Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Nhiệm vụ & chức năng 2021

Hiện nay, kiểm toán đang là một trong những vấn đề được sử dụng rộng rãi tại những doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhằm với thể cung cấp một cuộc kiểm toán chất lượng, Doanh nghiệp Luật ACC luôn cân nhắc kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định để gia tăng độ tín nhiệm của khách hàng. Để với thêm thông tin về kiểm toán báo cáo tài chính và dịch vụ mà ACC đem lại, mời quý độc giả tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính
Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

Nội dung bài viết:

 • 1. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?
 • 2. Mục tiêu và phạm vi công việc của hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính
  • 2.1. Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính
  • 2.2. Phạm vi công việc
 • 3. Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính
  • 3.1. Phương pháp tiếp cận kiểm toán trực tiếp
  • 3.2. Phương pháp tiếp cận kiểm toán chu kỳ
 • 4. Những phương pháp ứng dụng lúc kiểm toán báo cáo của đơn vị
  • 4.1. Thử nghiệm kiểm soát
  • 4.2. Thử nghiệm cơ bản
 • 5. Quy trình thực hiện kiểm toán và những chuẩn mực kiểm toán liên quan
  • Bước 1: Chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm toán
  • Bước 2: Thực hiện thực hiện
  • Bước 3: Hoàn thành kiểm toán
  • Thời hạn nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán của những doanh nghiệp
 • 6. Những đối tượng cần phải kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định
 • 7. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Luật ACC?
 • 8. Vì sao nên thuê kiểm toán báo cáo tài chính của Doanh nghiệp Luật ACC?
 • 9. Những lợi thế doanh nghiệp nhận được lúc kiểm toán báo cáo tài chính của Luật ACC
 • Câu hỏi thường gặp

1. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính (kiểm toán BCTC) là hoạt động của những kiểm toán viên độc lập tiến hành thu thập những chứng cớ kiểm toán để kiểm tra về những báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm kiểm tra và báo cáo mức độ trung thực, logic của báo cáo tài chính được kiểm toán với những tiêu chuẩn, chuẩn mực đang ứng dụng.

2. Mục tiêu và phạm vi công việc của hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính

2.1. Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính

 • Mục tiêu tổng quát của kiểm toán là cung cấp sự đảm bảo cho bên thứ ba, là những người sử dụng những thông tin tài chính rằng những thông tin họ được cung cấp với trung thực, logic hay ko. Trong nền kinh tế thị trường, với nhiều đối tượng khác nhau sử dụng kết quả kiểm toán với những mục tiêu khác nhau:

· Đối với Nhà băng, những đối tượng cho vay vốn, họ cần biết rằng số vốn họ cho vay với được sử dụng đúng mục tiêu hay ko, tình hình tài chính của đơn vị với cho thấy khả năng hoàn trả hay ko.

· Đối với cơ thuế quan, căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán để tính và thu thuế, tương tự, đối với những cơ quan chức năng cũng căn cứ vào báo cáo tài chính được kiểm toán để thực hiện chức năng của mình.

· Đối với doanh nghiệp được kiểm toán, thông qua kiểm toán, họ mong muốn với được báo cáo tài chính ưa thích với những nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), phát hiện và ngăn ngừa những sơ sót và gian lận.

· Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp, những cổ đông, người góp vốn cần biết một cách gần như, đúng đắn về kết quả kinh doanh.

 • Kiểm toán báo cáo tài chính giúp người sử dụng hoặc người đọc báo cáo tài chính tăng độ tin cập với báo cáo tài chính và cũng giúp doanh nghiệp được kiểm toán thấy được những sơ sót, tồn tại của mình qua đó tìm phương hướng giải quyết, khắc phục tình trạng để hạn chế rủi ro về thuế, cũng như tăng chất lượng của hàng ngũ kế toán tại đơn vị và thông tin tài chính của doanh nghiệp được kiểm toán.

2.2. Phạm vi công việc

 • Những công việc, thủ tục kiểm toán cấp thiết mà kiểm toán viên xác định và thực hiện trong quá trình kiểm toán để thu thập gần như những chứng cớ thích hợp để đạt được mục tiêu kiểm toán.
 • Những công việc, thủ tục kiểm toán sẽ phụ thuộc vào nội dung kiểm toán, tuy nhiên những thủ tục kiểm toán này phải được xác định trên cơ sở chuẩn mực kiểm toán, ưa thích với yêu cầu của tổ chức nghề nghiệp, ưa thích với pháp luật và những thỏa thuận trong hợp đồng kiểm toán.
 • Những chứng cớ kiểm toán gần như và thích hợp được thu thập thông qua những thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản và bằng những phương pháp như kiểm tra, quan sát, thăm dò, xác nhận, tính toán và quy trình phân tích. Việc thực hiện những phương pháp này một phần tuỳ thuộc vào thời kì thu thập những chứng cớ kiểm toán.

3. Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính

3.1. Phương pháp tiếp cận kiểm toán trực tiếp

Tiếp cận theo những chỉ tiêu hoặc nhóm chỉ tiêu như tiền, hàng tồn kho, tài sản một mực… Theo phương pháp này nội dung kiểm toán và đối tượng thông tin trực tiếp của kiểm toán là như nhau nên dễ xác định. Tuy nhiên những chỉ tiêu trên BCTC ko hoàn toàn độc lập với nhau nên việc triển khai kiểm toán theo hướng này thường ko đạt hiệu quả cao

3.2. Phương pháp tiếp cận kiểm toán chu kỳ

Tiếp cận theo những chỉ tiêu với liên quan tới cùng loại nghiệp vụ được nghiên cứu trong mối quan hệ với nhau. Ví dụ: Chu kỳ sắm vào và tính sổ, bán hàng và thu tiền, nhân sự và tiền lương… Nội dung kiểm toán trong mỗi thời đoạn của chu kỳ này là kiểm toán nghiệp vụ và kiểm toán số dư hay số tiền trên báo cáo tài chính của những chỉ tiêu với liên quan.

4. Những phương pháp ứng dụng lúc kiểm toán báo cáo của đơn vị

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên thường tiêu dùng những phương pháp sau để thu thập chứng cớ kiểm toán:

4.1. Thử nghiệm kiểm soát

Kiểm toán viên thực hiện những thủ tục kiểm toán để kiểm tra tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, việc này nhằm phát hiện và sửa chữa những sơ sót trọng yếu ở cấp cơ sở dẫn liệu.

4.2. Thử nghiệm cơ bản

Là thủ tục kiểm toán nhằm phát hiện những sơ sót trọng yếu ở cấp cơ sở dẫn liệu. Thử nghiệm này chia ra làm 2 loại:

– Thủ tục phân tích cơ bản.

– Kiểm tra khía cạnh.

5. Quy trình thực hiện kiểm toán và những chuẩn mực kiểm toán liên quan

Bước 1: Chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm toán

Thời đoạn này bao gồm tiền kế hoạch và lập kế hoạch

– Ở thời đoạn tiền kế hoạch, kiểm toán viên tiếp cận khách hàng nhằm thu thập những thông tin cấp thiết về đơn vị được kiểm toán giúp tăng sự hiểu biết về những nhu cầu của khách hàng và xem xét những khả năng phục vụ,… Dựa vào những thông tin đó thì đơn vị kiểm toán sẽ quyết định với nên ký hợp đồng hay ko.

– Công việc lập kế hoạch sẽ cho kiểm toán viên về loại nhìn hoạt động của doanh nghiệp như đặc điểm kinh doanh, tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ, lập mức trọng yếu và thiết lập những thủ tục kiểm toán liên quan nhằm tăng hiệu quả cuộc kiểm toán.

Bước 2: Thực hiện thực hiện

Thực hiện kiểm toán là thời đoạn dựa trên kế hoạch đã lập với mục tiêu thu thập gần như những chứng cớ kiểm toán thích hợp làm cơ sở hình thành báo cáo kiểm toán. Trong thời đoạn này, kiểm toán viên sẽ thực hiện những thủ tục kiểm toán tiếp theo. Thủ tục kiểm toán tiếp theo bao gồm:

– Thử nghiệm kiểm soát (kiểm tra tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ).

– Thử nghiệm cơ bản (thực hiện những kiểm tra khía cạnh tới những số dư, nghiệp vụ và thuyết minh).

Bước 3: Hoàn thành kiểm toán

Đây là thời đoạn cuối cùng của cuộc kiểm toán mà kiểm toán viên sẽ tổng hợp và rà soát lại những chứng cớ kiểm toán đã thu thập được để hình thành ý kiến kiểm toán và trao đổi với Ban giám đốc của đơn vị.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán của những doanh nghiệp

Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và đơn vị hợp danh phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với những đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 90 ngày;

Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định và tại nơi nhận BCTC của doanh nghiệp

Nơi nhận báo cáoCÁC LOẠI DOANH NGHIỆP

6. Những đối tượng cần phải kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định

· Doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài.

· Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật những tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh nhà băng nước ngoài tại Việt Nam.

· Tổ chức tài chính, Nhà băng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân…

· Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

· Doanh nghiệp, tổ chức mà những tập đoàn, tổng đơn vị quốc gia nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết.

· Doanh nghiệp đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

· Doanh nghiệp niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán nắm giữ 20% quyền biểu quyết trở lên.

· Doanh nghiệp quốc gia, trừ doanh nghiệp quốc gia hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật quốc gia theo quy định.

7. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Luật ACC?

Là một công việc xác minh tính trung thực và logic của những báo cáo tài chính nhằm phục vụ cho người sử dụng kết quả, dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định hiện nay đang càng phát triển tới đáp ứng kỳ vọng của xã hội. Vì thế, hàng loạt đơn vị dịch vụ kiểm toán của ra đời.

Luật ACC cũng là một nơi mà dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định được khách hàng tìm là điểm đáng tin cậy. Với hàng ngũ kinh nghiệm, ko chỉ hiểu biết về kế toán, kiểm toán, thuế mà còn nắm rõ quy định trong Luật thuế, đầu tư, thương nghiệp và lao động… Những khách hàng đã sử dụng Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định đơn vị ACC rộng rãi khắp những lĩnh vực, trên toàn lãnh thổ

Ko kể đó, với hàng ngũ kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, được tập huấn bài bản, Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định đảm bảo cung cấp những tư vấn thiết thực và những giải pháp tối ưu cho việc điều hành hoạt động gia công, kinh doanh cũng như việc lựa tìm và ra những quyết định đầu tư ưa thích.

Đọc bài viết Dịch vụ kiểm toán trọn gói 2021 để với thông tin về giá dịch vụ và những hoạt động kiểm toán mà ACC cung cấp.

8. Vì sao nên thuê kiểm toán báo cáo tài chính của Doanh nghiệp Luật ACC?

· Nộp báo cáo kiểm toán cho cơ quan quốc gia.

· Công khai báo cáo tài chính.

· Công khai, sáng tỏ tài chính giữa những nhà đầu tư.

· Báo cáo nhà băng

· Báo cáo đấu thầu

· Quyết toán thuế

· Xác minh tài chính ra nước ngoài định cư, đầu tư ra nước ngoài.

9. Những lợi thế doanh nghiệp nhận được lúc kiểm toán báo cáo tài chính của Luật ACC

· Hàng ngũ nhân sự mấu chốt nhiều kinh nghiệm.

· Hơn 10 năm kinh nghiệm kiểm toán.

· Tư vấn nhanh chóng, chuẩn xác.

· Được sự tương trợ của những chuyên gia đầu ngành.

· Phí dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định logic.

· Tư vấn miễn phí về tài chính kế toán và thuế.

Câu hỏi thường gặp

Mức phạt nếu ko nộp báo cáo kiểm toán tài chính cho cơ quan quốc gia với thẩm quyền?

Mức phạt từ 40 – 50 triệu đồng (Tham khảo Điều 12 Nghị định 41/2018)

Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Đối tượng của kiểm toán BCTC bao gồm:

 • Bảng cân đối tài khoản;
 • Báo cáo tình hình tài chính;
 • Bảng cân kế toán;
 • Kết quả hoạt động kinh doanh;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp hoặc gián tiếp);
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.