Tư bản cho vay và tư bản thương nghiệp ở Việt Namm – Tài liệu text

Tư bản cho vay và tư bản thương nghiệp ở Việt Namm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (399.65 KB, 21 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
TP.HCM
TƯ BẢN CHO VAY VÀ VẤN ĐỀ TÍN
DỤNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
GVHD: Nguyễn Thị Thu Trang
Nhóm: Ko Tên
Tư bản cho vay
và vấn đề tín
dụng ở nước ta
hiện nay
Tư bản cho vay
và lợi tức cho vay
Vấn đề tín dụng
Tư bản
cho vay
Lợi tức
và tỉ suất
lợi tức
I.Tư bản cho vay:
1.Khái niệm:
Tư bản cho vay là tư bản tiền tệ tạm thời nhàn
rỗi, mà người chủ của nó cho nhà tư bản khác
sử dụng trong thời kì nhất định để nhận
được số tiền lời nào đó, gọi là lợi tức.
2.Nguồn gốc:
Nguồn gốc của tư bản cho
vay là một phòng ban của tư
bản công nghiệp tách ra hoạt
động trong ngành lưu
thông tiền tệ.
3.Đặc điểm:


Quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng tư bản.

Tư bản cho vay là một hang hóa đặc trưng.Vận động
theo công thức T-T’(T’=T+Z)

Tư bản cho vay là tư bản được “sùng bái” nhất.

Sự hình thành tư bản cho vay là kết quả của sự
phát triển quan hệ hàng hóa-tiền tệ.

Tư bản cho vay ra đời góp phần vào việc cải tiến
kỹ thuật.
4.Vai trò:
-Tư bản cho vay ra đời, nó góp phần vào việc
tích tụ, tập trung tư bản, mở rộng sản xuất,
cải tiến kỹ thuật, đẩy nhanh tốc độ chu
chuyển của tư bản, phân phối lại tư liệu sản
xuất và sức lao động giữa những ngành, biến tư
bản nhàn rỗi thành tư bản hoạt động.Do đó,
nó góp phần làm tăng thêm tổng trị giá thặng
dư trong xã hội và bình quân hóa tỷ suất lợi
nhuận.
II.Lợi tức và tỷ suất lợi tức:
Lợi tức cho vay là một phần của lợi nhuận bình quân
mà nhà tư bản đi vay phải trả cho nhà tư bản cho vay
để được quyền sử dụng tư bản trong thời kì nhất
định, ký hiệu là Z. Thực chất, lợi tức cho vay là một
phần của thặng dư giá trị được tạo ra trong sản xuất.
Nguồn gốc của lợi tức là một phần thặng dư giá trị do

người lao động thông minh ra trong ngành sản xuất.
1.Lợi tức:
*Thực chất của lợi tức:
-Nếu vốn được coi như là một loại hàng hoá, sở hữu thể tậu bán
trên thị trường vốn, thì lợi tức chính là giá cả được hình thành
trong quá trình tậu bán vốn trên thị trường, giá cả này cũng
lên xuống theo quan hệ cung cầu của vốn, nhưng khác với giá
cả của những loại hàng hoá thông thường : phản ánh và xoay
xung quanh trị giá của chúng.Giá cả của vốn hoàn toàn ko
phản ánh được trị giá của vốn.Nó chỉ bằng một phần rất nhỏ so
với trị giá của vốn.Chính vì thế giá cả của vốn được coi là một
loại giá cả đặc trưng.Trên thực tế, nếu chỉ xem xét về số lượng,
thì lợi tức chưa phản ánh được hiệu quả của số vốn cho vay
phát ra.Vì vậy, trong kinh doanh tiền tệ, lơi tức xoành xoạch được
so sánh với số vốn cho vay để xác định khả năng sinh lời của
từng loại vốn cho vay trên thị trường.mục tiêu giám định hiệu
quả này chính là lãi suất tín dụng.
2. Tỷ suất lợi tức:
Lãi suất hoàn vốn ko đo lường được hết khả năng
lời/lỗ của trái phiếu đầu tư nên người ta dựa vào 1 thông
số khác để giám định, đó chính là trị giá của lãi suất hiện
hành cùng với mức lời hoặc lỗ của vốn và người ta đặt
tên cho thông số mới này là tỷ suất lợi tức.
Tỷ suất lợi tức (Z') là tỷ lệ tính theo phần trăm giữa số lợi
tức thu được (Z) và số tư bản tiền tệ cho vay (Kcv) trong
một thời kì nhất định.
Z' = Z/Kcv. 100%
Giới hạn về lượng của Z' cho vay nằm từ to
hơn 0 và nhỏ hơn.
VÍ DỤ: Giả sử ông A tậu trái phiếu mệnh giá 1000 $, lãi suất coupon là 8%.Sau một

năm ông ta bán với giá 1200 ( chú ý là giá bán sở hữu thể cao hơn mệnh giá).
Lúc này lãi suất hiện hành (current yield) = (8% x 1000)/1000 = 8%.
Mức lời hoặc lỗ của vốn = (1200 – 1000)/1000 = 20%.
Tỷ suất lợi tức = 8%+20% = 28%.
Tổng quát lại thì từ 1000 ban sơ, sau 1 năm ông B sở hữu được 80+1200, tương tự ông
ta lời 280$.
Tỷ lệ tiền lời so với tiền vốn là 280/1000 = 28%
(Bỏ ra 1 USD thì sẽ lời 0.28 USD sau 1 năm).
Trường hợp nếu sau 1 năm ông ta chỉ bán được với giá 900USD thì lúc này tính xem
ông ta lời hay lỗ.
Lúc này lãi suất hiện hành (current yield) = (8% x 1000)/1000 = 8%.
Mức lời hoặc lỗ của vốn = (900 – 1000)/1000 = -10%.
Tỷ suất lợi tức = 8%+(-10%) = -2%.
Tổng quát lại thì từ 1000 ban sơ, sau 1 năm ông B sở hữu được 80+900, tương tự ông ta
lỗ 1000 – 980 = 20USD.
Tỷ lệ tiền lỗ so với tiền vốn là 20/1000 = 2%.
(Bỏ ra 1 USD thì sẽ lỗ 0.02 USD sau 1 năm).
III.TÍN DỤNG:
1.Khái niệm:
“Tín dụng” sở hữu tức là sự vay mượn .Tín
dụng là sự chuyển nhượng tạm thời quyền
sử dụng một lượng trị giá dưới hình thức
hiện vật hay tiền tệ, từ người sở hữu sang
người sử dụng sau đó hoàn trả lại với một
lượng trị giá to hơn.
Đặc điểm của tín dụng:

Phân phối của tín dụng mang tính hoàn trả;

Hoạt động của tín dụng sở hữu sự vận động đặc trưng của

giá cả.
Vai trò của tín dụng:

Tín dụng là dụng cụ xúc tiến quá trình tái sản xuất
mở rộng và góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế;

Tín dụng góp phần xúc tiến quá trình tích tụ và tập
trung vốn;

Tín dụng góp phần tiết kiệm tầm giá lưu thông xã
hội;

Tín dụng góp phần thực hiện chính sách xã hội.

Cho vay, còn gọi là tín dụng, là việc một bên (bên cho
vay) phân phối nguồn tài chính cho đối tượng khác (bên đi
vay) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho
vay trong một thời hạn thỏa thuận và thường kèm theo
lãi suất. Do hoạt động này làm phát sinh một khoản nợ
nên bên cho vay còn gọi là chủ nợ, bên đi vay gọi là con
nợ. Do đó, Tín dụng phản ánh mối quan hệ giữa hai bên –
Một bên là người cho vay, và một bên là người đi vay.
Quan hệ giữa hai bên ràng buộc bởi cơ chế tín dụng, thỏa
thuận thời kì cho vay, lãi suất phải trả,
TÍN DỤNG
Thực trạng tín dụng Việt Nam hiện nay
Sau lúc tăng trưởng rất mạnh trong giai đoạn 2007-2011, tốc độ tăng trưởng
tín dụng nhà băng Việt Nam bị giảm mạnh từ năm 2012 tới nay, cụ thể 5
tháng đầu năm 2013 tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 2,98%. Thêm vào đó, hiệu
quả tín dụng đối với nền kinh tế suy giảm nghiêm trọng, tỷ lệ nợ xấu rất cao

với con số trên 10% trong thời kì vừa qua.

Thực trạng tín dụng tương tự dẫn tới những vấn đề của
nền kinh tế như: tổng cầu giảm mạnh, siết chặt tài khóa,
tiền tệ, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị
đình trệ, tồn kho cao. Tới lượt nó, tình trạng tín dụng như
vậy lại làm cho những vấn đề của nền kinh tế càng thêm
chồng chất lúc mà tăng trưởng GDP năm 2012 chỉ là 5,03%
ko đạt mục tiêu đề ra. Trước tình hình đó, việc nghiên
cứu những vấn đề lý luận, kinh nghiệm quốc tế cũng như
thực trạng tín dụng tại Việt Nam là yêu cầu cấp bách hiện
nay.
Thanks for you listen
Quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng tư bản. Tư bản cho vay là một hang hóa đặc trưng quan yếu. Vận độngtheo công thức T-T ’ ( T ’ = T + Z ) Tư bản cho vay là tư bản được “ sùng bái ” nhất. Sự hình thành tư bản cho vay là tác dụng của sựphát triển quan hệ hàng hóa-tiền tệ. Tư bản cho vay sinh ra góp thêm phần vào việc cải tiếnkỹ thuật. 4. Vai trò : – Tư bản cho vay sinh ra, nó góp thêm phần vào việctích tụ, tập trung chuyên sâu tư bản, lan rộng ra sản xuất, nâng cấp cải tiến kỹ thuật, đẩy nhanh véc tơ vận tốc tức thời chuchuyển của tư bản, phân phối lại tư liệu sảnxuất và sức lao động giữa những ngành, biến tưbản thư thả thành tư bản hoạt động tiêu khiển. Do đó, nó góp thêm phần làm tăng thêm tổng trị giá thặngdư trong xã hội và trung bình hóa tỷ suất lợinhuận. II.Lợi tức và tỷ suất cống phẩm : Lợi tức cho vay là một phần của doanh thu bình quânmà nhà tư bản đi vay phải trả cho nhà tư bản cho vayđể được quyền sử dụng tư bản trong thời hạn nhấtđịnh, ký hiệu là Z. Thực chất, cống phẩm cho vay là mộtphần của thặng dư giá trị được tạo ra trong sản xuất. Nguồn gốc của lợi tức là một phần thặng dư giá trị docông nhân phát minh thông minh ra trong nghành sản xuất. 1. Lợi tức : * Thực chất của cống phẩm : – Nếu vốn được coi như là một loại hàng hoá, hoàn toàn sở hữu thể tậu bántrên thị trường vốn, thì cống phẩm chính là Ngân sách chi tiêu được hình thànhtrong thứ tự tậu và bán vốn trên thị trường, Ngân sách chi tiêu này cũnglên xuống theo quan hệ cung và cầu của vốn, nhưng khác với giácả của những loại hàng hoá thường thì : phản ánh và xoayxung quanh trị giá của chúng. Giá cả của vốn trọn vẹn khôngphản ánh được trị giá của vốn. Nó chỉ bằng một phần rất nhỏ sovới trị giá của vốn. Chính do đó Ngân sách chi tiêu của vốn được coi là mộtloại giá thành đặc trưng quan yếu. Trên trong thực tiễn, nếu chỉ xem xét về số lượng, thì cống phẩm chưa phản ánh được hiệu suất cao của số vốn cho vayphát ra. Vì vậy, trong kinh doanh thương nghiệp tiền tệ, lơi tức xoành xoạch đượcso sánh với số vốn cho vay để xác lập năng lực sinh lời củatừng loại vốn cho vay trên thị trường. mục tiêu nhìn nhận hiệuquả này chính là lãi suất vay tín dụng trả tiền. 2. Tỷ suất cống phẩm : Lãi suất hoàn vốn ko giám sát được hết khả nănglời / lỗ của trái phiếu góp vốn đầu tư nên người ta dựa vào 1 thôngsố khác để nhìn nhận, đó chính là trị giá của lãi suất vay hiệnhành cùng với mức lời hoặc lỗ của vốn và người ta đặttên cho thông số kỹ thuật mới này là tỷ suất cống phẩm. Tỷ suất cống phẩm ( Z ' ) là tỷ suất tính theo Xác Suất giữa số lợitức thu được ( Z ) và số tư bản tiền tệ cho vay ( Kcv ) trongmột thời hạn nhất định. Z ' = Z / Kcv. 100 % Giới hạn về lượng của Z ' cho vay nằm từ chừng lớnhơn 0 và nhỏ hơn. VÍ DỤ : Giả sử ông A tậu trái phiếu mệnh giá 1000 USD, lãi suất vay coupon là 8 %. Sau mộtnăm ông ta bán với giá 1200 ( chú ý quan tâm là giá cả hoàn toàn sở hữu thể cao hơn mệnh giá ). Lúc này lãi suất vay hiện hành ( current yield ) = ( 8 % x 1000 ) / 1000 = 8 %. Mức lời hoặc lỗ của vốn = ( 1200 – 1000 ) / 1000 = 20 %. Tỷ suất cống phẩm = 8 % + 20 % = 28 %. Tổng quát lại thì từ 1000 khởi đầu, sau 1 năm ông B sở hữu được 80 + 1200, tương tự ôngta lời 280 USD. Tỷ lệ tiền lời so với tiền vốn là 280 / 1000 = 28 % ( Bỏ ra 1 USD thì sẽ lời 0.28 USD sau 1 năm ). Trường hợp nếu sau 1 năm ông ta chỉ bán được với giá 900USD thì lúc này tính xemông ta lời hay lỗ. Lúc này lãi suất vay hiện hành ( current yield ) = ( 8 % x 1000 ) / 1000 = 8 %. Mức lời hoặc lỗ của vốn = ( 900 – 1000 ) / 1000 = – 10 %. Tỷ suất cống phẩm = 8 % + ( – 10 % ) = – 2 %. Tổng quát lại thì từ 1000 khởi đầu, sau 1 năm ông B sở hữu được 80 + 900, tương tự ông talỗ 1000 – 980 = 20USD. Tỷ lệ tiền lỗ so với tiền vốn là 20/1000 = 2 %. ( Bỏ ra 1 USD thì sẽ lỗ 0.02 USD sau 1 năm ). III.TÍN DỤNG : 1. Khái niệm : “ Tín dụng ” sở hữu tức là sự vay mượn. Tíndụng là sự chuyển nhượng ủy quyền trong thời khắc tạm thời quyềnsử dụng một lượng trị giá dưới hình thứchiện vật hay tiền tệ, từ người sở hữu sangngười sử dụng sau đó hoàn trả lại với mộtlượng trị giá to hơn. Đặc điểm của tín dụng trả tiền : Phân phối của tín dụng trả tiền mang tính hoàn trả ; Hoạt động của tín dụng trả tiền sở hữu sự hoạt động đặc trưng quan yếu củagiá cả. Vai trò của tín dụng trả tiền : Tín dụng là dụng cụ thôi thúc thứ tự tái sản xuấtmở rộng và góp thêm phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế tài chính ; Tín dụng góp thêm phần thôi thúc thứ tự tích tụ và tậptrung vốn ; Tín dụng góp thêm phần tiết kiệm ngân sách và tầm giá ngân sách lưu thông xãhội ; Tín dụng góp thêm phần triển khai chính sách xã hội. Cho vay, còn gọi là tín dụng trả tiền, là việc một bên ( bên chovay ) phân phối nguồn kinh tế tài chính cho đối tượng người sử dụng khác ( bên đivay ) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả kinh tế tài chính cho bên chovay trong một thời hạn thỏa thuận hợp tác và thường kèm theolãi suất. Do hoạt động tiêu khiển này làm phát sinh một khoản nợnên bên cho vay còn gọi là chủ nợ, bên đi vay gọi là connợ. Do đó, Tín dụng phản ánh mối quan hệ giữa hai bên – Một bên là người cho vay, và một bên là người đi vay. Quan hệ giữa hai bên ràng buộc bởi chính sách tín dụng trả tiền, thỏathuận thời hạn cho vay, lãi suất vay phải trả, TÍN DỤNGThực trạng tín dụng trả tiền Việt Nam hiện naySau lúc tăng trưởng rất mạnh trong thứ tự tiến độ 2007 – 2011, véc tơ vận tốc tức thời tăng trưởngtín dụng nhà băng nhà nước Việt Nam bị giảm mạnh từ năm 2012 tới nay, đơn cử 5 tháng đầu năm 2013 véc tơ vận tốc tức thời tăng trưởng tín dụng trả tiền đạt 2,98 %. Thêm vào đó, hiệuquả tín dụng trả tiền so với nền kinh tế tài chính suy giảm nghiêm trọng, tỷ suất nợ xấu rất caovới số lượng trên 10 % trong thời hạn vừa mới qua. Thực trạng tín dụng trả tiền tương tự dẫn tới những vấn đề vất vả củanền kinh tế tài chính như : tổng cầu giảm mạnh, siết chặt tài khóa, tiền tệ, tình hình sản xuất kinh doanh thương nghiệp của doanh nghiệp bịđình trệ, tồn dư cao. Tới lượt nó, thực trạng tín dụng trả tiền nhưvậy lại làm cho những vấn đề vất vả của nền kinh tế tài chính càng thêmchồng chất lúc mà tăng trưởng GDP năm 2012 chỉ là 5,03 % ko đạt tiềm năng đề ra. Trước tình hình đó, việc nghiêncứu những yếu tố lý luận, kinh nghiệm tay nghề quốc tế cũng nhưthực trạng tín dụng trả tiền tại Việt Nam là nhu yếu cấp bách hiệnnay. Thanks for you listen

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính