Cầm cố tài sản là gì? Ví dụ về cầm cố tài sản – Mitadoor Đồng Nai

Hiện nay, việc thế chấp tài sản trên thực tế là một giao dịch phổ biến mà mọi người thường thực hiện. Tuy nhiên, rất ít người hiểu và tìm hiểu theo quy định của pháp luật. Vì vậy bài viết này của Mitadoor Đồng Nai VN sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thế chấp tài sản.

1. Thế chấp tài sản là gì? Một ví dụ về thế chấp.

Theo lao lý tại Điều 309 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái, thế chấp bất động sản được hiểu như sau :

Điều 309. Cầm cố hàng hóa.

Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) giao tài sản thuộc sở hữu của mình (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Tương tự, cầm cố tài sản là hành vi dân sự mà bên nhận cầm cố là con nợ hoặc người thứ ba phải giao một hoặc nhiều tài sản cho bên nhận cầm cố là chủ nợ để bảo lãnh. .

Ví dụ về thế chấp:

  • A hứa cho B một chiếc xe máy để lấy 10 triệu đồng.
  • H với vay của Y 100 triệu đồng, do ko với khả năng trả nợ nhưng đã quá hạn nên H cầm cố xe ô tô cho Y để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

2. Hình thức và đối tượng của thế chấp tài sản.

2.1 Những hình thức thế chấp tài sản

Nếu vật thế chấp là động sản thì hoàn toàn với thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản, nhưng nếu vật cầm cố là bất động sản thì phải lập thành văn bản. Nó hoàn toàn với thể được thực thi riêng ko liên quan gì tới nhau hoặc ĐK trong hợp đồng chính.

2.2 Đối tượng của thế chấp

Đối tượng của cầm cố tài sản chỉ hoàn toàn với thể là tài sản hoàn toàn với thể chuyển nhượng ủy quyền được. Bản tính của cầm cố là bên nhận cầm cố phải giao tài sản cho bên nhận cầm cố giữ, do đó tài sản cầm cố chỉ hoàn toàn với thể với tại thời kì trả tiền giao dịch thế chấp được xác lập.

Cam co tai san la gi Vi du ve cam

3. Hiệu lực và thời hạn của thế chấp tài sản.

Hợp đồng cầm cố tài sản với hiệu lực hiện hành kể từ thời kì giao ước, trừ trường hợp với thoả thuận khác hoặc pháp lý với pháp luật khác. Việc cầm cố tài sản với hiệu lực hiện hành so với bên thứ ba, kể từ thời kì bên nhận cầm cố với tài sản cầm cố. Thời hạn thế chấp tài sản do những bên thoả thuận. Nếu những bên ko thoả thuận được thì thời hạn cầm cố tài sản được tính từ thời kì bên nhận cầm cố tới lúc hết nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng tài sản cầm cố.

4. Quyền và nghĩa vụ của những bên trong việc cầm cố tài sản.

  • Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp

Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên nhận cầm cố được lao lý tại Điều 313 và Điều 314 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái như sau : Bên nhận cầm cố với nghĩa vụ và trách nhiệm dữ gìn và bảo vệ, giữ gìn tài sản, trả lại tài sản cầm cố và bên nhận cầm cố phải bồi thường thiệt hại cho bên nhận cầm cố. hư hỏng của vật cầm cố.

  • Quyền của bên nhận thế chấp

Bên cầm cố với quyền nhu yếu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp lý tài sản cầm cố trả lại tài sản cầm cố và phải trả ngân sách phối hợp và hợp lý để dữ gìn và bảo vệ tài sản cầm cố lúc trả lại tài sản cho bên nhận cầm cố.

  • Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp

Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên nhận cầm cố được pháp luật tại Điều 311 và Điều 312 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái như sau : Bên nhận cầm cố với nghĩa vụ và trách nhiệm giao tài sản đã thỏa thuận hợp tác cho bên nhận cầm cố để mình chiếm hữu, quản trị trong thời hạn cầm cố. . Bạn phải biết thực trạng của vật bị cầm cố và những số lượng giới hạn của nó, vì người nhận cầm cố với quyền của bên thứ ba so với tài sản. Sở hữu nghĩa vụ trả tiền giao dịch ngân sách bảo dưỡng vì chủ sở hữu là người với quyền lợi và nghĩa vụ so với tài sản cũng như người phải dữ gìn và bảo vệ, giữ gìn nên việc trả tiền giao dịch ngân sách tương ứng với bên nhận cầm cố.

  • Quyền của bên thế chấp

Bên cầm cố với quyền yêu cầu bên cầm giữ ngừng sử dụng tài sản cầm cố nếu với sự thoả thuận trước và việc sử dụng đó với thể làm mất mát, sút giảm trị giá của tài sản. Yêu cầu bên nhận cầm cố trả lại tài sản lúc đã thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình. Yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại nếu tài sản ko được bảo quản tốt.

5. Xử lý tài sản thế chấp và kết thúc cầm cố.

Lúc hết thời hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm mà bên nhận cầm cố ko thực thi hoặc thực thi ko đúng nghĩa vụ và trách nhiệm thì bên nhận cầm cố với quyền quản lý tài sản cầm cố để bù đắp huê lợi mà bên kia đã nhận. ko đúng chuẩn hoặc ko rất đầy đủ. Việc cầm cố tài sản chấm hết được pháp luật tại Điều 315 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái. Việc cầm cố tài sản bị chấm hết trong những trường hợp sau : nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng cầm cố chấm hết, việc cầm cố tài sản bị chấm hết, bị hủy bỏ hoặc được sửa chữa thay thế bằng giải pháp bảo vệ khác, sản phẩm & hàng hóa cầm cố đã được khắc phục và xử lý theo thỏa thuận hợp tác của những bên … Trên đây là tư vấn cá thể của Mitadoor Đồng Nai VN. Tham khảo thêm 1 số ít bài viết hữu dụng khác như : Mẫu Biên Bản Giải Quyết Khoản Vay Tài Sản, Giải Quyết Hợp Đồng Cho Vay Tài Sản Tranh Chấp từ mục Hỏi Đáp Pháp Lý của Mitadoor Đồng Nai việt nam.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính