Vôi sống (Canxi Oxit) là gì? Ứng dụng của CaO trong đời sống

Tên chỉ tiêu

Vôi cục và vôi bột nghiền

Loại I

Loại II

Loại III

1. Tốc độ tôi vôi (phút)

 

 

 

Tôi nhanh (không lớn hơn)

10

10

10

Tôi trung bình (không hơn)

20

20

20

Tôi chậm (lớn hơn)

20

20

20

2. Hàm lượng Magie oxit (%) (không lớn hơn)

5

5

5

3. Tổng hàm lượng (CaO + MgO) hoạt tính (%), (không nhỏ hơn)

88

80

70

4. Hàm lượng CO2, (%) (Không lớn hơn)

2

4

6

5. Hàm lượng mất khi nung, (%), (không lớn hơn)

5

7

10

6. Độ nhuyễn của vôi, 1/kg, (không nhỏ hơn)

2.4

2.0

1.6

7. Hàm lượng hạt không tôi được của vôi cục (%), (không lớn hơn)

5

7

10

8. Độ mịn của vôi bột (%), (không lớn hơn)

 

 

 

Trên sàng 0.063

2

2

2

Trên sàng 0.008

10

10

10

Chỉ tiêu (7) chỉ áp dụng với vôi cục và chỉ tiêu (8) được áp dụng cho vôi bột