Tỷ suất lợi nhuận là gì? Ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận là gì? Ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận được coi là thước đo hiệu quả các hoạt động của một doanh ngiệp. Vậy tỷ suất lợi nhuận là gì? Công thức tính và ý nghĩa của nó ra sao? Cùng chúng tôi tìm hiểu về khái niệm và những kiến thức có liên quan.

Tỷ suất lợi nhuận giúp chủ doanh nghiệp nắm được tình hình sinh lợi thực tế của doanh nghiệp
Tỷ suất lợi nhuận giúp chủ doanh nghiệp nắm được tình hình sinh lợi thực tế của doanh nghiệp

1. Tỷ suất lợi nhuận là gì?

Khái niệm: Tỷ suất lợi nhuận (ROS) là tỷ số giữa mức lợi nhuận thu được với tổng số vốn cố định và vốn lưu động được sử dụng trong cùng một kỳ. Từ đây, chúng ta có thể xác định tình hình sinh lợi thực tế của công ty, và biết được lãi ròng của các cổ đông trong doanh nghiệp đó. Theo đó, những thành phần tính ở trên đều có thể lấy từ bá cáo kinh doanh của công ty.

Đơn vị tính:

Có 2 loại tỷ suất lợi nhuận được nhiều người quan tâm nhất là tỷ suất sinh lợi và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Khái niệm: Tính tỷ số lợi nhuận trên doanh thu là tỷ số giữa lợi nhuận thu được trên tổng doanh thu trong một kỳ cố đinh.

Công thức tính: ROS = (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu) x 100

Vai trò: Nhà đầu tư chủ động trong việc nắm bắt tương đối tình hiện kinh doanh và hát triển của một doanh nghiệp. Đồng thời giúp cho chủ doanh nghiệp biết được chính xác số vốn bỏ ra và lợi nhuận thu vào.

Ý nghĩa: Giúp cho doanh nghiệp có những phương án kịp thời điều chỉnh về hoạt đông kinh doanh, nhằm tăng tính hiệu quả và tối ưu lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tỷ suất sinh lợi

Khái niệm: Tỷ số sinh lời là tỉ số giữa tổng mức lợi nhuận có được và tổng vốn đầu tư trong một kỳ hạn nhất định (một tháng, một quý, nửa năm,…)

Tỷ suất sinh lợi có 2 loại là tỷ suất sinh lời trên số vốn sở hữu và tỷ suất sinh lời trên tài sản.

+ Tỷ suất sinh lời trên số vốn sở hữu (ROE)

  • Công thức (ROE) = (Lợi nhuận sau thuế : Vốn sở hữu) x 100
  • Mục đích: ROE sẽ cho chủ doanh nghiệp xác định được mức lợi nhuận thu về khi đầu tư vốn vào hoạt động kinh doanh.

+ Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA)

  • Công thức: (ROA) = (Lợi nhuận sau thuế : Tổng tài sản) x 100
  • Mục đích: ROA là chỉ số phản ánh được khả năng sinh lời của tổng tài sản gồm cả vốn chủ sở hữu và vốn vay. Từ đó, thể hiện hiện tính hiểu quả kinh doanh của một doanh nghiệp.

Vì vậy để tính ROA chúng ta phải tính cả lãi suất khoản vay và thuế thu nhập doanh nghiệp. Có thể tính theo 2 cách sau đây.

ROA = (EBIT – Lợi nhuận trước lãi vay và thuế : tổng tài sản) x 100
ROA = {Lợi nhuận sau thuế + lãi vay x (1 – thuế thu nhập doanh nghiệp)} : tổng tài sản x 100

2. Ý nghĩa và vai trò của tỷ suất lợi nhuận

Ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp vì đây là công cụ đo lường, xác định xem doanh nghiệp đó hoạt động có hiệu quả hay không?

– Nếu tỷ suất lợi nhuận có giá trị dương, nghĩa là công ty đó đang kinh doanh có lãi.

– Ngược lại, nếu tỷ suất lợi nhuận âm, doanh nghiệp đó đã kinh doanh bị lỗ, yêu cầu chủ doanh nghiệp phải đưa ra những phương án điều chỉnh gấp kế hoạch kinh doanh.

Tuy nhiên, việc chỉ tính ra tỷ suất âm hay dương là chưa thể hiện rõ tính hiệu quả của doanh nghiệp. Nhà quản trị phải có cái nhìn tổng quát về bức tranh của toàn ngành, so sánh tỷ số tỷ suất lợi nhuận trên tổng số bình quân toàn ngành của doanh nghiệp đó, mới biết được mức độ và năng suất làm việc của doanh nghiệp mình.

Vai trò của tỷ suất lợi nhuận

– Đánh giá mức độ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của công ty: Tùy theo tỷ suất lợi nhuận là âm hay dương mà chủ doanh nghiệp có những cách thức điều chỉnh phù hợp với công ty của mình

– Giúp chủ doanh nghiệp hoạch định chiến lược: Viêc các nhà quản trị đưa ra chiến lược sẽ phụ thuộc vào tỷ suất lợi nhuận. Theo dõi phương án mình đưa ra sẽ đem đến lợi nhuận hay lỗ vốn theo công thức tính, từ đó điều chỉnh là chiên lược cho hợp lý.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về tỷ suất lợi nhuận, hy vọng sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp trong việc huy động nguồn vốn để đem lại nguồn lợi nhuận cao nhất.

Có thể bạn quan tâm: