Ông Lê Minh Trí giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

26 7 21 c le minh tri Ông Lê Minh Trí tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân vô thượng nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quy trình công việc nhân sự bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng tại Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội, Quốc hội đã nghe Chủ toạ nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng và tiến hành thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng.

Trong phiên họp toàn thể tại hội trường, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công việc đại biểu Nguyễn Thị Thanh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng. Chủ toạ nước trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng, bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng bằng hình thức bỏ thăm kín.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Quyết nghị bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng bằng hệ thống điện tử.

Kết qủa, Quốc hội đã thông qua Quyết nghị bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng với 480/480 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, bằng 96,19% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quyết nghị mang hiệu lực thi hành kể từ lúc được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Ông Lê Minh Trí sinh ngày 01/11/1960, quê quán: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh nhân dân, Cử nhân Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII. Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân vô thượng.

Ông từng kinh qua những vị trí như: Chủ toạ UBND Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh), Phó Chủ toạ UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Nội trị Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội trị Trung ương.

Tháng 4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông Lê Minh Trí được Quốc hội bầu giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân vô thượng.

Tháng 7/2016, Quốc hội khóa XIV tiếp tục bầu ông Lê Minh Trí giữ cương vị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân vô thượng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Vào tháng 1/2021, ông Lê Minh Trí làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân vô thượng; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).

Ngày 26/7/2021, ông Lê Minh Trí được Quốc hội khóa XV tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân vô thượng nhiệm kỳ 2021-2026./.