Thể lệ Chương trình Ưu đãi khi mở mới Thẻ Tín Dụng VIB

– Giao dịch hợp thức ko bao gồm những giao dịch liên quan tới phí/lãi từ nhà băng. – VIB sẽ căn cứ vào thông tin những giao dịch được ghi nhận trên hệ thống VIB để xác định giao dịch hợp thức. – Bất cứ trị giá nào của những giao dịch bị hủy, sở hữu tranh chấp và/hoặc được hoàn lại trong Thời Gian Chương Trình sẽ bị trừ ra khỏi tổng trị giá Giao Dịch Hợp Lệ Cách thức hoàn tiền: – Đối với những chủ thẻ thỏa điều kiện chương trình, tiền hoàn sẽ được tự động hoàn vào tài khoản và được thể hiện trên bảng sao kê kỳ tiếp theo của từng Chủ Thẻ. – VIB sẽ hoàn tiền cho những Chủ thẻ đủ điều kiện ko trễ hơn 67 ngày theo lịch kể từ ngày phát hành Thẻ. – Tại thời khắc VIB thực hiện hoàn tiền, nếu tình trạng thẻ của Khách hàng ko ở trạng thái hoạt động thường ngày (thẻ bị thất lạc, mất trộm, thẻ hết hiệu lực, thẻ chờ thanh lý/hủy,thẻ nợ quá hạn…), VIB sở hữu quyền phong tỏa lại số tiền Khách hàng đã tích lũy cho tới lúc thẻ hoạt động lại thường ngày

–     VIB được quyền thay đổi và điều chỉnh những điều kiện, điều khoản của chương trình trong thời kì diễn ra chương trình mà VIB coi là hợp lý. Thể lệ mới nhất sẽ chỉ được công bố trên website của VIB: www.vib.com.vn
–     VIB sở hữu toàn quyền ngưng hoặc loại trừ Chủ thẻ khỏi Chương trình này nếu Chủ thẻ Chính hoặc Chủ thẻ Phụ vi phạm những Điều khoản và Điều kiện này hoặc những Điều khoản và Điều kiện liên quan tới việc phát hành và sử dụng Thẻ của VIB; hoặc Chủ thẻ sử dụng thẻ ko đúng với những quy định đã nêu ra trong Chương trình hoàn tiền.
–     Trong trường hợp VIB nghi ngờ Chủ thẻ sở hữu hành vi mạo hoặc lạm dụng để hưởng số điểm thưởng tích lũy, VIB sở hữu thể yêu cầu KH cung ứng chứng từ giao dịch và hủy toàn bộ số điểm thưởng đã tích lũy qua những kỳ nếu KH ko cung ứng được chứng từ hợp lý theo yêu cầu của VIB.
–     Quyết định của VIB đối với Chương trình này là quyết định cuối cùng và ứng dụng cho những Chủ thẻ.
–     VIB được miễn trách nhiệm đối với những trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời kì diễn ra chương trình như: cháy nổ, lũ lụt, động đất… làm cho những giao dịch của chủ thẻ bị sai lệch, ko thực hiện được hoặc ko truyền về hệ thống nhà băng.
–     Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan tới chương trình này, VIB sở hữu trách nhiệm trực tiếp khắc phục, nếu ko thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính