154.

Câu 4. Tổng tầm giá nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ để gia công hai loại sản phẩm A và B là 120tr được phân bổ theo tiêu thức số lượng SP. Biết rằng SPA hoàn thành 1000SP, SPB hoàn thành bloghong.com phí NVL trực tiếp phân bổ cho SPA là:

A. 40tr.

B. 50tr.

C. 80tr(đúng).

D. 70tr.

Câu 5. Doanh nghiệp trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp gia công, kế toán ghi:

A. Nợ TK 622/ Mang TK 335 (đúng).

B. Nợ TK 622/ Mang TK 334.

C. Nợ TK 334/ Mang TK 335.

D. Nợ TK 335 /Mang TK 334.

Câu 6. Doanh nghiệp đã trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp gia công SP nay thực tế phát sinh, ghi:

A. Nợ TK 622/Mang TK 335.

B. Nợ TK 335/ Mang TK 622.

C. Nợ TK 334/ Mang TK 335.

D. Nợ TK 335/ Mang TK 334 (đúng).

Câu 7. giá trị truất phế liệu thu hồi ước tính thu hồi từ gia công nhập kho ghi:

A. Nợ TK 152/ Mang TK 627.

B. Nợ TK 152/ Mang TK 154 (đúng).

C. Nợ TK 152/ Mang TK 632.

D. Nợ TK152/ Mang TK 811.

Câu 8. Tiền ăn giữa ca của công nhân trực tiếp gia công:

A. Nợ TK 622 (đúng).

B. Nợ TK 627.

C. Nợ TK 334.

D. Nợ TK 431.

Câu 9. Cuối kỳ, lúc tính được giá thành thực tế thành phẩm nhập kho, kế toán ghi:

A. Nợ TK 155/ Mang TK 154.

B. Nợ TK 632/ Mang TK 154.

C. Nợ TK 632/ Mang TK 631.

D. câu a và c đều đúng (đúng)

Câu 10. Lúc hàng hóa A được trao đổi để lấy hàng hóa B cùng một giá trị (biết A khác B) thì việc trao đổi này được coi là:

A. Một giao thiệp tạo ra doanh thu (đúng).

B. Một giao thiệp ko tạo ra doanh thu.

C. Một giao thiệp tạo ra thu nhập khác.

D. Ko câu nào đúng.

Câu 11. Tại Cty TNHH Đại Đồng Tiến, trong kỳ Mang phát sinh doanh thu bán hàng, kế toán hạch toán vào:

A. Tài khoản 5111.

B. Tài khoản 5112 (đúng).

C. Tài khoản 5113.

D. Tài khoản 5114.

Câu 12. Tại Cty thương nghiệp du lịch & vận tải, lúc Mang phát sinh doanh thu, kế toán hạch toán vào:

A. Tài khoản 5111.

B. Tài khoản 5112.

C. 5113 (đúng).

D. tất cả đều đúng.

Câu 13. Hoả hồng được hưởng do bán hàng nhận ký gửi, kế toán đại lý ghi

A. Tài khoản 511 (đúng).

B. Tài khoản 711.

C. Tài khoản 3387.

D. Tài khoản 515.

Câu 14. Tại cty cổ phần Á Châu, sắm trái phiếu Mang kỳ hạn 02 năm kế toán ghi nhận tiền lãi nhận trước vào:

A. Tài khoản 511.

B. Tài khoản 711.

C. Tài khoản 3387 (đúng).

D. Tài khoản 515.

Câu 15. Những tầm giá liên quan tới việc bán, thanh lý BĐS đầu tư sẽ được ghi nhận vào:

A. Tài khoản 811.

B. Tài khoản 632 (đúng).

C. Tài khoản 642.

D. Tài khoản 635.

Câu 16. Vì một nguyên nhân khách quan, hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê BĐS đầu tư ko được tiếp tục thực hiện, kế toán hạch toán số tiền phải trả lại cho khách hàng vào:

A. Nợ TK 811.

B. Nợ TK 3387.

C. Nợ TK 531.

D. Nợ TK 3387/Nợ TK 531 (đúng).

Câu 17. Chiết khấu thương nghiệp đối với người bán là một khoản:

A. Giảm giá vốn hàng bán.

B. Tầm giá bán hàng.

C. Tầm giá khác.

D. Giảm doanh thu (đúng).

Câu 18. Doanh nghiệp bán hàng trả chậm, lãi trả chậm được hưởng hạch toán vào:

A. Doanh thu chưa thực hiện (đúng).

B. Doanh thu hoạt động tài chính.

C. Doanh thu khác.

D. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Câu 19. Khoản hoả hồng chi cho đại lý, doanh nghiệp hạch toán vào:

A. TK 811.

B. TK 642.

C. TK 641 (đúng).

D. TK 635.

Câu 20. Những tầm giá nào sau đây ko được ghi nhận là khoản giảm doanh thu?

A. Thuế XK.

B. Thuế TTĐB.

C. Thuế GTGT khấu trừ (đúng).

D. Giảm giá hàng bán.

Câu 21. Doanh nghiệp thu Nợ khách hàng bằng tiền mặt, tổng số Nợ phải thu là 55tr, nhưng doanh nghiệp cho khách hàng hưởng chiết khấu tính sổ là 3%/tổng Nợ kế toán lập định khoản:

A. Nợ 111:53.35tr, Nợ 521:1.65tr/Mang 131:55tr.

B. Nợ 111:53.35tr, Nợ 635:1.65tr/Mang 131:55tr (đúng).

C. Nợ 111:53.35tr, Nợ 811:1.65tr/Mang 131:55tr.

D. Nợ 111:53.35tr, Nợ 515:1.65tr/Mang 131:55tr.

Câu 22. Nhận được tiền mặt do đại lý giao về khoản bán hàng bao gồm 3000sp, giá chưa thuế 50.000/sp. GTGT 10%.doanh nghiệp đã trừ cho đại lý hoả hồng bán hàng 3%/giá chưa thuế kế toán ghi:

A. Nợ 111:160.5tr, Nợ 641: 4.5tr/Mang 511:150tr, Mang 3331:15tr (đúng)

B. Nợ 111:160.5/Mang 511:150tr, Mang 3331:15t

C. Nợ 111:160.5tr, Nợ 635: 4.5tr/Mang 511:150tr, Mang 3331:15tr

D. Nợ 111:160.5tr, Nợ 811: 4.5tr/Mang 511:150tr, Mang 3331:15tr

Câu 23. Đại lý bán đúng giá, hoả hồng được hưởng hạch toán vào:

A. TK 515.

B. TK 711.

C. TK 511 (đúng).

D. TK 641.

Câu 24. Doanh nghiệp nhận gia công được ghi nhận là:

A. Toàn bộ giá trị vật tư hàng hóa gia công.

B. Toàn bộ phí gia công (đúng).

C. Là giá trị vật tư hàng hóa theo giá thị trường tại thời khắc gia công.

D. Là hàng hóa tương tự theo giá thị trường trừ giá trị SP thô nhận gia công.

Câu 25. Khoản hoàn nhập do lập tầm giá dự phòng sản phẩm đối với doanh nghiệp xây lắp hạch toán vào:

A. Mang TK 641.

B. Mang TK 642.

C. Mang TK 515.

D. Mang TK 711 (đúng).

Câu 26. lúc nhận hàng ký gửi căn cứ giá trị ghi trong hợp đồng:

A. Nợ TK 156/Mang TK 641.

B. Nợ TK 156/Mang TK 3387.

C. Nợ TK 156/Mang TK 131.

D. Nợ TK 003 (đúng).

Câu 27. Phản ánh thuế Xk, TTĐB phải nộp, kế toán hạch toán:

A. Nợ TK 511/Mang TK 3332, 3333 (đúng).

B. Nợ TK 711/Mang TK 3332, 3333.

C. Nợ TK 3332, 3333/Mang TK 642.

D. Nợ TK 641/Mang TK 3332, 3333.

Câu 28. Nhận tiền tài khách hàng trả trước về hoạt động cho thuê BĐS đầu tư cho nhiều kỳ, doanh nghiệp tiến hành phân bổ kỳ trước nhất, GTGT khấu trừ :

A. Nợ TK 111, 112/Mang TK 3387, 3331, Nợ TK 3387/Mang TK 5113.

B. Nợ TK 111, 112/Mang TK 3387, 333, Nợ TK 3387/ Mang TK 5117 (đúng).

C. Nợ TK 111, 112/Mang TK 3387, 3331, Nợ TK 3387/Mang TK 5112.

D. Nợ TK 111, 112/Mang TK 3387, 3331, Nợ TK 3387/Mang TK 515.

Câu 29. Nhận tiền tài khách hàng về cho thuê BĐS đầu tư theo từng kỳ, GTGT khấu trừ :

A. Nợ TK 111, 112/Mang TK 3387, 3331, Nợ TK 3331, 3387/Mang TK 5117.

B. Nợ TK 111, 112/Mang TK 5117, 3331 (đúng).

C. Nợ TK 131/Mang TK 5117, 3331, Nợ TK 111/Mang TK 131.

D. Nợ TK 111, 112/Mang TK 3387, 3331 , Nợ TK 3387/Mang TK 515.

Câu 30. Tầm giá Mang liên quan tới cho thuê BĐS đầu tư ghi nhận vào:

A. TK 632 (đúng).

B. TK 641.

C. TK 642.

D. TK 811.

Câu 31: Xuất 1000Sp gửi đại lý, giá xuất kho 100.000đ/sp.Giá bán chưa thuế qui định cho đại lý 150.000đ/sp.thuế GTGT 10%.hoả hồng cho đại lý 5%/giá chưa thuế, kế toán ghi:

A. Nợ TK 632:100tr/Mang TK 155:100tr, Nợ TK 111:157.5tr/Nợ TK 641: 7.5tr/Mang 511:150tr, Mang 3331:15tr.

B. Nợ 157:100tr/Mang 155:100tr Nợ 111:157.5tr/Nợ TK641: 7.5tr/Mang TK 511:150tr, Mang TK 3331:15tr.

C. Nợ 157:100tr/Mang 155:100tr (đúng).

D. Nợ 632:100tr/Mang 155:100tr..

Câu 32. doanh nghiệp xuất 1000Sp giá xuất kho 500.000đ/Sp, giá bán 700.000đ/Sp.Góp vốn liên doanh.Sãn phẩm này được hội đồng liên doanh định giá là 450.000đ/sp, kế toán hạch toán:

A. Nợ 222:700tr/Mang 155:700tr.

B. Nợ 222:500tr/Mang 155:500tr.

C. Nợ 222:450tr, Nợ 811:250tr/Mang 155:700tr.

D. Nợ 222:450tr, Nợ 811:50tr/Mang 155:500tr (đúng).

Câu 33. Doanh nghiệp là đại lý chi tiền mặt trả cho cty tiền bán hộ SP.sau lúc trừ đi hòa hồng được hưởng, kế toán ghi:

A. Nợ 3388/Mang 511, Mang 111 (đúng).

B. Nợ 641/Mang 511, Mang 3331, Mang 111.

C. Nợ 3388/Mang 641, Mang 111.

D. Nợ 3388/Mang 111.

Câu 34. Kiểm kê thành phẩm phát hiện thiếu, kế toán phản ánh:

A. Nợ 411/Mang 155.

B. Nợ 1381/Mang 155 (đúng).

C. Nợ 511/Mang 155.

D. Nợ 1381/Mang 632.

Câu 35. Cuối niên độ kế toán , doanh nghiệp Mang số dư đầu kỳ 159:20tr.Giá trị thuần Mang thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc 10tr.kế toán lập bút toán liên quan tới dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

A. Nợ 632:10tr/Mang 159:10tr.

B. Nợ 159:10tr/Mang 632:10tr (đúng)..

C. Nợ 632: 20tr/Mang 159: 20t.

D. Nợ 159: 20tr/Mang 632:20tr.

Câu 36. Thu tiền vi phạm hợp đồng của khách hàng bằng cách cấn trừ vào khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn là: 2.000.000đ, kế toán hạch toán:

A. Nợ 338:2.000.000/Mang 711:2.000.000 (đúng).

B. Nợ 338:2.000.000/Mang 511:2.000.000.

C. Nợ 144:2.000.000/Mang 515:2.000.000.

D. Nợ 144:2.000.000/Mang 711:2.000.000.

Câu 37. Khoản Nợ khó đòi xóa sổ nay đòi được, kế toán ghi nhận:

A.TK 511.

B. TK 515.

C. TK 711 (đúng).

D. TK 642.

Câu 38. Bán TSCĐ thu bằng TGNH, giá chưa thuế 40tr, thuế GTGT 10%:

A. Nợ 112:44tr/Mang 711:40tr, Mang 3331:4tr (đúng).

B. Nợ 112:44tr/Mang 511:40tr, Mang 3331:4tr.

C. Nợ 112:44tr/Mang 515:40tr, Mang 3331:4tr.

D. 03 câu đều đúng.

Câu 39. Doanh nghiệp nhận khoản bồi thường từ cty bảo hiểm là 100tr.về khoản bảo hiểm hỏa thiến bằng TGNH, kế toán ghi:

A. Nợ TK 112:100tr/Mang TK 711:100tr (đúng).

B. Nợ TK 112:100tr/Mang TK 511:100tr.

C. Nợ TK 112:100tr/Mang TK 515:100tr.

D. 03 câu đều sai.

Câu 40. doanh nghiệp được tặng một lô đất trị giá 2 tỷ.tầm giá doanh nghiệp bỏ ra để đền bù phóng thích mặt bằng lô đất này là 100tr.kế toán ghi:

A. Nợ TK 213:2 tỷ/Mang TK 711:2 tỷ.

B. Nợ TK 213:2.1 tỷ/Mang TK 711:2.1 tỷ (đúng).

C. Nợ TK 213:2 tỷ/Mang TK 511:2 tỷ.

D. Nợ TK 213:2.1 tỷ/Mang TK 511:2.1 tỷ.

Câu 41. Một khoản doanh thu bán hàng chưa thu được tiền trị giá 20tr(chưa GTGT 10%) bị bỏ sót trong năm trước, nay mới phát hiện ra, kế toán hạch toán:

A. Nợ TK 131:22tr/Mang TK 511:22tr.

B. Nợ TK 131:22tr/Mang TK 511:20tr, Mang TK 3331:2tr.

C. Nợ TK 131:22tr/Mang TK 711:22tr.

D. Nợ TK 131:22tr/Mang TK 711:20tr, Mang TK 3331:2tr (đúng).

Câu 42. Chi bồi thường do vi phạm cam kết giao hàng cho khách hàng bằng TGNH 5tr.kế toán ghi:

A. Nợ TK 627:5tr/Mang TK 112:5tr.

B. Nợ TK 642:5tr/Mang TK 112:5tr.

C. Nợ TK 811:5tr/Mang TK 112:5tr (đúng).

D. Nợ TK 635:5tr/Mang TK 112:5tr.

Câu 43. Thuế TNDN hiện hành tạm nộp to hơn số thuế phải nộp, kế toán ghi nhận vào:

A. 3334/Mang 8211 (đúng).

B. Nợ 8211/Mang 3334.

C. Nợ 3334/Mang 421.

D. Nợ 421/Mang 3334.

Câu 44. Trường hợp tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm nhỏ hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi nhận:

A. Nợ 421/Mang 8212.

B. Nợ 243/Mang 8212.

C. Nợ 8212/Mang 243 (đúng).

D. Nợ 8212/Mang 421.

Câu 45. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm nộp nhỏ hơn số phải nộp, kế toán ghi nhận vào:

A. Nợ TK 3334/Mang TK 821.

B. Nợ TK 8211/Mang TK 3334 (đúng).

C. Nợ TK 3334/Mang TK 421.

D. Nợ TK 421/Mang TK 3334.

…………….

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung yếu tố