Trạng từ – Wikipedia tiếng Việt

Trạng từ ' hay còn được gọi là phó từ là từ tiêu dùng để bổ nghĩa cho những động từ, tính từ hay những trạng từ khác.[1] Trạng từ bổ sung nghĩa cho câu. Trạng từ thành một cụm trong câu được gọi là trạng ngữ.

Những loại trạng từ[sửa|sửa mã nguồn]

Trạng từ mang thể được phân làm nhiều loại tùy vào vị trí và ý nghĩa của nó trong câu. Một số dạng sau đây (trạng từ được in đậm trong từng ví dụ):

  1. Trạng từ chỉ cách thức: Diễn tả một hành động như thế nào (ví dụ: như nhanh, chậm, siêng, lười,…). Câu ví dụ: Anh ta chạy rất nhanh.
  2. Trạng từ chỉ thời kì. (Ví dụ: sáng, trưa, chiều, tối, ngày mai, đang, ngay tức thì,…) Câu ví dụ: Ngày mai, tôi đi làm vào buổi sáng .
  3. Trạng từ chỉ tần suất (Phó từ năng diễn): Diễn tả mức độ của một hành động (ví dụ: thường thường, thường xuyên, mang lúc, ít lúc,…). Câu ví dụ: Cô ta thường xuyên về thăm mẹ.
  4. Trạng từ chỉ nơi chốn: Diễn tả hành động hiện đang xảy ra ở đâu (ví dụ: ở đây, ở kia, ở khắp mọi nơi, chỗ khác,…). Câu ví dụ: Tôi đang đứng ở đây.
  5. Trạng từ chỉ mức độ: Diễn tả mức độ của một tính chất hoặc một đặc tính (ví dụ: giỏi, kém, dở,…). Câu ví dụ: Cô ta bơi giỏi.
  6. Trạng từ chỉ số lượng: Diễn tả số lượng (ví dụ: một, hai lần,…). Câu ví dụ: Nhà vô địch đã thắng lợi hai lần.
  7. Trạng từ nghi vấn: là những trạng từ thường đứng ở đầu nghi vấn (ví dụ: lúc nào, như thế nào, ở đâu, vì sao). Câu ví dụ: Vì sao anh lại tới đây.
  8. Trạng từ liên hệ: là những trạng từ giúp liên kết hai chủ đề hoặc hai câu lại với nhau. Chúng còn mang thể là từ diễn tả: lý do, thời kì, nơi chốn (ví dụ: bởi vậy, lúc, chỗ, nơi,…). Câu ví dụ: Căn phòng này là nơi tôi sinh ra.[2]

Trạng từ còn mang thể tiêu dùng để so sánh ngang bằng, so sánh hơn, so sánh nhất, so sánh kép và so sánh tăng tiến.

Trạng từ thường đứng đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu để làm vượt bậc ý nghĩa đó.

Tham khảo thêm[sửa|sửa mã nguồn]

  • http://vietsciences.free.fr/sinhngu/anhvan/adverds.htm truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2010.

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì