Văn hóa nghệ thuật là gì? Chức năng, các thành tố – bloghong.com

Khái niệm

Văn hóa nghệ thuật là toàn bộ những kết quả và những thành tựu của quá trình hoạt động sáng tạo của con người hướng tới dòng chân – thiện – mỹ. Văn hóa nghệ thuật còn được hiểu như là những thiết chế nhằm bảo lưu, phổ thông, tiêu thụ những thành tựu, sản phẩm văn hóa nghệ thuật, những nhà văn hóa, rạp chiếu bóng, thư viện….

Văn hóa nghệ thuật là gì?

Chức năng của văn hóa nghệ thuật

Chức năng nhận thức: cung cấp những tri thức về những quy luật, vận động, phát triển của những hiện tượng, sự kiện những quá trình…của văn hóa đang hàng ngày xảy ra xung quanh chúng ta thông qua hình tượng nghệ thuật để từ đó tạo cơ sở khách quan cho việc nhận diện đúng thực chất của nó. Chức năng giáo dục: giúp chúng ta định hướng được những giá trị trung thực trong cuộc sống- đâu là thiện, đâu là ác, dòng gì là tốt dòng gì là xấu …từ đó chúng ta sở hữu những cách xử sự cho thích hợp với những chuẩn mực xã hội.

Chức năng thẩm mỹ: định hướng cho công chúng những giá trị nghệ thuật cao cả như dòng chân, dòng thiện, dòng mỹ. .. và từ đó tạo ra cho họ những giá trị xúc cảm thẩm mỹ.

Chức năng tiêu khiển: đem lại cho công chúng sự thưởng thức nghệ thuật, giải vây những căng thẳng trong đời sống hằng ngày hòng đem lại sự sảng khoái trong tâm hồn.

Chức năng giao tiếp: Giúp con người sở hữu thể thực hiện nhu cầu giao tiếp, quan hệ bạn bè, quan hệ anh em trong gia đình…

Những thành tố của văn hóa nghệ thuật

Tác phẩm văn hóa: là một sản phẩm của một quá trình sáng tạo nghệ thuật do con người sáng tạo ra, được bảo lưu từ thế hệ này qua thế hệ khác thông qua những thiết chế và nó được tiêu sử dụng trong thời kì rỗi. Xã hội học văn hóa nghiên cứu những chủng loại tác phẩm được gia công trong xã hội, những loại hình văn hóa sở hữu chức năng xã hội đặc thù gi? Nghiên cứu sự biến diện của những loại hình mới ra đời? nhận diện sự, bình giá khác nhau ở mỗi người thưởng thức.

Tác giả: là một nhóm xã hội đặc thù khác biệt hẳn với những nhóm xã hội khác. Họ là người sở hữu năng khiếu, tức là năng lực thiên bẩm gọi là tài năng. Xã hội học văn hóa nghiên cứu điều kiện làm việc của tác giả sử: sự tài trợ xã hội cho sự phát triển sáng tạo của họ, bầu ko khí sáng tạo, thiết chế cho việc huấn luyện và tăng trình độ tác giả, khả năng cho tác giả sở hữu điều kiện xúc tiếp và giao lưu với những giá trị nghệ thuật tiền tiến trên thế giới, đời sống vật chất cũng như đời sống ý thức của họ.

Người truyền bá – tuyển tìm: là người tuyển tìm trong quá khứ và ngày nay những tác phẩm được kiểm tra là cấp thiết để phổ cập công chúng. Vai trò của họ rất quan yếu bởi nó giúp cho công chúng nghệ thuật nhận thức định hướng tới những giá trị trung thực của cuộc sống, tạo ra những xúc cảm thẩm mỹ và mang lại những phút giây sảng khoái thư giãn .. Xã hội học văn hóa nghiên cứu: những lý do dẫn tới việc người tuyển tìm – truyền bá tác phẩm , đời sống vật chất cũng như đời sống ý thức của những người truyền bá? những khó khăn họ đang gặp phải là gì? họ truyền bá những tác phẩm văn hóa trong điều kiện sống ra sao? nhận thức của người tuyển tìm ?…

Người phê bình: là người khơi gợi cũng như tăng cho công chúng cách tiếp cận những loại hình nghệ thuật. Nhiệm vụ của họ là tìm ra dòng hay, dòng đẹp, dòng chưa hay, dòng chưa đẹp của tác phẩm văn hóa để giúp công chúng tăng năng lực thẩm định về những tác phẩm nghệ thuật. Xã hội học văn hóa nghiên cứu những xu thế phê bình đối với tác phẩm văn hóa trong từng thời đoạn, nghiên cứu sự tiếp thu hay gạt bỏ những phê bình đấy của công chúng cũng như tác giả, nghiên cứu xu thế phê bình thông qua nhận thúc xã hội.

Công chúng: là những người tiêu thụ tác phẩm văn hóa, là những người cuối cùng thẩm định những giá trị của tác phẩm văn hóa, thông qua hoạt động của họ mà thấy được sự hiện diện của tác phẩm văn hóa. Công chúng còn là những con người sống trong xã hội, sinh hoạt trong một cơ cấu xã hội. Xã hội học văn hóa nghiên cứu những điều kiện tiếp cận tác phẩm văn hóa của công chúng, nghiên cứu trình độ học vấn, trình độ thẩm mỹ, ko gian trú ngụ, nghiên cứu thị hiếu những hình loại văn hóa khác nhau của mỗi hạng người, nghiên cứu điều kiện thời kì rỗi, điểu kiện vật chất và phương thức nhập môn văn hóa của mỗi hạng người trong xã hội.

Leave a Reply