550 câu trắc nghiệm Tài chính quốc tế

Với hơn 385 câu trắc nghiệm Tài chính quốc tế được bloghong.com san sẻ trên đây hello vọng sẽ là tư liệu hữu ích giúp bạn củng cố và tăng tri thức môn Tài chính quốc tế đã học nhằm đạt kết quả cao trong kì thi kết thúc học phần sắp diễn ra. Để việc ôn tập trở thành hiệu quả hơn, khách hàng sở hữu thể ôn theo từng phần trong bộ câu hỏi này bằng cách trả lời tuần tự những câu hỏi cũng như so sánh đáp và lời giải khía cạnh được đưa ra. Sau đó khách hàng hãy mua tạo ra đề tình cờ để kiểm tra lại tri thức mình đã ôn tập được nhé!

558 câu 424 lượt thi

Tìm hình thức trắc nghiệm (25 câu/30 phút)

Ôn tập từng phần Trộn đề tự động

Tìm phần

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10 Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20 Phần 21 Phần 22 Phần 23

 • Câu 1:

  Thị trường ngoại hối là nơi nào?

  A. Diễn ra hoạt động tậu bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ

  B. Giao tiếp tậu bán phương tiện ghi ngoại tệ

  C. Giao tiếp tậu bán kim loại quý

  D. Diễn ra việc tậu bán những đồng tiền khác nhau

 • Câu 2:

  Tại thời khắc t, 1 EUR = 1,3 USD, 1 GBP = 1,7 USD. Thì giá EUR/GBP sẽ là:

  A. 0,76

  B. 0,765

  C. 1,3077

  D. 0,7647

  ADMICRO / 1

 • Câu 3:

  Giả sử tại thời khắc t, tỷ giá thị trường: 1 EUR = 1 USD, 1 GBP = 1,5 USD của nhà băng: 2 EUR = 1 GBP, 1,5 EUR = 1 GBP. Vậy tầm giá giao thiệp = 0 nhà đầu tư sở hữu USD, anh ta sẽ khai thác thời cơ bằng cách nào:

  A. Tậu GBP với giá 1 GBP = 1,5 USD, tiêu dùng bảng tậu EUR với giá: 1 GBP = 2 EUR sau đó bán EUR với giá 1 EUR = 1 USD

  B. Tậu EUR với giá 1 EUR = 1 USD, chuyển đổi EUR sang GBP với giá 1 GBP = 2 EUR sau đó tậu đôla với giá 1 GBP = 1,5 USD

  C. Bán GBP với giá 1 GBP = 1,5 USD sau đó chuyển đổi USD sang EUR sau đó bán EUR với giá 2 EUR = 1 GBP

  D. Anh ta kiểm tra ko sở hữu thời cơ

 • Câu 4:

  Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì?

  A. Bao nhiêu đơn vị tiền tệ bạn phải sở hữu để đổi lấy 1 USD

  B. 1 đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu USD

  C. Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần sở hữu để lấy 1 đơn vị nội tệ

  D. Bao nhiêu đơn vị nội tệ bạn cần để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ

  bloghong.com

 • Câu 5:

  Tỷ giá giao ngay ngày nay EUR/USD = 1,3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 thàng: EUR /USD = 1,2728. Nếu tỷ giá giao ngay 3 tháng tới EUR /USD = 1,15. Nếu bạn sở hữu 100,000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ?

  A. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn USD

  B. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR

  C. Thiết lập hợp đồng tậu kỳ hạn EUR

  D. Thiết lập hợp đồng tậu kỳ hạn USD

 • Câu 6:

  Tỷ giá giao ngay ngày nay EUR/USD = 1,3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng EUR/USD = 1,2728. Nếu bạn kỳ vọng tỷ giá giao ngay trong 3 tháng tới EUR/USD = 1,15. Giả sử bạn sở hữu 1000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ?

  A. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR, nếu dự đoán úng bạn sẽ lãi: 12380 USD

  B. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR, nếu dự đoán đúng bạn sẽ lãi: 12280 USD

  C. Thiết lập hợp đồng tậu kỳ hạn EUR, nếu dự đoán đúng bạn sẽ lãi: 12380 USD

  D. Thiết lập hợp đồng tậu kỳ hạn EUR, nếu dự đoán đúng bạn sẽ lãi: 12380 USD

  ADMICRO

 • Câu 7:

  Yết giá giao ngay của hợp đồng EUR là EUR /USD = 1,1236/42. Vậy % chênh lệch giá tậu bán là:

  A. 0,0045

  B. 0,0012

  C. 0,00013

  D. 0,053

 • Câu 8:

  Giả sử tại thời khắc t, nhà băng A niêm yết: GDP /USD = 1,6727/30, Tậu ở nhà băng A với tỷ giá 1,6730, Giả sử tại thời khắc t, nhà băng B niêm yết: GDP/USD = 1,6735/40, Bán ở nhà băng B với giá 1,6735. Giả sử tầm giá giao thiệp = 0 thì lợi nhuận từ nghiệp vụ của arbitrage cho 1 tr GBP sẽ là:

  A. 500 USD

  B. 1300 USD

  C. 800 USD

  D. 1000 USD

 • Câu 9:

  Giả sử tại thời khắc t, nhà băng A niêm yết: GBP /USD = 1,7281/89 và JPY /USD = 0,0079/82. Vậy tỷ giá GBP/JPY sẽ là:

  A. 210,74/218,85

  B. 218,75/210,84

  C. 210,7439/218,8481

  D. 210,8415/218,7484

 • Câu 10:

  Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là:

  A. 90 ngày

  B. 60 ngày

  C. 1 năm

  D. Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là bất cứ ngày nào phụ thuộc vào sự thoả thuận của những bên tham gia hợp đồng

 • Câu 11:

  Tỷ giá giao ngay của Fran Thụy Sỹ là 0,9 USD/CHF. Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày là 0,88 USD/CHF. Đồng Franc Thụy Sỹ sẽ bán được với:

  A. Điểm kỳ hạn gia tăng 2,22%

  B. Điểm kỳ hạn khấu trừ: -2,22%

  C. Điểm kỳ hạn khấu trừ: -9,09%

  D. Điểm kỳ hạn gia tăng: 9,09%

 • Câu 12:

  Tại thời khắc t, số giao thiệp niêm yết giá EUR/USD = 1,3223/30, F1/12 (EUR/USD) = 1,3535/40, F1/6 (EUR/USD) = 1,4004/40, F1/4 (EUR/USD) = 1,4101/04

  A. Đồng EUR kiên cố sẽ gia tăng so với đôla trong 6 tháng tới

  B. Đồng EUR kiên cố sẽ giảm giá so với đôla trong 6 tháng tới

  C. Đồng EUR được giao thiệp với điểm kỳ hạn gia tăng

  D. Đồng EUR được giao thiệp với điểm khấu trừ kỳ hạn

 • Câu 13:

  Đối với hoạt động tậu tiền tệ kỳ hạn:

  A. Khách hàng chấp nhận tậu ngoại tệ trong tương lai với tỷ giá được xác định hôm nay

  B. Khách hàng chấp nhận bán ngoài tệ trong tương lai với tỷ giá được xác định ngày hôm nay

  C. Những bên tham gia thực hiện tính toán ngay hôm nay cho 1 số lượng ngoại tệ được chấp nhận trong tương lai

  D. Những bên tham gia thực hiện số lượng ngoại tệ với tỷ giá giao thiệp nay được duy trì trong tương lai

 • Câu 14:

  Ông A tậu GBP kỳ hạn 6 tháng với tỷ giá kỳ hạn 1 GBP = 1,75 USD. Hợp đồng là 62500 GBP. Tại thời khắc giao hạn hợp đồng kỳ hạn tỷ giá giao ngay GBP /USD = 1,65

  A. Lỗ 625 USD

  B. Lỗ 6250 USD

  C. Lãi 6250 USD

  D. Lỗ 66,28788 USD

 • Câu 15:

  Một hợp đồng quyền mua tiền tệ giữa 1 nhà băng và khách hàng. Anh ta phải trả phí quyền mua là:

  A. Cho nhà môi giới cho dù sở hữu thực hiện hợp đồng hay ko

  B. Cho nhà băng cung ứng hợp đồng chỉ lúc khách hàng thực hiện hợp đồng

  C. Cho nhà môi giới lúc khách hàng thực hiện hợp đồng

  D. Cho nhà băng cho dù anh ta sở hữu thực hiện hợp đồng hay ko

 • Câu 16:

  Tại thời đỉêm t, nhà băng niêm yết: S (USD /CAD) = 1,6461/65. F1/4 (USD /CAD) = 10/20, Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày của USD/CAD sẽ là:

  A. 1,6451/35

  B. 1,6441/35

  C. 1,6471/85

  D. 1,6481/75

 • Câu 17:

  Nếu tỷ giá USD/ CHF = 2.2128/30, USD/SGD = 2.7227/72 thì tỷ giá CHF /SGD là:

  A. 1,2303/25

  B. 1,2303/24

  C. 0,8114/23

  D. 0,8127/15

 • Câu 18:

  Giả sử Mỹ và Anh đang ở trong chế độ bản vị vàng và giá vàng ở Mỹ được nhất thiết ở mức 100 USD = 1 ounce và ở Anh là 50 GBP/1 ounce. Tỷ giá giữa đôla Mỹ và bảng Anh là:

  A. GBP/ USD = 2

  B. 2 GBP = 1 USD

  C. 1 GBP = 0,5 USD

  D. 5 GBP = 10 USD

 • Câu 19:

  Giả sử giá trị bảng Anh được nhất thiết ở mức: 20 GBP = 1 ounce vàng. Giá trị đôla Mỹ được nhất thiết ở mức 35 = 1 ounce vàng. Nếu tỷ giá ngày nay trên thị trường 1 GBP = 1,8 USD bán sẽ khai thác thời cơ này như sau:

  A. Khởi đầu với 35 USD,tậu 1 ounce vàng sau đó chuyển đổi vàng sang bảng Anh được 20 GBP. Đổi 20 GBP sang đôla với giá 1 GBP = 1,8 USD thu được 36 USD

  B. Khởi đầu với 35 USD tậu 1,75 ounce vàng sau đó chuyển đổi vàng tới bảng Anh được 20 GBP, 1 ounce sau đó chuyển đổi sang GBP với giá 20 GBP một ounce. Đổi vàng lấy đôla với giá 35 USD/ ounce. Đổi USD sang bảng Anh với tỷ giá ngày nay 1 GBP = 1,8 USD

  C. Cả 2 câu trên đều đúng

  D. Cả 2 câu trên đều sai

 • Câu 20:

  Đồng tiền tài Liên Minh Châu Âu được gọi là:

  A. Đôla Châu Âu

  B. Đồng EURO

  C. Đơn vị tiền tệ

  D. SDR

 • Câu 21:

  Bản tổng kết tất cả những giao thiệp kinh tế giữa người trú ngụ và người ko trú ngụ được gọi là:

  A. Cán cân mậu dịch

  B. Tài khoản vãng lai

  C. Cán cân tính sổ quốc tế

  D. Cán cân vốn

 • Câu 22:

  Thu nhập ròng rã là một khoản mục của:

  A. Cán cân vốn

  B. Cán cân thương nghiệp

  C. Cán cân hoạt động

  D. Cán cân vãng lai

 • Câu 23:

  Những yếu tố nào sau đây tác động tới dòng vốn đầu tư trực tiếp quốc tế:

  A. Hạn chế của chính phủ

  B. Rủi ro, chính trị

  C. Chiến tranh

  D. Tất cả

 • Câu 24:

  Yếu tố nào sau đây là một trong những động lực cho dòng vốn đầu tư gián tiếp chảy vào một quốc gia lúc những yếu tố khác ko đổi:

  A. Lãi suất cao

  B. Thuế suất thuế thu nhập cao

  C. Kỳ vọng đầu tư giảm giá

  D. Ko phải những yếu tố trên

 • Câu 25:

  ___________ là 1 khoản mục trên cán cân vốn, khoản mục này thể hiện những khoản đầu tư vào TSCĐ ở nước ngoài và được sử dụng để điều hành hoạt động kinh doanh:

  A. Khoản chuyển giao một chiều

  B. Đầu tư gián tiếp

  C. Thu nhập ròng rã

  D. Đầu tư trực tiếp

Phần

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Đề tình cờ