VPBank Online – Đăng ký nhận khoản vay tín chấp tiêu dùng

1. Tuổi KH – 22 – 55 so với nữ
– 22 – 60 so với nam

–       Ngoại lệ: nếu 18< tuổi của KH < 22: yêu cầu KH phải với 1 năm kinh nghiệm công việc

– 22 – 55 tuổi so với nữ và 22-60 tuổi so với nam : lãi suất vay thường thì

–          18 – < 22 tuổi đối với KH nam và nữ: +5% so với mức lãi suất tương ứng theo quy định hiện hành của VPBank.

– > 55-60 tuổi so với nữ : + 5 % so với mức lãi suất vay tương ứng theo pháp luật hiện hành của VPBank 2. Kinh nghiệm công việc làm việc

a. Người lao động với kinh nghiệm tay nghề và ko với kinh nghiệm tay nghề : 6 tháng kinh nghiệm tay nghề thao tác tại doanh nghiệp hiện tại ( ko gồm với thời hạn thử việc, học việc )

b. KH ko phải là người lao động : 3 tháng kinh nghiệm tay nghề thao tác tại doanh nghiệp hiện tại ( ko gồm với thời hạn thử việc, học việc ) – Những KH cung ứng điều kiện kèm theo a hoặc b tương ứng theo đối tượng người sử dụng KH : lãi suất vay thường thì
– Đối với người lao động với kinh nghiệm tay nghề và ko với kinh nghiệm tay nghề : với ít hơn 6 tháng kinh nghiệm tay nghề thao tác tại doanh nghiệp hiện tại ( ko gồm với thời hạn thử việc, học việc ) : + 5 % so với mức lãi suất vay tương ứng theo lao lý hiện hành của VPBank
– Đối với KH ko phải là người lao động : với ít hơn 3 tháng kinh nghiệm tay nghề thao tác tại doanh nghiệp hiện tại ( ko gồm với thời hạn thử việc, học việc ) : + 5 % so với mức lãi suất vay tương ứng theo lao lý hiện hành của VPBank 3. Thời kì còn lại của HĐLĐ Tại thời kì nộp hồ sơ, thời hạn còn lại của HĐLĐ phải > = 1 tháng – Tại thời kì nộp hồ sơ, thời hạn còn lại của HĐLĐ > = 1 tháng : lãi suất vay thường thì
– Tại thời kì nộp hồ sơ, thời hạn còn lại của HĐLĐ < 1 tháng : + 5 % so với mức lãi suất vay tương ứng theo pháp luật hiện hành của VPBank . 4. Lịch sử tín dụng trả tiền

 

a. Tại thời kì nộp hồ sơ, ko với nợ nhóm 2 trở lên tại toàn bộ những TCTD ( gồm với cả VPBank )
b. Trong 12 tháng sắp nhất, so với khoản vay tại Nhà băng khác, ko với nợ nhóm 2 với số tiền từ 1 trđ trở lên
c. Trong vòng 12 tháng sắp nhất, so với những khoản vay hiện hưu / hoặc đã từng với khoản vay tại VPBank : ko với lịch sử dân tộc nợ nhóm 2 trên 30 ngày
d. Ko với nợ nhóm 3 trở lên tại toàn bộ những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền trong vòng 36 tháng sắp nhất – Khách hàng cung ứng được 4 điều kiện kèm theo a, b, c, d : lãi suất vay thường thì
– Khách hàng cung ứng được điều kiện kèm theo a và d nhưng ko phân phối được 1 trong 2 điều kiện kèm theo b và c : + 5 % so với mức lãi suất vay tương ứng theo pháp luật hiện hành của VPBank . 5. DTI Vận dụng pháp luật scoring hiện hành và bảng tính DTI hiện hành

– Nếu tác dụng tính DTI của KH theo bảng tính phát hành bởi Rủi Ro là thỏa à phê duyệt với lãi suất vay thường thì
– Nếu tác dụng tính DTI của KH theo bảng tính phát hành bởi Rủi Ro là ko thỏa à khắc phục và xử lý theo 2 trường hợp dưới đây :

a.Hạn mức vay sau lúc tính DTI < hạn mức vay UPL tối thiểu (30 triệu đồng)

à Phê duyệt số tiền KH đề xuất kiến nghị và cùng lãi suất vay 5 %

b.Hạn mức vay sau lúc tính DTI < Số tiền KH đề xuất:

+ KH chấp thuận đồng ý vay theo hạn mức sau lúc tính DTI à phê duyệt với lãi suất vay thường thì
+ KH vẫn giữ nguyên số tiền yêu cầu à phê duyệt số tiền KH yêu cầu và cùng lãi suất vay 5 %

*Lưu ý:

– Trong mọi trường hợp, số tiền KH được vay ko to hơn 10 lần thu nhập – ( trừ ) dư nợ UPL của KH tại VPBank .
– Trong mọi trường hợp, trị giá khoản vay luôn phải đạt tối thiểu 30 tr
– KH vay theo những chương trình bán chéo ( phê duyệt trước ), KH là CBNV ko vận dụng tiêu chuẩn này .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính