CÔNG CỤ TÍNH TOÁN 15-30 NĂM – On Q Financial

Giới Thiệu về Công Cụ Tính Toán Này

Phương tiện tính toàn này được lập để phân phối ước tính nhanh về những khoản trả tiền giao dịch vay thế chấp hàng tháng dựa trên tình hình, điều kiện kèm theo đơn cử của quý vị .
Để giúp quý vị sử dụng dụng cụ thống kê giám sát hiệu suất cao hơn, chúng tôi đã lý giải từng thông tin nguồn vào và đầu ra của dụng cụ thống kê giám sát như sau :

Trị giá căn nhà

Giá này là giá sắm ( hoặc giá sắm dự kiến ) của ngôi nhà mà quý vị đang định sắm .

Khoản Trả Trước

Khoản trả trước là khoản tiền quý vị trả trước để thế chấp trước lúc nhận nhà. Phần trả tiền còn lại cho ngôi nhà sẽ tới từ khoản vay thế chấp. Những khoản trả trước thể hiện dưới dạng phần trăm. Khoản trả trước ít nhất là 20 phần trăm giúp quý vị tránh ko phải nộp bảo hiểm vay thế chấp. Với nhiều yêu cầu khác nhau về khoản trả trước dưới 20% đối với những người sắm nhà đủ tiêu chuẩn cũng như một số chương trình tương trợ trả tiền khoản trả trước.

Kỳ hạn vay thế chấp

Kỳ hạn vay thế chấp là khoảng thời kì quý vị muốn trả tiền nợ vay thế chấp của mình. Kỳ hạn dài hơn tức là khoản trả tiền nợ vay thế chấp hàng tháng ít hơn, nhưng đồng nghĩa với việc trả lãi nhiều hơn theo thời kì.

Lãi suất

Lãi suất cho khoản vay thế chấp là lãi suất quý vị sẽ phải trả dựa trên số tiền còn nợ của khoản vay thế chấp. Lãi suất này do bên cho vay thế chấp xác định và lãi suất khác nhau tùy theo bên cho vay. Nếu quý vị muốn xem lãi suất của mình với thể là bao nhiêu, hãy liên hệ ngay với Tư Vấn Viên Cho Vay Thế Chấp của On Q Financial.

Thuế Bất Động Sản Hàng Năm

Thuế Bất Động Sản Nhà Đất Hàng Năm kể tới Xác Suất thuế quý vị phải trả dựa trên giá hoặc trị giá của ngôi nhà. Thuế bất động sản ở trên được ước tính là 1,5 % trị giá ngôi nhà. Thuế suất bất động sản trung bình khác nhau tùy theo tiểu bang và Q.. Nếu quý vị ko biết Xác Suất thuế bất động sản của mình là bao nhiêu, hãy liên hệ tư vấn viên cho vay thế chấp của On Q Financial ngay thời khắc ngày hôm nay theo số 866-667-3279 .

Bảo Hiểm Chủ Sở Hữu Nhà Hàng Năm

Bảo hiểm chủ sở hữu nhà hàng quán ăn năm là phí bảo hiểm quý vị hoàn toàn với thể phải trả để bảo hiểm cho ngôi nhà của mình. Trong một số ít trường hợp, ko đề nghị phải nộp phí bảo hiểm chủ sở hữu nhà. Chi tiêu bảo hiểm chủ sở hữu nhà khác nhau rất nhiều tùy theo khu vực. Bảo hiểm chủ sở hữu nhà hàng năm được làm tròn thành 0,35 % trị giá của ngôi nhà nhưng hoàn toàn với thể đổi khác theo hãng bảo hiểm. Hãy liên hệ tư vấn viên cho vay thế chấp của On Q Financial ngay ngày hôm nay để được tương hỗ xác lập mức phí bảo hiểm tại khu vực của quý vị bằng cách gọi điện theo số 866-667-3279 .

Khoản Thanh Toán Hàng Tháng

Khoản trả tiền giao dịch hàng tháng được trình diễn là tổng số tiền dự kiến giao dịch trả tiền hàng tháng dựa trên thông tin vay thế chấp. Khoản này gồm với khoản trả trước một phần tiền gốc mà quý vị đã vay, tiền lãi dựa trên số tiền đã vay và ước tính khoản tiền dự kiến quý vị phải trả cho những ngân sách đề nghị khác tương quan tới căn nhà, gồm với :

  • Thuế bất động sản
  • Bảo hiểm chủ sở hữu nhà
  • Và bảo hiểm vay thế chấp

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính