500 câu trắc nghiệm Thị trường tài chính

bloghong.com san sớt tới bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Thị trường tài chính dành cho người dùng sinh viên khối ngành kinh tế nhằm giúp bạn sở hữu thêm tư liệu ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Nội dung bộ đề xoay quanh những vấn đề chung về thị trường tài chính và những loại thị trường trong thị trường tài chính. Để việc ôn tập trở thành hiệu quả hơn, người dùng sở hữu thể ôn theo từng phần trong bộ câu hỏi này bằng cách trả lời tuần tự những câu hỏi cũng như so sánh đáp và lời giải yếu tố được đưa ra. Sau đó người dùng hãy sắm tạo ra đề tình cờ để kiểm tra lại tri thức mình đã ôn tập được nhé!

510 câu 419 lượt thi

Sắm hình thức trắc nghiệm (30 câu/45 phút)

Ôn tập từng phần Trộn đề tự động

Sắm phần

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10 Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18

 • Câu 1:

  Căn cứ vào thời kì luân chuyển vốn thì thị trường tài chính bao gồm:

  A. Thị trường hối đoái, thị trường liên bang

  B. Thị trường tiền tệ, thị trường vốn

  C. Thị trường giao ngay, thị trường giao sau

  D. Thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp

 • Câu 2:

  Dụng cụ nào ko phải là phương tiện của thị trường tiền tệ:

  A. Tín phiếu ngân khố

  B. Chấp nhận tính sổ của nhà băng

  C. Hợp đồng sắm bán lại trái phiếu của chính phủ

  D. Trái phiếu đơn vị

  ADMICRO / 1

 • Câu 3:

  Căn cứ vào đối tượng tham gia thị trường tài chính bao gồm:

  A. Thị trường tập trung và thị trường phi tập trung

  B. Thị trường giao ngay và thị trường giao sau

  C. Thị trường liên nhà băng và thị trường mở

  D. Thị trường trong nước và thị trường quốc tế

 • Câu 4:

  Căn cứ vào tiêu thức nào để phân loại thị trường chứng khoán thành thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, thị trường phương tiện chứng khoán phái sinh.

  A. Sự luân chuyển những nguồn vốn

  B. Hàng hoá được giao du trên thị trường

  C. Phương thức hoạt động của thị trường

  D. Đối tượng tham gia vào thị trường

  bloghong.com

 • Câu 5:

  Mối quan hệ giữa thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối biểu hiện qua yếu tố:

  A. Lợi tức

  B. Lãi suất

  C. Thu nhập

  D. Tất cả đều sai

 • Câu 6:

  Tự doanh chứng khoán là:

  A. Việc đơn vị chứng khoán sắm hoặc bán chứng khoán cho chính mình.

  B. Việc đơn vị chứng khoán làm trung gian thực hiện sắm, bán chứng khoán cho khách hàng.

  C. Việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện những quyền liên quan tới sở hữu chứng khoán

  D. Tất cả đều đúng

  ADMICRO

 • Câu 7:

  Một trong những nguyên tắc của thị trường chứng khoán:

  A. Tập trung

  B. Công khai

  C. Trung gian, Khó khăn

  D. Tất cả đều đúng

 • Câu 8:

  Doanh nghiệp được phép sử dụng tối đa bao nhiêu vốn để đầu tư vào thị trường chứng khoán:

  A. 25%

  B. 30%

  C. 35%

  D. 50%

 • Câu 9:

  Loại chứng khoán sở hữu thể chuyển đổi thành loại cổ phiếu thường là:

  A. Cổ phiếu ưu đãi

  B. Cổ phiếu biểu quyết

  C. Trái phiếu

  D. A và C đúng

 • Câu 10:

  Cổ phiếu có tính phòng thủ là gì?

  A. Là cổ phiếu của những đơn vị mà lợi nhuận trong tương lai chắc chắn để trụ vững lúc nền kinh tế bị khủng hoảng

  B. Là cổ phiếu của những đơn vị mà lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi những hoạt động kinh doanh của toàn bộ thị trường

  C. Là cổ phiếu của những đơn vị mà tài sản của nó có mức độ rủi ro lớn nhưng cũng có khả năng có được mức sinh lợi cao

  D. Tất cả đều sai

 • Câu 11:

  Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu:

  A. Giá trị của đơn vị, các yếu tố vĩ mô, khả năng sinh lợi, cổ tức

  B. Lãi suất thị trường, chỉ số thị trường chứng khoán

  C. Tất cả đều đúng

  D. Tất cả đều sai

 • Câu 12:

  Trái phiếu chiết khấu là:

  A. Trả lãi định kỳ, hoàn vốn gốc 1 lần lúc đáo hạn

  B. Ko trả lãi định kỳ, được bán thấp hơn mệnh giá và hoàn vốn gốc bằng mệnh giá lúc đáo hạn

  C. Trả lãi và một phần vốn gốc định kỳ

  D. Tất cả đều sai

 • Câu 13:

  Những phương tiện tài chính phái sinh bao gồm 4 phương tiện chính là:

  A. Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền sắm

  B. Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền sắm, hợp đồng hóan đổi, hợp đồng sắm bán hàng hóa

  C. Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, hợp đồng quyền sắm, hợp đồng hoán đổi

  D. Hợp đồng giao sau, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền sắm, hợp đồng hoán đổi

 • Câu 14:

  Sắm câu sai?

  A. Giá trị của sản phẩm phái sinh được tạo ra từ biến động giá cả của tài sản cơ sở

  B. Một trong những nhược điểm của hợp đồng kỳ hạn là rủi ro tín dụng cao

  C. Hợp đồng giao sau ko thể hủy bỏ đơn phương

  D. Đối tượng của hợp đồng giao sau thường được tiêu chuẩn hóa và niêm yết trên sàn giao du

 • Câu 15:

  Đơn vị chứng khoán muốn thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán thì vốn pháp định tối thiểu là bao nhiêu?

  A. 25 tỷ

  B. 50 tỷ

  C. 75 tỷ

  D. 100 tỷ

 • Câu 16:

  Chức năng của thị trường chứng khoán sơ cấp đối với doanh nghiệp:

  A. Làm tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế

  B. Là kênh phát hành chứng khoán của những doanh nghiệp để thu hút vốn đầu tư

  C. Là kênh phát hành trái phiếu của những dự án đầu tư nhằm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế quốc dân

  D. Tất cả đều đúng

 • Câu 17:

  Quy trình thực hiện đợt bảo lãnh phát hành gồm sở hữu mấy bước cơ bản:

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

 • Câu 18:

  Quỹ đầu tư dạng đóng sở hữu thể:

  A. Phát hành cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu

  B. Sắm lại cổ phiếu đã phát hành

  C. Chào bán cổ phiếu ra sức chúng nhiều lần

  D. Tất cả đều sai

 • Câu 19:

  Đơn vị A trả lãi cổ đông 5000 VNĐ/cp/năm và dự kiến sẽ duy trì mức chia lãi nay cho những năm sắp tới. Nếu tỷ suất lợi tức mong đợi là 10%/năm. Tính giá của cổ phiếu đơn vị A năm tiếp.

  A. 45000 VNĐ

  B. 50000 VNĐ

  C. 55000 VNĐ

  D. Kết quả khác

 • Câu 20:

  Trái phiếu Cty X có mệnh giá 1000 USD, thời gian đáo hạn 20 năm, lãi suất thị trường 10%/năm. Tính PV.

  A. 148,64 USD

  B. 150.23 USD

  C. 136.78 USD

  D. 144.12 USD

 • Câu 21:

  Cty phát hành trái phiếu mệnh giá 1000 USD, lãi suất 15%/năm. Thời gian đáo hạn là 20 năm. Lãi suất đang lưu hành là 12%/năm. Tính hiện giá nếu lãi được trả định kỳ là nửa năm/lần.

  A. 1380.3 USD

  B. 1225.69 USD

  C. 1384.86 USD

  D. Tất cả đều sai

 • Câu 22:

  Câu nào sau đây là đúng:

  A. Bảo lãnh tất cả hoặc ko là hình thức bảo lãnh mà theo đó tổ chức phát hành yêu cầu phải bán hết số chứng khoán dự kiến phát hành nếu ko huỷ bỏ đợt phát hành

  B. Bảo lãnh nỗ lực tối đa là loại bảo lãnh mà tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ nỗ lực tối đa nếu ko phát hành hết thì đơn vị bảo lãnh sẽ sắm lại số CK còn thừa

  C. Bảo lãnh tối thiểu là hình thức tổ chức phát hành yêu cầu tổ chức bảo lãnh bán ra một tỷ lệ chứng khoán thấp nhất

  D. A và B đúng

 • Câu 23:

  Câu nào sau đây phát biểu sai:

  A. Bảo lãnh bao tiêu là hình thức đảm bảo cứng cáp

  B. Cty môi giới phải thẩm tra cơ cấu nguồn vốn và khả năng sinh lời của đơn vị trước lúc nó nhận môi giới cho đơn vị đó

  C. Với 3 hình thức bảo lãnh phát hành bao gồm: bảo lãnh bao tiêu, đại lý phát hành với nỗ lực cao nhất, đảm bảo tất cả hoặc ko

  D. Tất cả đều đúng

 • Câu 24:

  Quyền ưu tiên sắm trước là quyền của cổ đông sở hữu cổ phiếu:

  A. Ưu đãi biểu quyết

  B. Ưu đãi cổ tức

  C. Thông thường

  D. Tất cả đều sai

 • Câu 25:

  Điều kiện về mức vốn điều lệ tối thiểu với IPO ở Việt Nam là bao nhiêu?

  A. 10 tỷ

  B. 15 tỷ

  C. 30 tỷ

  D. 50 tỷ

 • Câu 26:

  Tổng số cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao du chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tính tới ngày 30/12/2008.

  A. 165 cổ phiếu

  B. 171 cổ phiếu

  C. 177 cổ phiếu

  D. 180 cổ phiếu

 • Câu 27:

  SGDCK Tp. Hồ Chí Minh thực hiện khớp lệnh liên tục từ ngày nào?

  A. 20/7/2007

  B. 30/7/2007

  C. 20/9/2007

  D. 30/9/2007

 • Câu 28:

  Cổ đông to IFC vừa công bố bán bao nhiêu cổ phiếu STB:

  A. Khoảng 20 triệu

  B. Khoảng 18 triệu

  C. Khoảng 16 triệu

  D. Khoảng 14 triệu

 • Câu 29:

  Ngày 17/12/2008 FED cắt giảm lãi suất còn bao nhiêu?

  A. 0% – 0.25%

  B. 0.25% – 0.5%

  C. 0.5% – 0.75%

  D. 0.75% – 1%

 • Câu 30:

  Doanh nghiệp nào của Việt Nam phát hành trái phiếu ra thị trường chứng khoán thế giới:

  A. Vinashin

  B. FPT

  C. Vinamilk

  D. VietinBank

Phần

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đề tình cờ