WPS (Push Button) là gì và cách sử dụng nút này để kết nối Tivi, đầu phát Blu-ray Disc hoặc thiết bị hỗ trợ Internet khác với Mạng không dây ( Wi-Fi) | Sony VN

Thiết lập Wi-Fi bảo mật (WPS) là một tính năng đi kèm với nhiều bộ định tuyến. Tính năng này được thiết kế để làm cho thứ tự kết nối với mạng ko dây bảo mật từ máy tính hoặc thiết bị khác trở nên tiện dụng hơn.

LƯU Ý QUAN TRỌNG cho những mẫu Android TV™
LƯU Ý: Một số nhà sản xuất mang thể sử dụng những thuật ngữ sau đây thay cho WPS (Push Button) để mô tả chức năng này.

 • Wi-Fi Simple Config (Cấu hình Wi-Fi đơn thuần)
 • Push 'n' Connect (Nhấn và Kết nối)
 • PBC
 • Quick Secure Setup (QSS – Thiết lập bảo mật nhanh)

Rà soát xem bộ định tuyến và thiết bị tương trợ Internet mang tương trợ tính năng WPS hay ko:

 1. Quan sát trên modem hoặc bộ định tuyến xem mang nút WPS hay ko:
  Ví dụ về WPS Push Button
 2. Truy cập thực đơn Network (Mạng) của thiết bị tương trợ Internet để xem mang tùy chọn WPS hay ko. 
  Lựa chọn WPS

Làm theo những bước sau để thiết lập kết nối WPS (Push Button):

 1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
 2. Chọn Settings (Cài đặt).
 3. Chọn Network (Mạng).
 4. Chọn Network Set up (Thiết lập mạng) hoặc Setup Network Connections (Thiết lập kết nối mạng).
 5. Chọn Wireless (Ko dây), Wireless LAN (LAN ko dây) hoặc Wi-Fi.
 6. Chọn WPS (Push Button).
 7. Chọn Start (Khởi đầu) để Tivi tìm kiếm kết nối WPS.
  Tìm kiếm kết nối
 8. Nhấn nút WPS trên bộ định tuyến để thiết lập kết nối. Tùy theo bộ định tuyến và cấu hình tại nhà, mang thể mất vài phút để kết nối.
  LƯU Ý: Hầu hết những bộ định tuyến đều mang đèn nháy trong lúc kết nối được thiết lập.
 9. Sau lúc kết nối thành công, hãy chọn OK.
  WPS thành công

Phương pháp WPS Push button cho Android TV

QUAN TRỌNG: Sau lúc cập nhật phần mềm, chức năng WPS trong phần Cài đặt mạng trên những Android TV chạy hệ quản lý Android™ 8.0 Oreo™ sẽ bị xóa.
Trong bản cập nhật phần mềm trong tương lai, chức năng WPS cũng sẽ bị xóa trên những Android TV hiện đang tương trợ WPS.
Để biết chi tiết, hãy tham khảo:
Ko thể tìm thấy WPS trong những cài đặt mạng của Android TV.

Nếu Android TV của bạn vẫn còn tính năng WPS, hãy làm theo những bước dưới đây .

 1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
 2. Chọn Settings (Cài đặt).
 3. Trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện), chọn Network (Mạng).
 4. Trong danh mục Network (Mạng), chọn Network setup (Thiết lập mạng).
 5. Trong Network setup (Thiết lập mạng), chọn Easy (Đơn thuần) hoặc Expert (Chuyên sâu).
  • Thiết lập đơn thuần
   1. Trên màn hình Select how to connect to your network (Chọn cách kết nối mạng của bạn), chọn Wi-Fi.
   2. Trên màn hình Select a way to connect to your wireless router (Chọn cách kết nối bộ định tuyến ko dây của bạn), chọn CONNECT BY WPS BUTTON (KẾT NỐI BẰNG NÚT WPS).

    Kết nối bằng nút WPS

   3. Nhấn nút WPS trên bộ định tuyến ko dây.

    LƯU Ý: Quá trình tìm kiếm bộ định tuyến mạng sẽ bị hủy nếu bạn ko nhấn nút WPS trên bộ định tuyến trong vòng 2 phút.

  • Thiết lập chuyên sâu
   1. Trong màn hình Device Network (Mạng thiết bị), chọn Wi-Fi.
   2. Trong màn hình Network Wi-Fi (Mạng Wi-Fi), chọn Connect via WPS (Kết nối qua WPS).

    Kết nối qua WPS bằng Thiết lập chuyên sâu

   3. Nhấn nút WPS trên bộ định tuyến .

    Tìm kiếm bộ định tuyến WPS

  Nếu ko thể kết nối WPS, hãy thử như sau:

  • Đảm bảo rằng tính năng WPS của bộ định tuyến được bật.
  • Di chuyển bộ định tuyến tới sắp thiết bị hơn.

  Liên hệ với đơn vị sản xuất bộ định tuyến hoặc Nhà cung ứng nhà sản xuất internet ( ISP ) để được tương hỗ thêm .

* Android và Android TV là thương hiệu của Google LLC ; Oreo là thương hiệu của Tập đoàn Mondelez International, Inc .

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì