Vai trò của quản trị tài chính trong doanh nghiệp – Kế toán Hà Tĩnh – Dịch vụ kế toán doanh nghiệp Hà Tĩnh

Vai trò của quản trị tài chính trong doanh nghiệp là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé!

vai tro cua quan tri tai chinh trong doanh nghiep 1
Vai trò của quản trị tài chính trong doanh nghiệp

Một số nội dung hoạt động trong quản trị tài chính doanh nghiệp

– Đảm bảo kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với tình hình hoạt động và thực hiện tốt hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp.

– Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động những nguồn vốn để đáp ứng cho hoạt động gia công kinh doanh và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

– Tham gia xây dựng, kiểm tra và lựa mua những dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh. Doanh nghiệp phải xem xét hiệu quả tài chính của dự án, cân nhắc giữa giá tiền bỏ ra, những rủi ro với thể xảy ra và khả năng thu lợi nhuận lúc thực hiện dự án.

– Phân tích khả năng sinh lợi nhuận trong những dự án bỏ vốn đầu tư kinh doanh, từ đó những nhà đầu tư lựa mua được những phương án, hình thức đầu tư mà khả năng đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp là cao nhất

– Phân tích và lập ra những kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp cho những hoạt động kinh doanh trong những thời kì nhất định: với thể là kế hoạch dài hạn hoặc ngắn hạn, tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Lập kế hoạch tài chính sẽ cho phép qụyết định lượng vật liệu thô doanh nghiệp với thể sắm, sản phẩm đơn vị với thể gia công và khả năng đơn vị với thể tiếp thị, quảng cáo để bán sản phẩm ra thị trường.

– Quản lý được nguồn vốn và quỹ của doanh nghiệp trong suốt quá trình thành lập và phát triển. Trong quá trình xây dựng kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp mình, những nhà đầu tư phải luôn đặt cho mình câu hỏi: Doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn? Lúc nào doanh nghiệp cần thêm vốn và làm cách nào để huy động được vốn cho doanh nghiệp? Bởi lẽ, trong quản trị tài chính vấn đề vốn là yếu tố quan yếu và cấp thiết nhất.

vai tro cua quan tri tai chinh trong doanh nghiep 1 1

Vai trò của quản trị tài chính trong doanh nghiệp:

– Vai trò huy động, khai thác nguồn tài chính nhằm đảm bảo yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và tổ chức sử dụng vốn với hiệu quả cao nhất:

Thành lập công ty - đăng ký kinh doanh

Để với đủ vốn cho hoạt động gia công kinh doanh, tài chính doanh nghiệp phải tính sổ nhu cầu vốn, lựa mua nguồn vốn, ko kể đó phải tổ chức huy động và sử dụng đúng đắn nhằm duy trì và xúc tiến sự phát triển với hiệu quả quá trình SXKD ở doanh nghiệp , đây là vấn đề với tính quyết định tới sự sống còn của doanh nghiệp trong quá trình khó khăn “khắc nghiệt” theo cơ chế thị trường.

– Vai trò là dụng cụ kiểm tra những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

Tài chính doanh nghiệp thực hiện việc kiểm tra bằng đồng tiền và tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua phân tích những chỉ tiêu tài chính. Cụ thể những chỉ tiêu đó là: chỉ tiêu về kết cấu tài chính, chỉ tiêu về khả năng tính sổ, chỉ tiêu đặc trưng về hoạt động, sử dụng những nguồn lực tài chính; chỉ tiêu đặc trưng về khả năng sinh lời…Bằng việc phân tích những chỉ tiêu tài chính cho phép doanh nghiệp với căn cứ quan yếu để đề ra kịp thời những giải pháp tối ưu làm lành mạnh hoá tình hình tài chính – kinh doanh của doanh nghiệp.

– Vai trò đòn bẩy kích thích và điều tiết hoạt động kinh doanh:

Thu nhập bằng tiền tài doanh nghiệp được tài chính doanh nghiệp phân phối. Thu nhập bằng tiền mà doanh nghiệp đạt được do thu nhập bán hàng trước tiên phải bù đắp những giá tiền bỏ ra trong quá trình gia công như: bù đắp hao mòn máy móc thiết bị, trả lương cho người lao động và để sắm nguyên nhiên liệu để tiếp tục chu kỳ gia công mới, thực hiện nghĩa vụ đối với quốc gia. Phần còn lại doanh nghiệp tiêu dùng hình thành những quỹ của doanh nghiệp, thực hiện bảo toàn vốn, hoặc trả lợi tức cổ phần (nếu với). Chức năng phân phối của tài chính doanh nghiệp là quá trình phân phối thu nhập bằng tiền tài doanh nghiệp và quá trình phân phối đó luôn gắn ngay lập tức với những đặc điểm vốn với của hoạt động SXKD và hình thức sở hữu doanh nghiệp.

Ngoài ra, nếu người quản lý biết vận dụng sáng tạo những chức năng phân phối của tài chính doanh nghiệp thích hợp với qui luật sẽ làm cho tài chính DN trở thành đòn bẩy kinh tế với tác dụng trong việc tạo ra những động lực kinh tế tác động tới tăng năng suất, kích thích tăng cường tích tụ và thu hút vốn, xúc tiến tăng vòng quay vốn, kích thích tiêu tiêu dùng xã hội.

В Qua bài viết hy vọng độc giả với thể trả lời được câu hỏi: “Vai trò của quản trị tài chính trong doanh nghiệp”. Và với chiếc nhìn tổng thể hơn về vai trò của quản trị tài chính trong doanh nghiệp hiện nay.

Tweet Từ khóa: Vai trò của quản trị tài chính trong doanh nghiệp