Vay thế chấp không trả được nợ, bị xử lý thế nào?

Thế chấp gia tài là một trong những giải pháp bảo vệ thông dụng lúc triển khai hợp đồng vay gia tài. Vậy nếu bên vay ko trả được nợ, gia tài thế chấp sẽ bị khắc phục và xử lý thế nào ?Xử lý tài sản thế chấp lúc ko thỏa thuận hợp tác được về phương pháp khắc phục và xử lýVay thế chấp ko trả được nợ, bị khắc phục và xử lý thế nào ?

Vay thế chấp ko trả được nợ, bị xử lý thế nào?

Tại Điều 463 Bộ luật Dân sự năm ngoái pháp luật, hợp đồng vay gia tài là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó bên cho vay giao gia tài cho bên vay ; lúc tới hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay gia tài cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu sở hữu thoả thuận hoặc pháp lý sở hữu lao lý .
Tương tự trả nợ đúng hạn là nghĩa vụ và trách nhiệm của bên vay. Đồng thời, trong hợp đồng vay, hai bên hoàn toàn sở hữu thể thỏa thuận hợp tác thế chấp gia tài để làm giải pháp bảo vệ .
Trong đó, theo Điều 56 Nghị định 163 / 2006 / NĐ-CP, gia tài bảo vệ trong hợp đồng vay thế chấp sẽ bị khắc phục và xử lý trong những trường hợp :

1. Tới hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ mà bên sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm ko triển khai hoặc triển khai ko đúng nghĩa vụ và trách nhiệm .
2. Bên sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm theo thoả thuận hoặc theo pháp luật của pháp lý .
3. Pháp pháp luật luật gia tài bảo vệ phải được khắc phục và xử lý để bên bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm khác .
4. Những trường hợp khác do những bên thoả thuận hoặc pháp lý pháp luật .

Theo những lao lý trên, ko trả nợ đúng hạn là hành vi vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ của bên vay. Đồng thời, nếu trong hợp đồng vay sở hữu thỏa thuận hợp tác về thế chấp gia tài, gia tài thế chấp sẽ bị đem ra khắc phục và xử lý .
Trường hợp bên vay sở hữu thể trả nợ nhưng ko trả mà cố tình tiêu dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn nhằm cướp đoạt tài sản thì sở hữu thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản.

Trường hợp bên vay hoàn toàn sở hữu thể trả nợ nhưng ko trả mà cố ý tiêu dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn nhằm mục đích cướp đoạt gia tài thì hoàn toàn sở hữu thể bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về Tội lạm dụng tin tưởng cướp đoạt gia tài .Căn cứ Điều 175 Bộ luật Hình sự năm ngoái, sửa đổi bổ trợ năm 2017, tùy vào mức độ vi phạm, người phạm tội lạm dụng tin tưởng cướp đoạt gia tài hoàn toàn sở hữu thể bị phạt tù tới 20 năm, phạt tiền tới 100 triệu .
Xem thêm: 

vay the chap khong tra duoc no bi xu ly the nao
Vay thế chấp ko trả được nợ bị xử lý thế nào? (Ảnh minh họa)

Xem thêm :

Xử lý tài sản thế chấp lúc ko trả được nợ

Căn cứ Điều 58 Nghị định 163, sửa đổi, bổ trợ bởi Nghị định 11 năm 2020, việc xử lý tài sản thế chấp sẽ được triển khai theo nguyên tắc sau :
– Thực theo thỏa thuận hợp tác của những bên ( bên vay và bên cho vay ) ; nếu ko sở hữu thoả thuận thì gia tài được bán đấu giá theo lao lý của pháp lý .
Cụ thể, những bên hoàn toàn sở hữu thể thỏa thuận hợp tác xử lý tài sản theo những phương pháp như : Bán gia tài ; nhận chính gia tài bảo vệ để sửa chữa thay thế cho việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ ; nhận những khoản tiền hoặc gia tài khác từ người thứ ba trong trường hợp thế chấp quyền đòi nợ ; phương pháp khác do những bên thoả thuận ( theo Điều 59 Nghị định 163 ) .
– Việc xử lý tài sản bảo vệ phải được thực thi một cách khách quan, công khai sáng tỏ, sáng tỏ, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của những bên tham gia trả tiền giao dịch bảo vệ, cá thể, tổ chức triển khai sở hữu tương quan .
– Người xử lý tài sản bảo vệ là bên nhận bảo vệ ( người cho vay ) hoặc người được bên nhận bảo vệ ủy quyền, trừ trường hợp những bên tham gia trả tiền giao dịch bảo vệ sở hữu thỏa thuận hợp tác khác .

Người xử lý tài sản căn cứ nội dung đã được thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm để tiến hành xử lý tài sản bảo đảm mà ko cần phải sở hữu văn bản ủy quyền xử lý tài sản của bên bảo đảm.
 

Thời hạn xử lý tài sản thế chấp

Tại Điều 62 Nghị định 163 năm 2006 quy định, tài sản bảo đảm được xử lý trong thời hạn do những bên thoả thuận.

Nếu ko sở hữu thoả thuận thì người xử lý tài sản (bên cho vay hoặc người được bên cho vay ủy quyền) sở hữu quyền quyết định về thời hạn xử lý, nhưng ko  được trước 07 ngày đối với động sản hoặc 15 ngày đối với bất động sản, kể từ ngày thông tin về việc xử lý tài sản bảo đảm.

Trường hợp gia tài bảo vệ sở hữu rủi ro tiềm tàng bị mất trị giá hoặc sút giảm trị giá, quyền đòi nợ, sách vở sở hữu giá, thẻ tiết kiệm ngân sách và giá tiền, vận đơn thì người xử lý tài sản sở hữu quyền khắc phục và xử lý ngay, tuy nhiên phải thông tin cho những bên nhận bảo vệ khác về việc xử lý tài sản đó ( theo khoản 2 Điều 61 Nghị định 163 ) .

Ngoài ra, cũng theo Nghị định 163, khoản 1 Điều 63 quy định, nếu hết thời hạn ấn định trong thông tin mà bên giữ tài sản bảo đảm ko giao tài sản thì người xử lý tài sản sở hữu quyền thu giữ tài sản bảo đảm hoặc yêu cầu Tòa án khắc phục.

vay the chap khong tra duoc no bi xu ly the nao
Vay thế chấp ko trả được nợ bị xử lý thế nào? (Ảnh minh họa)

Xử lý tài sản thế chấp lúc ko thỏa thuận được về phương thức xử lý

Căn cứ những Điều 65, 66, 67, 68 Nghị định 163 năm 2006, nếu ko thỏa thuận hợp tác được về phương pháp khắc phục và xử lý, gia tài bị thế chấp sẽ được khắc phục và xử lý như sau :

Với tài sản là động sản

Trong trường hợp ko sở hữu thoả thuận về phương pháp xử lý tài sản bảo vệ, thì gia tài bảo vệ được bán đấu giá theo lao lý của pháp lý .
Riêng so với gia tài bảo vệ sở hữu thế xác lập được giá đơn cử, rõ ràng trên thị trường thì người xử lý tài sản được bán theo giá thị trường mà ko phải qua thủ tục bán đấu giá, đồng thời phải thông tin cho bên bảo vệ và những bên cùng nhận bảo vệ khác ( nếu sở hữu ) .

Với tài sản đảm là quyền đòi nợ

– Bên nhận bảo vệ sở hữu quyền nhu yếu người thứ ba là người sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ chuyển giao những khoản tiền hoặc gia tài khác cho mình hoặc cho người được uỷ quyền. Trong trường hợp người sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ nhu yếu thì bên nhận bảo vệ phải chứng tỏ quyền được đòi nợ .
– Trong trường hợp bên nhận bảo vệ đồng thời là người sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ thì bên nhận bảo vệ được bù trừ khoản tiền đó .

Với tài sản bảo đảm là giấy tờ sở hữu giá, vận đơn, thẻ tiết kiệm

– Việc xử lý tài sản bảo vệ là trái phiếu, CP, hối phiếu, sách vở sở hữu giá khác và thẻ tiết kiệm giá tiền được thực thi theo pháp luật của pháp lý về trái phiếu, CP, hối phiếu, sách vở sở hữu giá khác và thẻ tiết kiệm ngân sách và giá tiền .
– Bên nhận cầm đồ vận đơn sở hữu quyền xuất trình vận đơn theo thủ tục được pháp lý pháp luật để thực thi quyền chiếm hữu so với hàng hoá ghi trên vận đơn đó. Việc khắc phục và xử lý hàng hoá ghi trên vận đơn được thực thi theo lao lý tại Điều 65 Nghị định này .
Trong trường hợp người giữ hàng hóa ko chuyển giao hàng hoá theo vận đơn cho bên nhận bảo đảm mà gây ra thiệt hại thì phải bồi thường cho bên nhận bảo đảm.

Trong trường hợp người giữ sản phẩm & hàng hóa ko chuyển giao hàng hoá theo vận đơn cho bên nhận bảo vệ mà gây ra thiệt hại thì phải bồi thường cho bên nhận bảo vệ .- Trong trường hợp bên nhận bảo vệ đồng thời là người sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch trả tiền thì bên nhận bảo vệ được bù trừ khoản tiền đó .

Với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

– Trong trường hợp ko sở hữu thoả thuận về phương pháp xử lý tài sản bảo vệ là quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất thì những gia tài này được bán đấu giá .
– Trong trường hợp chỉ thế chấp gia tài gắn liền với đất mà ko thế chấp quyền sử dụng đất thì lúc xử lý tài sản gắn liền với đất, người sắm, người nhận chính gia tài gắn liền với đất đó được liên tục sử dụng đất .
– Trong trường hợp chỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà ko thế chấp gia tài gắn liền với đất và người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì gia tài gắn liền với đất được khắc phục và xử lý đồng thời với quyền sử dụng đất, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận hợp tác khác .
– Trong trường hợp chỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà ko thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất ko đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì lúc xử lý quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất theo như thỏa thuận giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận khác. 

– Trong trường hợp chỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà ko thế chấp gia tài gắn liền với đất và người sử dụng đất ko đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì lúc khắc phục và xử lý quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được liên tục sử dụng đất theo như thỏa thuận hợp tác giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận hợp tác khác .

Tóm lại:

– Lúc vay thế chấp, người vay sở hữu nghĩa vụ trả nợ đúng hạn nếu ko tài sản thế chấp sẽ bị đem ra xử lý để trừ nợ. Đồng thời, người vay cũng sở hữu thể phải chịu trách nhiệm hình sự lúc sở hữu khả năng nhưng cố tình ko trả nợ.

– Lúc vay thế chấp, người vay sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ đúng hạn nếu ko gia tài thế chấp sẽ bị đem ra khắc phục và xử lý để trừ nợ. Đồng thời, người vay cũng hoàn toàn sở hữu thể phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự lúc sở hữu năng lực nhưng cố ý ko trả nợ .- Nếu ko trả được nợ, gia tài thế chấp sẽ được ưu tiên khắc phục và xử lý theo thỏa thuận hợp tác giữa những bên. Trường hợp quá thời hạn nhưng bên thế chấp ko chịu giao gia tài hoặc ko thỏa thuận hợp tác được cách xử lý tài sản, bên cho vay hoàn toàn sở hữu thể nhu yếu Tòa án xử lý theo thủ tục Tố tụng dân sự để được khắc phục và xử lý theo pháp luật của pháp lý .

Trên đây là một số quy định tư vấn về: Vay thế chấp ko trả được nợ bị xử lý thế nào? Nếu sở hữu vướng mắc nào khác, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được tương trợ nhanh nhất.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính