Xử lý nghiêm hiện tượng ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn

bh3
Những hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với nhà băng ko yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán kèm hay gắn với những sản phẩm, nhà cung cấp nhà băng

Thời kì qua, với một số ít thông tin dư luận phản ánh về hiện tượng kỳ lạ viên chức cấp dưới nhà băng nhà nước ép người tậu tậu bảo hiểm .

Về yếu tố này, Bộ Tài chính cho biết, pháp lý về kinh doanh thương nghiệp bảo hiểm đã với những lao lý nhằm mục đích bảo vệ việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện, trên hạ tầng nhu yếu và năng lực kinh tế tài chính của người tậu, nghiêm cấm việc tận dụng chức vụ, quyền hạn nhằm mục đích ép buộc người tậu giao ước hợp đồng bảo hiểm .

Cụ thể : Khoản 4 Điều 10 Luật Kinh doanh bảo hiểm đã nghiêm cấm hành vi tận dụng chức vụ, quyền hạn chỉ định, nhu yếu, ép buộc, ngăn cản tổ chức triển khai, cá thể tham gia bảo hiểm ; Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 73/2016 / NĐ-CP pháp luật ko tổ chức triển khai, cá thể nào được phép can thiệp trái pháp lý tới quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, Trụ sở quốc tế của bên tậu bảo hiểm ; Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 73/2016 / NĐ-CP pháp luật doanh nghiệp bảo hiểm, Trụ sở quốc tế ko được ép buộc những tổ chức triển khai, cá thể tậu bảo hiểm dưới mọi hình thức .

Về phía Bộ Tài chính, sau lúc nhận được thông tin phản ánh của 1 số ít cơ quan tạp chí truyền thông về thực trạng một số ít nhà băng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với biểu lộ “ ép ” người tậu tậu bảo hiểm lúc vay vốn, Bộ Tài chính đã với văn bản nhu yếu những doanh nghiệp bảo hiểm thanh tra rà soát, tăng cường rà soát, giám sát việc triển khai hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký với những nhà băng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, bảo vệ tuân thủ pháp luật của pháp lý về kinh doanh thương nghiệp bảo hiểm và pháp pháp luật lý khác với tương quan .

Trường hợp phát hiện với vi phạm lao lý về hoạt động tiêu khiển đại lý cần với những giải pháp kiểm soát và chỉnh đốn, khắc phục và xử lý kịp thời theo pháp luật tại hợp đồng đại lý bảo hiểm và pháp pháp luật lý với tương quan. Theo báo cáo giải trình của những doanh nghiệp, những hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với nhà băng nhà nước ko nhu yếu loại sản phẩm bảo hiểm phải được bán kèm hay gắn với những loại sản phẩm, nhà cung cấp nhà băng nhà nước .

Mặc dù vậy, những doanh nghiệp bảo hiểm đã dữ thế chủ động thao tác và chú ý quan tâm đối tác chiến lược nhà băng nhà nước tráng lệ tuân thủ pháp pháp luật lý và hợp đồng đại lý, ko được ép tậu bảo hiểm kèm những gói loại sản phẩm vay của nhà băng nhà nước .

Bộ Tài chính cũng với văn bản gửi những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền thực thi hoạt động tiêu khiển đại lý bảo hiểm, nhu yếu thanh tra rà soát, tăng cường rà soát, giám sát hoạt động tiêu khiển đại lý bảo hiểm, bảo vệ tuân thủ pháp pháp luật lý về kinh doanh thương nghiệp bảo hiểm, khắc phục và xử lý nghiêm những trường hợp ép buộc người tậu tậu bảo hiểm lúc cấp tín dụng trả tiền cho người tậu ( nếu với ) .

Bộ Tài chính ý kiến đề nghị tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với nghĩa vụ và trách nhiệm lý giải cho người tậu những mẫu sản phẩm bảo hiểm được phân phối trải qua tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ko phải là mẫu sản phẩm của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền và ko mang tính yêu cầu theo pháp luật tại khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch số 86/2014 / TTLT-BTC-NHNNVN ngày 2/7/2014 của Bộ Tài chính và Nhà băng Nhà nước Nước Ta .

Trong thời kì tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Nhà băng Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách, đồng thời tăng cường công việc thanh tra, rà soát hoạt động phân phối bảo hiểm qua nhà băng nhằm bảo đảm hoạt động bán bảo hiểm qua nhà băng tuân thủ nghiêm túc quyền tự do lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm thích hợp với nhu cầu của khách hàng.

Anh Minh

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính