Wat is SKALE Network? Uitleg en koers en verwachtingen en alles wat je moet weten over $SKL – Cryptokopen.nl

SKALE Network is een gedecentraliseerde ‘elastische’ blockchain die als doel heeft om de ontwikkeling van dApps op de blockchain van Ethereum te schalen. Omdat de blockchain elastisch is, is configuratie erg makkelijk en snel. Op een eenvoudige manier kan er een nieuwe variant van een bestaande blockchain worden ontwikkeld. Hierdoor behoudt het de voordelen van decentralisatie en elimineert het ontwikkelingsbeperkingen die we zien op andere traditionele blockchains.

Wat is SKALE Network?

SKALE Network is een gedecentraliseerde en ‘elastische’ blockchain die is ontworpen om Web3 applicaties te schalen. Web3 verwijst hier naar de ontwikkeling van dApps op de blockchain van Ethereum waarbij iedereen op een decentrale manier kan deelnemen aan de creatie of het gebruik ervan. Het doel van Web3 is om het nieuwe internet te worden.

De verschillende chains op SKALE zijn configureerbare blockchains die één laag boven de Ethereum blockchain bestaan. Daarom is SKALE ook een execution layer voor het netwerk van Ethereum. Deze zijn specifiek gericht op het schalen, met name van applicaties.

Ontwikkelaars kunnen een SKALE-keten huren die elk werkt als een privé, Ethereum-compatibel, smart contractplatform. Door gebruik te maken van sidechains kunnen ze bijvoorbeeld meer transacties per seconde verwerken en is het een schaalbaar model.

Door deze samenstelling kunnen SKALE-ketens te allen tijde smart contracts uitvoeren, bieden ze ondersteuning bij de opslag en kunnen ze Rollup-contracten uitvoeren. Het implementeert geen overkoepelende Rollup-aanpak op de blockchain van Ethereum om transactie te versnellen, maar maakt gebruik van een netwerk van miniketens om deze smart contracts uit te voeren. Deze methode wordt ook vaak dynamische sharding genoemd. Sharding is het principe waarbij alle informatie niet op de lineaire blockchain wordt vastgelegd, maar via verschillende sidechains. Het voordeel hiervan is dat gegevensoverdracht sneller is en dat er meer capaciteit mogelijk is op de blockchain.. Ze werken hierbij onafhankelijk van elkaar waarbij geen enkele dApp vertraging oploopt.

Dankzij de Ethereum Virtual Machine (EVM), die zich bevindt onder de toplaag van SKALE network, is het protocol in staat om machine learning-algoritmes toe te passen. Doordat SKALE compatibel is met EVM, kunnen ontwikkelaars dezelfde tools gebruiken als wanneer ze werken op het mainnet van Ethereum. Ze hebben toegang tot dezelfde toepassingen van Ethereum, waarbij ze vooral schaalbaarheid willen bereiken en de transactiekost willen minimaliseren. Door een bestaande blockchain te configureren, wordt het ontstaan van nieuwe blockchain kinderspel. Samen met Ethereum wil SKALE Network, dankzij deze nieuwe Web3-apps, de strijd aangaan met traditionele dApps wat betreft prestaties, kosten en mogelijkheden.

Elastische sidechains

Gebruikers betalen SKALE-tokens via een abonnementsmodel om toegang te krijgen tot alle bronnen van het mainnet van Ethereum.Denk hierbij aan opslag, berekeningen etc. Deze toegang verkrijgen ze in de vorm van een elastische zijketen voor een bepaalde tijd. Het protocol maakt gebruik van verschillende abonnementsmodellen, elk met hun eigen capaciteit en tijdsduur. Ongeacht welk abonnementsmodel een ontwikkelaar heeft gekozen, alles werkt decentraal in één groot netwerk.

Door de connectiviteit met het mainnet van Ethereum hebben ontwikkelaars toegang tot alle nodige software en tools om hun eigen dApp te bouwen via deze elastische sidechains. Door gebruik te maken van sharding gebeurt gegevensoverdracht op een snelle en doeltreffende manier. De verschillende sidechains worden beveiligd door willekeurig gekozen nodes die samen één sterk netwerk vormen.

SKALE validator nodeSKALE validator node

Welk probleem lost het op?

Ethereum is één van de grootste blockchains en veel protocollen worden ook gebouwd op deze blockchain. Een probleem dat Ethereum momenteel heeft is de problematiek om daadkrachtig te gaan schalen. SKALE legt de nadruk dat het hierbij niet alleen gaat over transacties, maar dat er ook gekeken moet worden naar gebruikservaring. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het realiseren van API-connecties met verschillende wallets en het oplossen van kostenefficiëntie.

Schaalbaarheid

SKALE Network is hierbij een integrale oplossing voor deze schaling. Ze focussen zich hierbij op snelheid, beveiliging, interoperabiliteit met verschillende ecosystemen én uiteraard de transacties per seconde. Door de elastische aard is de blockchain configureerbaar en kan het via deze elastische zijketens transacties goedkeuren tegen hoge snelheid zonder de hoge transactiekosten die we momenteel kennen. De belangrijkste voordelen hierbij zijn de extreem lage gasfees en verhoogde transactiedoorvoer. Hierdoor vinden zowel gebruikers als ontwikkelaars sneller de weg naar SKALE en maakt het massale adoptie mogelijk.

SKALE Network is daardoor een gedecentraliseerde cloud voor het leveren en implementeren van elastische zijketens met een lage latentie. Latentie treedt op als er een vertraging zit in de dataoverdracht in het netwerk. Als we kijken naar een traditionele blockchain die linerair gebouwd is, moet de hele blockchain alle informatie dragen en verwerken die aan het netwerk wordt toegevoegd. Dit is tijdrovend en maakt het netwerk trager.

Al deze elastische zijketens van SKALE Network zijn compatibel met Ethereum Virtual Machine (EVM) en zijn configureerbaar in de broncode. Hierdoor kunnen bestaande chains eindeloos worden overgenomen met minimale aanpassingen. Denk hierbij aan netwerkgrootte, opslagcapaciteit, beveiliging en transactiedoorvoer. Dit maakt de ontwikkeling van dApps veel eenvoudiger, sneller en vooral schaalbaarder.

Opslag

Deze elastische sidechains kunnen ook een grote hoeveelheid extra on-chain opslagcapaciteit bieden voor deze applicaties. Normaliter is het opslaan van informatie hierbij kostbaar en neemt het veel capaciteit in beslag. Deze gegevensopslag bij SKALE is voordeliger en uitgebreider, waardoor ontwikkelaars minder belemmeringen hebben. Dit vergroot de mogelijkheden voor gedecentraliseerde applicatie. Denk hierbij aan use-cases zoals games, media en zelfs toepassingen in de wereld van (gedecentraliseerde) financiën.

SKALE Elastic sidechain creationSKALE Elastic sidechain creation

Voordelen SKALE Network?

De belangrijkste voordelen van SKALE Network en de elastische zijketens zijn de verhoogde transactiedoorvoer, snelle afronding van deze transactie maar zeker ook de extreem lage transactiekosten. Dit heeft allemaal rechtstreeks invloed op de ontwikkeling van de gebruikerservaring. Ze willen op deze manier een duurzaam model creëren dat adoptie mogelijk maakt op grote schaal. Doordat SKALE Network zich bevindt bovenop het netwerk van Ethereum, de Execution Layer, is het zeer effectief om op Ethereum gebaseerde applicaties te gaan schalen.

Consensusmechanisme

Elke individuele chain maakt gebruik van het Byzantine Fault Tolerant (BFT) consensusmechanisme en kan communiceren met andere ketens door middel van een beveiligd interchain-protocol.

De BFT-consensus tolereert dat minder dan 1/3de van de nodes onvoldoende of kwaadwillig handelen of zelfs offline gaan. In het geval dat dit aantal groter is, zal de elastische sidechain tijdelijk pauzeren. Deze wordt pas hervat wanneer er toch een minimumaandeel is van 1/3de actieve en goed functionerende nodes.

Veiligheid

De veiligheid wordt gerealiseerd door SKALE Manager contract. Dit zijn contracten die een pool van willekeurig validators aanstelt om transacties te valideren. Deze pool verandert op regelmatige basis, zodat alle nodes bijdragen aan het gehele netwerk. Wanneer onvoldoende nodes beschikbaar zijn of kwaliteit kunnen leveren, treedt de Byzantine Fault Tolerant (BFT)-protocol in werking.

In onderstaande afbeelding zien het hele SKALE-ecosysteem in werking. In de bron zien we dat SKALE een uitvoerende laag is op de blockchain van Ethereum, waarbij alle andere componenten feilloos geïntegreerd kunnen worden dankzij de elastische blockchain.  Dank hierbij aan integratie van wallets zoals MetaMask maar ook het gebruik van orakels en geavanceerde developer tools. Door deze nieuwe elastische blockchain te gaan aanpassen naar eigen wensen, krijg je een variant van de Ethereum blockchain die ongekend schaalbaar is. Hier kunnen ongezien veel dApps op ontwikkeld worden.

SKALE EcosysteemSKALE Ecosysteem

Tokenomics

De native token van SKALE Network ($SKL) is een utility-token dat wordt gebruikt om de realisatie en implementatie van dApps mogelijk te maken waarbij beveiliging in het netwerk centraal staat. Dit gebeurt op basis van Proof-of-Stake mechanisme.

$SKL is een ERC777 token, wat een op Ethereum gebaseerd token is die compatibel is met de populaire ERC20-tokens. Dit betekent dat alle Ethereum applicaties met ERC20 ondersteuning ook ERC777-tokens kunnen ondersteunen.

$SKL

De motor van het netwerk is de native token $SKL die verschillende gebruikersfunctionaliteiten heeft:

  • Staking: Holders van het $SKL kunnen hun munten gaan staken op het platform om zo deel te nemen aan het consensusmechanisme. Hiervoor ontvangen zij beloningen in SKL-tokens.
  • Toegang: Ontwikkelaars betalen een bepaald bedrag om gebruik te kunnen maken van deze elastische blockchains.
  • Governance: SKALE is gebouwd rond zijn community en geeft SKL-holders stemrecht om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het netwerk. Zo kunnen ze bijvoorbeeld mee stemmen over de abonnementskosten.

SKALE Network heeft een totale voorraad van 7 miljard tokens, waarvan 4,14 miljard beschikbaar was bij de lancering van het netwerk. De overige tokens worden vrijgegeven in de komende 12 jaar volgens een vaste verdeling:

Token distribution SKALEToken distribution SKALE

Roadmap

Het jaar 2020 stond in het teken van de lancering van hun mainnet. Dit hebben ze gedaan via 3 verschillende fases waarbij fase 1 in het teken stond van network launch en de overige in het teken van software releases.

April 2021 was een belangrijk moment voor SKALE Network omwille van hun Denali update. Deze vergroot de multichain-mogelijkheden waardoor ontwikkelaars onafhankelijke ketens kunnen bouwen die communiceren met verschillende andere, bestaande blockchains. Deze kunnen native chains zijn of externe chain services. Een belangrijk voordeel van deze update is dat de snelheid waarmee innovatie in decentrale toepassingen wordt uitgevoerd, wordt vergroot.

Chains kunnen vanaf nu onafhankelijk zijn, dezelfde set van validators delen en dezelfde beveiliging bieden, maar kunnen dit vanaf nu doen met specifieke ketens die onafhankelijk toegewezen bronnen en services gebruiken. Hierdoor is nog meer mogelijk dan in zijn voorafgaande architectuur.

Team

Via gemeenschappelijke vrienden kwamen Jack (CEO) en Stan (CTO) met elkaar in contact in 2017 toen ze allebei op zoek waren naar mogelijkheden om zelf hun eigen onderneming te starten in de wereld van crypto. Beiden wisten meteen dat ze de verdere ontwikkeling en schaalbaarheid van gedecentraliseerde applicaties op zich wilden nemen. Al vrij snel kwamen ze uit bij dezelfde problemen die deze groei zou belemmeren.

In januari 2018 werd SKALE gelanceerd waarbij Stan de huidige architectuur bedacht om schaalbaarheid van deze dApps te realiseren. Al vrij snel kregen ze steun van verschillende grote investeerders waaronder Multicoin Capital.

In juni 2020 lanceerde SKALE de eerste versie van zijn mainnet. Deze ondersteunde nog geen stakingsmogelijkheden of tokenoverdracht. Fase 2 van deze mainnet werd kort nadien, in oktober 2020 gelanceerd waarbij onder andere staking mogelijk werd gemaakt. Het was op dit moment, dat $SKL-tokens beschikbaar kwamen op exchanges zoals Uniswap en Binance.

SKALE Network opereert vanuit San Francisco, California en heeft inmiddels meer dan 35 medewerkers in dienst.

Founders SKALEFounders SKALE

Skale Koers

Skale kopen?

<bitvavo<bitvavo

Conclusie

Schaalbaarheid en de ongezien hoge transactiekosten zijn terugkerende problemen als we het hebben over de blockchain van Ethereum. SKALE Network heeft hierin een heel duidelijke visie om deze problematiek op een efficiënte manier aan te pakken, om zo een ongeziene groei mogelijk te maken. Als één van de grootste blockchains zijn er veel andere protocollen die de problematiek van Ethereum ervaren. Daarom zijn er reeds verschillende projecten die elk op hun manier willen bijdragen om deze gebrekkige schaalbaarheid aan te pakken. Denk hierbij aan Poolring, Loom Network en Polkadot. Hierbij hebben ze elk hun eigen aanpak en visie.

Het doel van SKALE Network is nu om nu te zorgen voor een hoge adoptiegraad van het netwerk zodat ontwikkelaars hun Ethereum-applicaties met hoge prestaties en lage kosten kunnen ontwikkelen bij SKALE. Vanaf dat dit mogelijk is, zullen ontwikkelaars sneller dApps creëren op Ethereum, maar vinden gebruikers ook sneller de weg naar deze decentrale applicaties. Momenteel zijn de kosten nog te hoog waardoor veel dApps niet succesvol zijn wegens onvoldoende gebruikers. Het is de combinatie van deze ongeziene schaalbaarheid, kostenefficiëntie en gebruikerservaring die van SKALE Network een protocol maakt om nauwlettend in de gaten te houden!