Vốn góp tiếng anh là gì?

Trong môi trường kinh doanh, để một doanh nghiệp sở hữu thể tồn tại và phát triển được hay ko phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó quan yếu nhất là phần vốn góp của tổ chức.

Trước lúc tìm hiểu vốn góp tiếng anh là gì? Quý vị cần nắm rõ một số thông tin cơ bản trong nội dung bài viết dưới đây.

Vốn góp là gì?

Vốn góp là số tiền hoặc tài sản được quy ra tiền (tính bằng Đồng Việt Nam) để tạo thành vốn điều lệ của doanh nghiệp, việc góp vốn sở hữu thể được thực hiện trong thời đoạn thành lập doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp đã thành lập nhưng cần góp thêm vốn điều lệ để phát triển kinh doanh.

Vốn góp tiếng anh là gì?

Vốn góp tiếng anh là capital contribution và được khái niệm A capital contribution is a enterprise proprietor placing their very own monetary assets or materials into their firm to be able to improve fairness capital and enhance liquidity.

Ngoài cung cấp những tri thức về vốn góp tiếng anh là gì?, chúng tôi còn cung cấp một số thuật ngữ tiếng anh khác liên quan tới vốn góp như sau:

– Giấy chứng thực vốn góp: Certificates of capital contribution.

– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp: Contract on switch of capital contribution.

– Sắm lại phần vốn góp: Repurchase of capital contribution.

– Thừa kế phần vốn góp: inherit capital contribution.

– Tài sản góp vốn là tiền mặt hoặc tài sản khác: Type of capital contribution is money or different belongings.

– Thời khắc góp vốn: Time of contribution.

Chủ thể nào sở hữu quyền góp vốn vào doanh nghiệp?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 thì những tổ chức, cá nhân sở hữu quyền góp vốn, tậu cổ phần, tậu vốn góp vào tổ chức cổ phần, tổ chức trách nhiệm hữu hạn, tổ chức hợp danh, trừ những trường hợp:

– Cơ quan quốc gia, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản quốc gia góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Đối tượng ko được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Von gop tieng anh la gi

Sở hữu thể góp vốn vào doanh nghiệp bằng tài sản nào?

Pháp luật Việt Nam tại khoản 1 Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, kỹ thuật, phương pháp kỹ thuật, tài sản khác sở hữu thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Tuy nhiên những loại tài sản trên phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp hoặc quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân, tổ chức thì tài sản trên mới được coi là vốn góp trong doanh nghiệp.

Việc quản lý vốn góp trong doanh nghiệp

Vốn góp được quản lý trong suốt quá trình thành lập và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể là:

– Lúc thành lập doanh nghiệp, những chủ thể phải góp vốn trong một thời hạn theo một tỷ lệ nhất định thì mới sở hữu thể thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Thành viên phải góp vốn cho tổ chức đủ và đúng loại tài sản đã cam kết lúc đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, ko kể thời kì vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

Sau lúc hoàn thành việc góp vốn, người góp vốn trở thành thành viên của tổ chức kể từ thời khắc đã tính sổ phần vốn góp. Những thông tin về người góp vốn sẽ được ghi gần như vào sổ đăng ký thành viên của tổ chức trách nhiệm hữu hạn, tổ chức hợp danh, vào sổ cổ đông của tổ chức cổ phần. Tại thời khắc góp đủ phần vốn góp, tổ chức phải cấp giấy chứng thực phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.

– Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phần vốn góp đó sở hữu thể bị tậu lại, chuyển nhượng hoặc thừa kế.

+ Quy định về tậu lại phần vốn góp

Thành viên sở hữu quyền yêu cầu tổ chức tậu lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ thăm ko tán thành đối với quyết nghị, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây: sửa đổi, bổ sung những nội dung trong Điều lệ tổ chức liên quan tới quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên; tổ chức lại tổ chức hoặc trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức.

Yêu cầu tậu lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi tới tổ chức trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua quyết nghị, quyết định quy định tại khoản 1 Điều này.

+ Quy định về chuyển nhượng phần vốn góp:

Thành viên tổ chức trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sở hữu quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

Chào bán phần vốn góp đó cho những thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong tổ chức với cùng điều kiện chào bán;

Chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với những thành viên còn lại cho người ko phải là thành viên nếu những thành viên còn lại của tổ chức ko tậu hoặc ko tậu hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

+ Quy định về thừa kế vốn góp:

Trường hợp thành viên tổ chức là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên tổ chức. Trường hợp phần vốn góp của thành viên tổ chức là cá nhân chết mà ko sở hữu người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

Sau lúc tìm hiểu những nội dung cơ bản về vốn góp là gì?, hẳn nhiều người ko khỏi thắc mắc vốn góp tiếng anh là gì?. Vì vậy, chúng tôi xin trả lời thắc mắc trên của Quý vị qua phần tiếp theo của bài viết dưới đây.

Trên đây là những tương trợ của chúng tôi về nội dung vốn góp tiếng anh là gì? để quý độc giả hiểu được rõ hơn.

Trả lời