Việt Cộng – Wikipedia tiếng Việt

Việt Cùng là tên gọi do Hoa Kỳ, Việt Nam Cùng hòa cùng đồng minh tiêu dùng để chỉ những người cùng sản và thành viên Đảng Lao động Việt Nam đương đầu chống lại quân đội Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam Cùng hòa vào thời kỳ Chiến tranh Việt Nam[1]. Tuy nhiên, trong thực tế thì tên gọi này được Hoa Kỳ tiêu dùng để chỉ tất cả những người miền Nam đương đầu chống lại họ, ko phân biệt người đó sở hữu phải là đảng viên cùng sản hay ko. Ngoài ra, Việt Cùng còn tiêu dùng để chỉ những người được tuyên truyền bởi cùng sản, tham gia lật đổ chính quyền Việt Nam Cùng Hoà.

Trong những chiến dịch Tố Cùng – diệt Cùng năm 1956, Tổng thống trước nhất của Việt Nam Cùng hòa là Ngô Đình Diệm đã khởi đầu sử dụng phổ biến cụm từ "Việt Cùng"[2] viết ngắn gọn của từ Việt-Nam Cùng-sản.

Nguồn gốc của tên gọi này bắt nguồn từ viên tướng tình báo Mỹ là Edward Lansdale, người được cử sang giúp Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm hiểu rõ Việt Minh là đối thủ to nhất đe dọa quyền lực của ông, và uy tín của ông ko thể sánh được với Việt Minh, những người vừa lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Pháp. Theo lời khuyên của Edward Lansdale, để xóa đi uy tín của Việt Minh trong nhân dân, Ngô Đình Diệm ko gọi họ là Việt Minh nữa mà sử dụng tên gọi mới là "Việt Cùng", để người dân miền Nam tưởng rằng đây là 2 lực lượng khác nhau.[3]

Sau lúc Mặt trận Dân tộc Phóng thích miền Nam Việt Nam được thành lập, những người tham gia Mặt trận cũng được gọi bằng cụm từ này, dù thực tế ko phải người nào trong số họ cũng đều được kết nạp đảng viên cùng sản. Lúc quân Mỹ đổ bộ vào Nam Việt Nam, họ cũng chịu tác động của cách gọi này và gọi một cách ngắn gọn là VC (viết tắt từ "Việt Cùng" và đọc theo tiếng Anh là "vi-xi"), hoặc biến tấu đi thành Victor Charlie (nguyên nhân là do hai chữ chiếc V và C tuần tự được phát âm là VictorCharlie theo bảng mẫu tự ngữ âm của NATO). Charlie cũng trở thành cách mà người Mỹ gọi những người cùng sản nói chung, bao gồm cả Mặt trận Dân tộc Phóng thích miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cùng hòa.

Tình trạng sử dụng

Hiện nay, từ " Việt Cùng " vẫn được tiêu dùng thông dụng trong những sách báo, băng nhạc, phim ảnh và trong những tài liệu lịch sử dân tộc của Hoa Kỳ hoặc những sách báo của cựu quan chức Nước Ta Cùng hòa và những người sở hữu tương quan tới cơ quan chính phủ đó để ám chỉ những người cùng sản ở Nước Ta nói chung, gồm sở hữu những đảng viên đảng cùng sản Nước Ta và chính quyền sở tại cùng sản Nước Ta .

Tham khảo

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì