Văn hóa phó thác

Văn hóa phó thác (bet –your- company culture) là hình thức văn hóa ở đó sự thận trọng được ưu tiên số một và được thông qua nhiều cuộc họp trịnh trọng; mục tiêu được quan tâm nhất là tương lai; các quyết định thường được tập trung ở cấp cao và được truyền xuống cấp thấp hơn theo cơ chế “top-down”. Quyền ra quyết định ở cấp dưới là tương đối ít, chủ yếu là tác nghiệp. Loại hình văn hóa phó thác thường thấy ở những tổ chức hoạt động trong môi trường nhiều rủi ro, nhưng các quyết định phản ứng thường cần nhiều thời gian, ví dụ như ở các hang hang không, các công ty dầu lửa, các dự án lớn…
Điểm mạnh của văn hóa phó thác là có thể tạo ra những đột phá về chất lượng cao và sáng tạo chuyên môn. Hạn chế chủ yếu là phản ứng chậm có thể dẫn đến những vấn đề trầm trọng hơn.