Thế nào là cho vay nặng lãi? Mức xử phạt đối với hành vi cho vay nặng lãi? – Công ty Luật Quốc tế DSP

Thế nào là cho vay nặng lãi ? Mức xử phạt so với hành vi cho vay nặng lãi ?

Hiện nay, hoạt động cho vay lãi nặng đang diễn ra hết sức phức tạp và tinh vi. Trong nhiều trường hợp người đi vay tới trả nợ mà ko trả hay ko còn khả năng trả nợ thì sẽ bị bên cho vay khủng bố ý thức, bắt giữ người trái pháp luật, cướp đoạt, phá hoại tài sản. Vậy nghi vấn đặt ra là: Cho vay lãi nặng là gì? Cơ quan nhà nước mang những quy định để xử phạt hành vi này ra sao? Những khoản tiền thu lợi bất chính từ cho vay lãi nặng được xử lý như thế nào? Đơn vị Luật Quốc tế DSP sẽ tư vấn những nghi vấn trên thông qua bài viết dưới đây:

THẾ NÀO LÀ CHO VAY NẶNG LÃI

Cho vay nặng lãi là hình thức cho vay tiền với lãi suất vay cao. Theo đó, Bộ luật Dân sự năm năm ngoái lao lý về lãi suất vay so với trả tiền giao dịch vay tiền tại khoản 1 Điều 468 như sau :

“Lãi suất vay do những bên thỏa thuận.

Trường hợp những bên mang thỏa thuận hợp tác về lãi suất vay thì lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác ko được vượt quá 20 % / năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác mang tương quan pháp luật khác. Căn cứ tình hình trong thực tiễn và theo đề xuất kiến nghị của nhà nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh mức lãi nói trên và báo cáo giải trình Quốc hội tại kỳ họp sắp nhất. Trường hợp lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác vượt quá lãi suất vay số lượng giới hạn được pháp luật tại khoản này thì mức lãi suất vay vượt quá ko mang hiệu lực thực thi hiện hành. ”
Theo đó, lúc giao ước hợp đồng, những bên mang quyền thỏa thuận hợp tác về mức lãi suất vay đơn cử nhưng ko được vượt quá 20 % khoản tiền vay. Mặc dù pháp lý mang pháp luật khống chế mức lãi suất vay cho vay tối đa, nhưng trên thực tiễn, những bên thường thỏa thuận hợp tác mức lãi suất vay vay cao hơn nhiều lần mức lãi suất vay tối đa pháp lý được cho phép. Đồng thời, trong một số ít trường hợp cho vay nóng với lãi suất vay quá cao còn hoàn toàn mang thể bị khắc phục và xử lý hình sự .
Hinh 1

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH TỘI PHẠM (TỘI CHO VAY NẶNG LÃI TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ)

Chủ thể

Người mang năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên .

Khách thể

Tội phạm xâm phạm trật tự quản trị của Nhà nước về việc cho vay trong trả tiền giao dịch dân sự .

Mặt chủ quan

Động cơ hành vi là thu lợi bất chính. Người cho vay biết việc cho vay lãi suất vay cao là vi phạm pháp lý nhưng vẫn triển khai vì doanh thu. Lỗi của người phạm tội trong trường hợp này là lỗi cố ý .

Mặt khách quan

Hành vi khách quan của tội là hành vi cho vay tiền với lãi suất vay cao gấp 05 lần mức lại suất cao nhất trong trả tiền giao dịch dân sự. Theo đó, trả tiền giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, biến hóa, chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự. Theo lao lý tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái, trong hợp đồng vay gia tài, trường hợp những bên mang thỏa thuận hợp tác về lãi suất vay thì lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác ko được vượt quá 20 % / năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp pháp lý mang tương quan pháp luật khác .

Tương tự, trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 là cho vay với lãi suất từ 100%/năm trở lên.

Tuy nhiên, hành vi cho vay với lãi suất vay 100 % / năm trở lên chỉ cấy thành tội cho vay lãi nặng nếu thuộc một trong hai trường hợp :
– Trường hợp 1 : Thu lợi bất chính 30.000.000 đồng trở lên
– Trường hợp 2 : Thu lợi bất chính dưới 30.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cho vay lãi nặng hoặc đã bị phán quyết về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm .
Ví dụ : Ngày 21 tháng 3 năm 2018, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền A cho anh B vay 20.000.000 đồng trong vòng 01 năm với mức lãi suất vay là 3 % / tháng, tương tự 36 % / năm. Tổ chức tín dụng trả tiền A đã vi phạm pháp luật về yếu tố cho vay theo lãi suất vay cơ bản được lao lý tại Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm năm ngoái. Tuy nhiên, hành vi này chưa đủ yếu tố cấu thành của tội cho vay lãi nặng theo Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm ngoái sửa đổi, bổ trợ năm 2017. Trong trường hợp này, những bên mang quyền khởi kiện ra TANDTC, nhu yếu công bố phần lãi suất vay là quá mức lao lý tại Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm năm ngoái và khoản lãi suất vay chênh thêm sẽ ko mang hiệu lực hiện hành .

MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI CHO VAY NẶNG LÃI

Tùy vào mức lãi suất vay thu được mà chủ thể mang hành vi cho vay lãi nặng hoàn toàn mang thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo lao lý của pháp lý .

Quy định về mức xử phạt hành chính

Căn cứ điểm d khoản 3 Điều 11 Nghị định số 167 / 2013 / NĐ-CP của nhà nước pháp luật hành vi cho vay tiền mang cầm đồ gia tài, nhưng lãi suất vay cho vay vượt quá 150 % lãi suất vay cơ bản do Nhà băng nhà nước Nước Ta công bố tại thời kì cho vay bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 15.000.000 đồng .

Quy định về truy cứu trách nhiệm hình sự

Căn cứ Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm ngoái sửa đổi, bổ trợ năm 2017 pháp luật về tội cho vay lãi nặng trong trả tiền giao dịch dân sự như sau :

Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự (Điều 468), thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng tới dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo ko giam giữ tới 03 năm.

Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng tới 1.000.000.000 đồng hoặc phạt từ từ 06 tháng tới 03 năm .
Người phạm tội còn hoàn toàn mang thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 năm tới 05 năm .
Trường hợp vi phạm lao lý của Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm ngoái sửa đổi, bổ trợ năm 2017 về tội cho vay lãi nặng là việc những bên thỏa thuận hợp tác với nhau về mức lãi suất vay gấp 05 lần lãi suất vay cơ bản pháp luật tại Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm năm ngoái. Tức là, mức lãi suất vay những bên thỏa thuận hợp tác với nhau từ 100 % / năm trở lên, mang tín hiệu của việc hưởng lợi từ 30.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng là địa thế căn cứ để truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .
Trường hợp một người triển khai nhiều lần hành vi cho vay lãi nặng, mà tổng số tiền thu lợi bất chính của những lần phạm tội từ 100.000.000 đồng trở lên, nếu những lần phạm tội đều chưa bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, thì ngoài việc bị vận dụng khung hình phạt tương ứng với trị giá gia tài cướp đoạt, họ còn bị vận dụng diễn biến tăng nặng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự “ phạm tội 02 lần trở lên ” lao lý tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm ngoái sửa đổi, bổ trợ năm 2017 .

NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Khoản tiền thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự

Khoản tiền thu lợi bất chính để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự là tổng số tiền lãi thu được sau lúc trừ đi số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất vay theo pháp luật của Bộ luật Dân sự .
Nếu hành vi cho vay lãi nặng được triển khai một cách liên tục, sau đó nhau về mặt thời hạn thì khoản tiền thu lợi bất chính để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự là tổng số tiền lãi mà người phạm tội thu được của toàn bộ những người vay .

Xử lý khoản tiền người phạm tội tiêu dùng để cho vay và khoản lãi tương ứng với mức lãi suất 20%/năm

Đối với khoản tiền cho vay ( tiền gốc ) được xác lập là phương tiện đi lại phạm tội, nên bị tịch thu sung quỹ Nhà nước .
Đối với khoản tiền lãi tương ứng với mức lãi suất vay 20 % / năm là khoản tiền phát sinh từ tội phạm. Để bảo vệ nhu yếu đấu tranh phòng, chống tội phạm thì Tòa án phải tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước khoản tiền này .

Xử lý khoản tiền thu lợi bất chính mà người phạm tội thu được từ việc cho vay lãi nặng

Khoản tiền mà người phạm tội thu lợi bất chính của người vay là khoản tiền lãi tương ứng với mức lãi suất vay trên 20 % / năm được trả lại cho người vay tiền, trừ trường hợp người sử dụng tiền vay vào mục tiêu phạm pháp ( như đánh bạc, tậu và bán trái phép chất ma túy … ) thì khoản tiền thu lợi bất chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước .

Tư cách tham gia tố tụng của người vay tiền trong vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự

Theo pháp luật tại Điều 65 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm năm ngoái thì người vay tiền trong vụ án cho vay lãi nặng trong trả tiền giao dịch dân sự tham gia tố tụng với tư cách là người mang quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan tới vụ án .

Trưng cầu giám định về tiền lãi trong vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Việc xác lập tiền lãi, tiền lãi nặng trong vụ án cho vay lãi nặng trong trả tiền giao dịch dân sự ko thuộc trường hợp yêu cầu phải trưng cầu giám định tư pháp .

CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Bộ luật Hình sự năm năm ngoái sửa đổi, bổ trợ năm 2017 .
– Bộ luật Dân sự năm năm ngoái .
– Bộ luật Tố tụng hình sự năm ngoái .
– Nghị định số 167 / 2013 / NĐ-CP lao lý xử phạt vi phạm hành chính trong nghành bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ; phòng chống tệ nạn xã hội ; phòng cháy và chữa cháy ; phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình .

–   Công văn 212/TANDTC-PC 2019 thông tin kết quả tư vấn trực tuyến vướng mắc trong xét xử.

– Thông tư liên tịch số 01/2017 / TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP lao lý những trường hợp thiết yếu phải trưng cầu giám định tư pháp trong xử lý vụ án, vấn đề về tham nhũng, kinh tế tài chính .

Trên đây là bài viết của Đơn vị Luật Quốc tế DSP. Nếu còn những vướng mắc, độc giả vui lòng trao đổi trực tiếp với chúng tôi qua Hotline: 089 661 6767 / 089 661 7728 hoặc gửi về Email : manhongit.dhp@gmail.com để nhận được sự tư vấn và tương trợ kịp thời.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính