viết công thức cấu tạo của c4h8 – 123doc

Danh mục: Hóa học – Dầu khí

… trường chung của học trò ViệtTài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốcXÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CẤU TẠO HỢP CHẤT HỮU CƠ1. Một anđehit no có CTTN là (C2H3O)n có mấy CTCT ứng với CTPT của anđehit đó … CTCT của hai chất đều giống nhau. B. CTPT và CTCT của hai chất đều khác nhau.C. CTPT của hai chất giống nhau, CTCT khác nhau.D. CTPT của hai chất khác nhau và CTCT giống nhau.4. Hai chất có công … Hai chất có CTPT và CTCT đều khác nhau.D. Hai công thức trên là của một chất vì CTPT và CTCT đều giống nhau.5. Chất nào sau đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?A. CH3CH2OCH3B. CH3CH2COOH…

  • 4
  • 1,653
  • 15