Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường của một điện tích điểm.

Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường của một điện tích điểm.

Câu 4: SGK trang 20:

Viết công thức tính và nêu những đặc điểm  của cường độ điện trường của một điện tích điểm.

Vectơ cường độ điện trường $\overrightarrow{E}$ gây bởi điện tích điểm q tại điểm M:

$E = \frac{F}{q} = k.\frac{Q}{r^{2}}$ với $k = 9.10^{9}$.

Đặc điểm:

 • Ph

  ươ

  ng, chi

  u tr

  ù

  ng v

  i ph

  ươ

  ng, chi

  u c

  a l

  c

  đ

  i

  n t

  á

  c d

  ng l

  ê

  n

  đ

  i

  n t

  í

  ch th

  q d

  ươ

  ng;

  • $\overrightarrow{E}$ c

   ù

   ng ph

   ươ

   ng c

   ù

   ng chi

   u v

   i $\overrightarrow{F}$ n

   ế

   u q d

   ươ

   ng.

  • $\overrightarrow{E}$ c

   ù

   ng ph

   ươ

   ng ng

   ượ

   c chi

   u v

   i $\overrightarrow{F}$ n

   ế

   u q

   â

   m.

 • Độ

  d

  à

  i bi

  u di

  n

  độ

  l

  n c

  a c

  ườ

  ng

  độ

  đ

  i

  n tr

  ườ

  ng theo m

  t t

  l

  x

  í

  ch n

  à

  o

  đó

  .

 

Xem toàn bộ: Giải bài 3 vật lí 11: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (P2)

Từ khóa tìm kiếm Google:

giải câu 4 trang 20 sgk vật lý 11, giải bài tập 4 trang 20 vật lí 11 , Lý 11 câu 4 trang 20, Câu 4 trang 20 bài 3 vật lí 11