Vạn Thắng Vương – Sách hay – bloghong.com

Sau loại chết của Nam Tấn Vương, Ngô Xương Xí nhu nhược ko dám nhận ngôi vương, Kinh đô ở Cổ Loa dời tới Bình Kiều.

Bình Kiều tiếc thương Ngô Xương Xí

Chiếc “triều đình bỏ túi” theo Ngô Xương Xí từ Cổ Loa gồm mấy chục vị đại thần, hồ hết già yếu lẫn cẫn, nói trước quên sau, nuối tiếc những ngày oanh liệt lúc còn trai tráng.

Một tháng hai lần vào ngày sóc và ngày vọng, họ mũ áo vào chầu, giữ đúng khuôn mẫu những kẻ bề tôi trung thành, nhưng ko còn sức lực và tài năng giúp ông phục hưng cơ nghiệp nhà Ngô đang như ngọn đèn trước gió.

Nhìn lại lực lượng quân sự càng thất vọng hơn, số tướng soái mang tài ko ai chịu đem quân theo ông về Bình Kiều. Họ đã nghĩ tới tương lai của mình hơn là vương nghiệp nhà Ngô.

Những kẻ theo ông về đây đều là để sai vặt, bắt trộm, đánh cướp, chứ ko thể bày binh bố trận chống giặc giữ nước được.

Quân lính chủ lực chỉ trông cậy vào đội của Bình Kiều, do tướng Vương Thừa Vũ xây dựng từ lâu, mang quân phong quân kỷ, biết đánh trận. Còn số quân Cổ Loa theo về hồ hết là lính già yếu hoặc thuộc đội cấm binh canh gác hoàng thành để giữ trật tự hơn là chống giặc.

Dinh Bo Linh len ngoi vua anh 1

Bìa tập 6 tiểu thuyết Loạn 12 sứ quân.

Một hôm, Ngô sứ quân cho triệu Vương Thừa Vũ vào nội điện đàm đạo cho khuây khỏa. Lúc nói tới những thời hưng suy của triều đại trước, tướng phòng thành Dương Hòa Nghĩa xin vào bệ kiến. Ngô sứ quân cho vào. Vừa trông thấy viên tướng trung thành, ông đã vội hỏi:

– Chẳng hay khanh muốn tâu trình việc gì?

Dương Hòa Nghĩa quỳ tâu:

– Muôn tâu đại vương, thần vừa được tin Đinh Bộ Lĩnh đã đánh bại được động trưởng Ô Man, thâu phục hết những động vùng rừng núi phía Tây, lại đánh chiếm luôn cả thành Thường Vệ của Đỗ Cảnh Thạc nữa.

– Thế thì nguy hiểm lắm rồi!

Ngô Xương Xí buột mồm thốt lên như thế rồi tái mặt, hai mắt nhắm nghiền, đầu lảo đảo rồi ngã vào trong hai tên cung nữ đứng hầu phía sau. Mọi người hốt hoảng đỡ ông nằm xuống sập ngự, cho gọi quan thái y tới.

Lúc quan thái y vào, Ngô sứ quân đã hôn mê và cấm khẩu. Bắt mạch, quan thái y nhìn mọi người lắc đầu, quay lại thì Ngô sứ quân đã tắt thở, cáo chung vương nghiệp nhà Ngô.

Hoa Động tung hô Vạn Thắng Vương

Tin Ngô Xương Xí từ trần mortgage tới Hoa Lư vừa lúc Đinh Bộ Lĩnh kéo quân khải hoàn cũng về tới nơi. Đinh Liễn cùng quân sư Khuông Việt dẫn những quan văn, võ ra tận bến đò Hoàng Lengthy nghênh đón.

Lúc Đinh Bộ Lĩnh xuất hiện trước ba quân, mọi người tung hô vang lừng rồi cung thỉnh ông lên kiệu rồng rước về nội thành.

Sau lúc đã vào nội cung vấn an sức khỏe từ mẫu Đoàn Thị, Đinh Bộ Lĩnh ngự ra chính điện để những quan vào lạy mừng. Nhân dịp này, quân sư Khuông Việt thay mặt những quan, tâu lên Đinh Bộ Lĩnh:

– Muôn tâu thế tử, từ ngày được Trần Minh công giao trọn quyền binh, thế tử đã điều khiển quốc sự một cách tài tình, đã chỉ huy cuộc kháng chiến chống lại liên quân triều đình của Cổ Loa tới thắng lợi, đã thu phục được Hoan Châu bằng những lời biện giải sáng suốt mà ko tốn một mũi tên, ko mất một tên lính.

Tiếp đó, viên thứ sử Ái Châu ngang ngạnh đã phải bỏ thành chạy trốn mà ko thoát khỏi quân lực của thế tử.

Tới lượt động trưởng Ô Man anh hùng một cõi, từng đánh bại quân của Đỗ Cảnh Thạc, cũng phải xếp giáo quy hàng quân lực Hoa Lư. Khu vực kiểm soát của thế tử đã to rộng bằng một nửa đất Giao Châu.

Nay Ngô Xương Xí đã từ trần, họ Ngô hết người kế vị, trong nước một ngày ko thể ko mang vua. Đây đúng là lúc để thế tử lên ngôi tôn, lãnh đạo binh Hoa Lư tiến ra những phía, đánh bại sứ quân, thống nhất giang san để trăm họ được an cư lạc nghiệp.

Những quan đều quỳ xuống tung hô vạn tuế. Đinh Bộ Lĩnh chưa kịp đáp, quân sư Khuông Việt đã tâu tiếp:

– Căn cứ việc đã qua, thế tử đánh đâu được đấy và cần cho việc sắp tới, bần tăng xin cùng thần dân trăm họ dâng lên đại vương tôn hiệu “Vạn Thắng Vương”.

Những quan lại đồng thanh tung hô “Vạn Thắng Vương vạn tuế! Vạn vạn tuế!”.

Lời tâu của quân sư Khuông Việt rất đẹp lòng Đinh Bộ Lĩnh, vì đó cũng là ý muốn của ông lúc trở về Hoa Lư, nhưng chưa tiện nói ra. Ông tỏ lời cảm ơn quân sư và những quan, kêu gọi mọi người hãy tận tình giúp ông hoàn thành sứ mệnh trong những ngày tới.

Ông giao cho Đinh Dự, Vũ Ngọc Bích và Phạm Hạp cùng nghiên cứu tổ chức triều nghi và sắp xếp lễ đăng quang đãng, mang sự góp ý của quân sư Khuông Việt.

Nửa tháng sau, tờ biểu được 3 người cùng ký tên, dâng lên Đinh Bộ Lĩnh, được ông chấp thuận toàn bộ. Lễ đăng quang đãng của Vạn Thắng Vương được tổ chức vào dịp Trung thu năm Bính Dần (966).

Sang ngày rằm tháng 8, lễ chính thức được cử hành. Vạn Thắng Vương ngự trên ngai vàng vàng.

Vũ Ngọc Bích tuyên đọc tờ chiếu lên ngôi, phiên phiến phần đầu nêu lên lý do vì sao nhà vua phải tức vị, còn phần sau mang nội dung tờ hịch xuất quân, kêu gọi những sứ quân phải biết tự lượng sức mình, nạp ấn dâng thành sẽ được cắt đặt vào những địa vị xứng đáng, tránh cho quân lính khỏi bị chết oan, nhân dân khỏi mất nhà mất của.

Tờ chiếu vừa đọc xong, những quan và lính tráng lại hô vang “Vạn Thắng Vương vạn tuế” vang cả một góc trời.

Leave a Reply