Vietlott

BẠN CHƠI BAO NHIÊU SỐ

BẠN TRÙNG BAO NHIÊU SỐ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 2 Tỷ* 9 150 tr 800 tr * 8 8 tr 12 tr 200 tr * 7 710.000 1,5 tr 5 tr 40 tr 6 80.000 150.000 500.000 1,2 tr 12,5 tr 5 20.000 30.000 50.000 100.000 450.000 4,4 tr 4 10.000 10.000 20.000 40.000 150.000 400.000 3 10.000 10.000 10.000 50.000 200.000 2 10.000 20.000 90.000 1 20.000 0 10.000 10.000 10.000

Keno không giới hạn số tiền đặt cược tuy nhiên có giới hạn số tiền trả thưởng cho bậc 8, 9 và 10 trong 1 kỳ quay. Cụ thể số tiền trả thưởng cho bậc 8 trùng 8 số, bậc 9 trùng 9 số, bậc 10 trùng 10 số cho mỗi kỳ sẽ không vượt quá 10 tỷ đồng.

– Đối với bậc 8:

+ Nếu trong một kỳ quay có từ dưới 50 bộ bậc 8 trùng 8 số thì giá trị nhận thưởng của mỗi bộ số là 200 triệu đồng

+ Nếu trong một kỳ quay có trên 50 bộ số bậc 8 trùng 8 số thì giá trị nhận thưởng của mỗi bộ số là 10 tỷ đồng chia cho số lượng bộ số trúng.

– Đối với bậc 9:

+ Nếu trong một kỳ quay có từ dưới 12 bộ bậc 9 trùng 9 số thì giá trị nhận thưởng của mỗi bộ số là 800 triệu đồng

+ Nếu trong một kỳ quay có trên 12 bộ số bậc 9 trùng 9 số thì giá trị nhận thưởng của mỗi bộ số là 10 tỷ đồng chia cho số lượng bộ số trúng.

– Đối với bậc 10:

+ Nếu trong một kỳ quay có từ dưới 5 bộ bậc 10 trùng 10 số thì giá trị nhận thưởng của mỗi bộ số là 02 tỷ đồng

+ Nếu trong một kỳ quay có trên 5 bộ số bậc 10 trùng 10 số thì giá trị nhận thưởng của mỗi bộ số là 10 tỷ đồng chia cho số lượng bộ số trúng

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung

a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

Cách chơi bổ sung Lớn/Nhỏ Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng(đồng) Lớn Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 26.000 11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 10.000 Hòa Lớn Nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 26.000 Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 10.000 Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 26.000

Cách chơi bổ sung Chẵn/Lẻ Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng(đồng) Chẵn Từ 15 số trở lên là số chẵn 200.000 13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000 Chẵn 11-12 11 hoặc 12 số là số chẵn 20.000 Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ 20.000 Lẻ 11-12 11 hoặc 12 số là số lẻ 20.000 Lẻ 13 hoặc 14 số là số lẻ 40.000 Từ 15 số trở lên là số lẻ 200.000

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

  • Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
  • Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
  • Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

Xem hướng dẫn chơi : Tại đây

Xem thống kê: Tại đây

Thể lệ Keno : Tại đây