Tự động mở tab mới khi click link bất kỳ trên blogspot

Có nhiều bạn hỏi tôi làm thế nào để tất cả các liên kết khi click đều mở tab mới và bài viết này cũng dành chút thời gian hướng dẫn các bạn ấy làm. Thật ra cũng khá đơn giản và có 2 cách thực hiện

Tự động mở tab mới khi click link bất kỳ trên blogspot
Tự động mở tab mới khi click link bất kỳ trên blogspot

Cách 1 : Sử dụng Javascript

Vào phần bố cục trên blog của bạn tạo 1 tiện ích HTML/Javascript bất kỳ sau để vào đó đoạn code sau

<script type=’text/javascript’>
var arr = document.getElementsByTagName(“a”); //dapatkan semua link untuk halaman(var i = 0; i < arr.length; i++)
{
if(arr[i].href.indexOf(“http://bloghong.com/“) < 0 //bukan link yang ada di dalam halaman ini
&& arr[i].href.indexOf(“javascript:”) < 0) // link
arr[i].target = “_blank”;
}
</script>

 Thay http://bloghong.com/ thành doman blog của bạn nhé

Cách 2 : Sử dụng HTML

Cách này thực hiện trong phần mẫu blogspot, bạn cần tìm đến thẻ </head> và thêm trên nó đoạn code

<base target=’_blank’ />

Bấm lưu và hoàn thành ! Một thủ thuật blogspot tuyệt vời :))

Leave a Reply