60 câu trắc nghiệm Phân tích báo cáo tài chính

bloghong.com san sớt 60 câu hỏi trắc nghiệm Phân tích báo cáo tài chính sở hữu đáp án dành cho người dùng sinh viên chuyên ngành sở hữu thêm tư liệu học tập, ôn tập chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần sắp diễn ra. Để việc ôn tập trở thành hiệu quả hơn, người dùng sở hữu thể ôn theo từng phần trong bộ câu hỏi này bằng cách trả lời tuần tự những câu hỏi cũng như so sánh đáp và lời giải yếu tố được đưa ra. Sau đó người dùng hãy tìm tạo ra đề tình cờ để kiểm tra lại tri thức mình đã ôn tập được nhé!

60 câu 50 lượt thi

Mua hình thức trắc nghiệm (15 câu/30 phút)

Ôn tập từng phần Trộn đề tự động

Mua phần

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4

 • Câu 1:

  Doanh thu của Ramala Corp năm ngoái là $47,000, và tổng tài sản của đơn vị là $25,000. Vòng quay tổng tài sản (TATO) là bao nhiêu?

  A. 1.88

  B. 1.99

  C. 1.10

  D. 1.21

 • Câu 2:

  Doanh thu của Rubi Corp năm ngoái là $435,000, mức giá hoạt động là $350,000, mức giá lãi vay là $10,000. Tỷ số khả năng tính sổ lãi vay (TIE) = EBIT/Lãi vay là bao nhiêu?

  A. 8.29

  B. 8.42

  C. 8.5

  D. 8.68

  ADMICRO / 1

 • Câu 3:

  Doanh thu của Robert Corp năm ngoái là $300,000, lợi nhuận sau thuế là $25,000. Lợi nhuận biên trên doanh thu của đơn vị là bao nhiêu? =LNST/ DT:

  A. 7.82%

  B. 7.99%

  C. 8.16%

  D. 8.33%

 • Câu 4:

  Tổng tài sản của Reynolds Corp ở thời khắc cuối năm ngoái là $300,000 và lợi nhuận ròng rã sau thuế là $25,000. ROA của đơn vị là bao nhiêu?

  A. 8.15%

  B. 8.33%

  C. 8.51%

  D. 8.69%

  bloghong.com

 • Câu 5:

  Tổng tài sản của Rollin Corp ở thời khắc cuối năm ngoái là $300,000 và EBIT là $75,000. BEP của đơn vị là bao nhiêu?

  A. 17.5%

  B. 20%

  C. 22.5%

  D. 25%

 • Câu 6:

  Tổng vốn cổ phần thường của Raleigh Corp ở thời khắc cuối năm ngoái là $300,000 và lợi nhuận ròng rã sau thuế là $55,000. ROE bằng?

  A. 18.33%

  B. 18.67%

  C. 19%

  D. 19.33%

  ADMICRO

 • Câu 7:

  Giá cổ phiếu của Rutland Corp tại thời khắc cuối năm ngoái là $30.25 và thu nhập vốn cổ phẩn năm ngoái là $2.45. P/E của đơn vị bằng?

  A. 11.65

  B. 12.00

  C. 12.35

  D. 12.70

 • Câu 8:

  Giá cổ phiếu của Rand Corp tại thời khắc cuối năm ngoái là $40 và giá trị sổ sách 1 cổ phiếu là $24.5. Tỷ số M/B là?

  A. 1.18

  B. 1.33

  C. 1.48

  D. 1.63

 • Câu 9:

  Midwest Lumber sở hữu lợi nhuận biên = LNST/DT là 5.1%, vòng quay tổng tài sản =DT/Tổng TS là 1.6 và hệ số nhân vốn chủ sở hữu = Tổng TS/VCSH là 1.8. ROE của đơn vị là?

  A. 14.39%

  B. 14.69%

  C. 14.99%

  D. 15.29%

 • Câu 10:

  Một nhà đầu tư đang xem xét khởi đầu một công việc kinh doanh mới. Tổ chức cần $500,000 tài sản, và dự kiến tài trợ toàn bộ bằng vốn chủ sở hữu. Nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án đầu tư chỉ lúc ông ta nghĩ rằng đơn vị sở hữu thể tạo ra mức lợi nhuận trên vốn đầu tư là 15%, sở hữu tức thị đơn vị phải sở hữu ROE là 15%. Hỏi lợi nhuận ròng rã của đơn vị phải là bao nhiêu để đảm bảo khởi đầu công việc kinh doanh:

  A. $55,000

  B. $65,000

  C. $75,000

  D. $85,000

 • Câu 11:

  Rolle Corp sở hữu tổng tài sản là $500,000, đơn vị ko sử dụng nợ, tài sản được tài trợ toàn bộ bằng vốn cổ phần thường. Giám đốc tài chính mới của đơn vị muốn huy động Nợ vay để tỷ số Nợ của đơn vị lên tới 45%, và sử dụng số tiền này để sắm lại cổ phần thường với giá bằng giá trị sổ sách. Hỏi đơn vị phải vay bao nhiêu để đạt được mục tiêu tỷ số nợ trên?

  A. $225,000

  B. $240,000

  C. $255,000

  D. $270,000

 • Câu 12:

  Tổng tài sản của Rull Corp là $500,000 và tổng nợ là $200,000. Giám đốc tài chính mới muốn sử dụng tỷ số nợ ở mức 60%. Hỏi đơn vị phải thêm hoặc bớt bao nhiêu vốn vay để để đạt được tỷ số Nợ mục tiêu trên?

  A. $90,000

  B. $100,000

  C. $110,000

  D. $120,000

 • Câu 13:

  Lợi nhuận ròng rã của Collins Inc năm sắp nhất là $1 tỷ, và đơn vị hiện sở hữu 200,000 cổ phiếu đang lưu hành. Tổ chức muốn chi trả 40% lợi nhuận. Hỏi cổ tức 1 cổ phiếu mà đơn vị công bố là bao nhiêu?

  A. $1.70

  B. $1.80

  C. $1.90

  D. $2.00

 • Câu 14:

  EPS năm sắp nhất của Cooper Inc là $4.00, giá trị số sách 1 cổ phiếu là $20,00, đơn vị sở hữu 200,000 cổ phiếu đang lưu hành, và tỷ số Nợ là 40%. Hỏi tổng Nợ của đơn vị là bao nhiêu?

  A. $2,333,333

  B. $2,666,667

  C. $3,000,000

  D. $3,333,333

 • Câu 15:

  Kirby Industries sở hữu doanh thu là $110,000 và những khoản phải thu là $12,500, và đơn vị cho những khách hàng chịu trung bình là 30 ngày. DSO trung bình ngành là 25.5 ngày, tính trên cơ sở 1 năm sở hữu 365 ngày. Nếu đơn vị thay đổi chính sách tín dụng và thu tiền để giảm DSO xuống bằng mức trung bình ngành, và nếu đơn vị kiếm được 9.9% thu nhập từ lượng tiền thu hồi sớm từ việc thay đổi chính sách này, thì nó sẽ tác động thế nào tới lợi nhuận ròng rã, giả sử những yếu tố khác ko đổi?

  A. $447.86

  B. $457.43

  C. $469.93

  D. $476,7

Phần

1 2 3 4 Đề tình cờ