Trừ số

Giả sử bạn muốn tìm xem có bao nhiêu mặt hàng tồn kho không sinh lợi (trừ các mặt hàng sinh lợi từ tổng hàng tồn kho). Hoặc có thể bạn cần biết có bao nhiêu nhân viên sắp đến tuổi nghỉ hưu (trừ số nhân viên dưới 55 tuổi khỏi tổng số nhân viên).

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt .

Có vài cách để trừ các số, bao gồm:

Trừ số trong một ô

Để thực hiện phép trừ đơn giản, hãy sử dụng toán tử số học (dấu trừ).

Ví dụ, nếu bạn nhập công thức =10-5 vào một ô, ô sẽ hiển thị 5 là kết quả.