Công Thức Tính Vòng Vay Vốn Lưu Động Chính Xác Nhất

Vốn lưu động là một khái niệm quan yếu đối với những doanh nghiệp kinh doanh. Đây cũng là một khái niệm quan yếu đối với những nhà đầu tư tài chính. Vậy vốn lưu động là gì? Những công thức tính vòng quay vốn lưu động như thế nào? Hãy tìm hiểu qua bài viết sau:

Vốn Lưu Động Là Gì?

Vốn lưu động là toàn bộ tài sản của một doanh nghiệp và tổ chức với tính thanh khoản cao. Vốn lưu động được coi là nguồn tài sản với sẵn, đảm bảo những hoạt động của doanh nghiệp được diễn ra thông thường.

von luu dong la gi
Vốn lưu động là chỉ tiêu tài chính quan yếu

Vốn lưu động là một thành phần của vốn hoạt động của doanh nghiệp. Quản lý vốn lưu động là một công việc quan yếu trong duy trì và phát triển của cả doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần trang bị tri thức về công thức tính vốn lưu động và công thức tính vòng quay vốn lưu động.

Công Thức Tính Vốn Lưu Động

Bút tính để tính vốn lưu động khá đơn thuần. Bạn với thể dễ dàng tính được vốn lưu động theo công thức sau:

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – Nợ phải trả ngắn hạn

Trong đó:

  • Tài sản ngắn hạn: là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, với thời kì sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp với thể tồn tại dưới hình thái tiền, hiện vật (vật tư, hàng hóa), dưới dạng đầu tư ngắn hạn và những khoản nợ phải thu.
  • Nợ ngắn hạn: Là khoản cần tính sổ trong vòng một năm. Chúng bao gồm những khoản phải trả , nợ dồn tích và những khoản vay ngắn hạn

Nếu tài sản ngắn hạn mà ít hơn so với nợ phải trả ngắn hạn thì vốn lưu động sẽ bị âm. Lúc đó, ta với thể kiểm tra doanh nghiệp đang trong trạng thái thâm hụt vốn lưu động. Doanh nghiệp ko nên duy trì trạng thái thâm hụt vốn lưu động trong thời kì dài.

Công thức Tính Vốn Lưu Động Bình Quân

Công thức tính vốn lưu động bình quân như sau:

Vốn lưu động bình quân = Tổng vốn lưu động của 12 tháng/ 12

Vòng Quay Vốn Là Gì? Vòng Quay Vốn Lưu Động Là Gì?

Vòng quay vốn lưu động chính là số ngày mà doanh nghiệp đó hoàn thành chu kỳ kinh doanh của mình. Vòng quay vốn lưu động là chỉ số quan yếu để kiểm tra về hoạt động của doanh nghiệp. Vòng quay vốn lưu động to cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng vòng quay vốn hiệu quả.

vong quay von luu dong la gi
Doanh nghiệp cần giữ vòng quay vốn lưu động ở mức thấp

Với những doanh nghiệp với vòng quay vốn doanh nghiệp nhỏ cho thấy doanh nghiệp thu hồi vốn chậm, khả năng gia công ko cao. Vòng quay vốn chậm cho thấy số lượng hàng lưu trong kho to, ko thu hồi vốn được. Doanh nghiệp với thể tự tính chỉ tiêu này bằng công thức tính vòng quay vốn lưu động.

Tuy nhiên, với những loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ với vòng quay vốn lưu động khác nhau. Thông thường, những doanh nghiệp kinh doanh thương nghiệp sẽ với vòng quay vốn lưu động nhanh hơn những doanh nghiệp gia công.

Công Thức Tính Vòng Quay Vốn Lưu Động

Bạn với thể tính được vòng quay vốn lưu động theo công thức sau:

Vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần/ Vốn lưu động bình quân

Trong đó:

  • Doanh thu thuần: là tổng doanh thu của cả doanh nghiệp sau lúc trừ đi những khoản giảm trừ doanh thu, mức giá, những loại thuế,…
  • Vốn lưu động bình quân: là lượng vốn lưu động của cả doanh nghiệp chia đều cho 12 tháng lấy bình quân.

Ý Nghĩa Của Vòng Quay Vốn Lưu Động Trong Kinh Doanh

Vòng quay vốn lưu động đóng vai trò quan yếu trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Ngoài việc quyết định sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp, vòng quay vốn lưu động với ý nghĩa đối với doanh nghiệp như sau:

  • Vòng quay vốn lưu động to cho thấy tình trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tương đối tốt. Doanh nghiệp với hoạt động kinh doanh thu hồi vốn tương đối tốt. Từ đó, doanh nghiệp sẽ nhanh thu hồi vốn, tăng cường quay vòng vốn để đẩy mạnh kinh doanh.
  • Vòng quay vốn lưu động nhỏ với thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang trì trệ. Lượng hàng tồn kho to, ko tiêu thụ được dẫn tới tồn đọng vốn. Doanh nghiệp cần thay đổi chiến lược kinh doanh lúc với chỉ sổ vòng quay vốn lưu động nhỏ.

Số Vòng Quay Vốn Lưu Động Tốt Nhất Là Bao Nhiêu?

Như đã nói, vòng quay vốn lưu động của những doanh nghiệp khác nhau là khác nhau. Do vậy, ko với giới hạn con số cụ thể lượng vốn lưu động của những doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần dựa vào công thức tính vòng quay vốn lưu động để đưa ra những phân tính, định hướng phát triển.

Chỉ số vòng quay vốn lưu động là một chỉ số quan yếu nhưng ko để kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để với thể kiểm tra tổng quan về doanh nghiệp cần sử dụng rộng rãi tới những hoạt động phát triển kinh doanh, những tài sản một mực, những phương thức sinh lời của vốn,…

Phương Pháp Quản Lý Vòng Quay Vốn Lưu Động

Để doanh nghiệp với thể phát triển tốt, những doanh nghiệp cần ko ngừng cải tiến kinh doanh và tăng vòng quay vốn lưu động. Để làm được điều đó, doanh nghiệp cần quản lý tốt những yếu tố dòng tiền, tồn kho và những khoản nợ ngắn hạn.

cach quan ly vong quay von luu dong
Doanh nghiệp cần quản lý tốt vòng quay vốn lưu động

Quản Lý Dòng Tiền

Doanh nghiệp cần với quản lý dòng tiền vào và dòng tiền chi tiêu ra của doanh nghiệp. Tùy theo tình hình kinh doanh, doanh nghiệp cần xác định được lượng tiền tối thiểu để xử lý những phát sinh trong hoạt động thường ngày.

Quản Lý Hàng Tồn Kho

Yếu tố tồn kho là yếu tố chính khiến cho cho vòng quay vốn lưu động chậm lại. Doanh nghiệp cần căn cứ vào số liệu bình quân những thời khắc trong năm để xác định tồn kho tối đa. Lúc tồn kho vượt mức tối đa cần ngừng tích trữ trong kho.

Quản Lý Những Khoản Nợ

Những khoản nợ khiến cho cho vòng quay vốn lưu động chậm lại. Doanh nghiệp cần theo dõi sát sao những khoản công nợ của doanh nghiệp. Lúc những khoản nợ tới hạn cần liên hệ đối tác để thúc giục hoàn thành công nợ theo dự kiến.

Kết Luận

Vốn lưu động là một chỉ tiêu tài chính quan yếu đối với những doanh nghiệp kinh doanh. Hiểu được ý nghĩa của vốn lưu động và công thức tính vòng quay vốn lưu động giúp bạn quản lý doanh nghiệp tốt hơn.

Thông tin được biên tập bởi: bloghong.com/

Leave a Reply