Vôi sống có công thức hóa học là?

Thực tế thấy được rằng vôi sống có thể ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày, Vôi sống có công thức hóa học là?

Câu hỏi:

Vôi sống có công thức hóa học là?

A.Ca

B. CaO

C. CaCO3

D. Ca(OH)2

Đáp án đúng B.

Vôi sống có công thức hóa học là CaO, vôi sống hay còn gọi là Canxi oxit là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học là CaO, vôi sống CaO là một chất có dạng tinh thể rắn dạng bột hoặc vón cục màu trắng nhưng khi chứa tạp chất, chúng có màu vàng nhạt hoặc xám và có độ hút ẩm cao.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B do:

– Vôi sống có tên hóa học là canxi oxit, là một hợp chất vô cơ. Nó là loại bột màu trắng nhưng khi chứa tạp chất, chúng có màu vàng nhạt hoặc xám và có độ hút ẩm cao.

– Vôi sống có công thức hóa học là CaO, thường được gọi là vôi nung hay vôi sống.

– Tính chất vật lí của vôi sống CaO

+ Là chất chất rắn dạng tinh thể có hình dáng cục hoặc hạt màu trắng hoặc xám, khó nóng chảy.

+ Vôi sống hòa tan trong axit, glycerin và dung dịch sucrose, gần như không hòa tan trong ethanol.

– Tính chất hóa học của CaO

CaO là một oxit bazơ với những tính chất hóa học sau:

+ CaO tác dụng với nước 

Phản ứng của canxi oxit với nước gọi là phản ứng tôi vôi và sản phẩm tạo ra là chất Ca(OH)2. Đây là phản ứng sinh ra nhiệt rất mạnh

CaO  +  H₂O → Ca(OH)2

CaO tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

CaO  + H₂SO₄→ CaSO4+  H₂O

CaO + 2HCl → CaCl2 +  H₂O

+ CaO tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

CaO khi để lâu trong không khí sẽ xảy ra phản ứng với CO2.

CaO  + CO2→ CaCO3

– Điều chế CaO

Nguyên liệu để sản xuất canxi oxit là đá vôi – CaCO3. Các phản ứng hóa học xảy ra khi nung vôi:

Đầu tiên: Than hoặc nguyên liệu cháy sinh ra khí CO3 và tỏa nhiều nhiệt:  C + O2 → CO2

Tiếp theo: Nhiệt sinh ra do đốt nguyên liệu sẽ phân hủy đá vôi ở khoảng trên 900 độ C: CaCO3→ CaO + CO2

– Ứng dụng của Vôi sống đối với công nghiệp Sản xuất

+ Vôi sống cũng được sử dụng trong sản xuất thủy tinh.

+ Vôi sống có tác dụng loại bỏ các tạp chất trong sản xuất kim loại và hợp kim như thép, magie, nhôm, … 

+ Trong ngành vệ sinh Vôi sống có tác dụng như một thành phần chống đông hiệu quả

+ Vôi sống dùng để làm mềm như là chất kết bông và keo.

+ Vôi sống là chất dùng để làm tinh khiết axit citric, glucoza, các thuốc nhuộm.