Xác định công thức hóa học của hợp chất

 

Gọi a là số mol của mỗi kim loại đã dùng

 

MA và MB lần lượt khối lượng mol của A và B

– Viết phương trình phản ứng

A+ 2HCl clip image032ACl2 + H2

 

1mol 1mol

 

a(mol) a (mol)

 

B + 2HCl clip image032BCl2 + H2

 

1mol 1mol

 

a(mol a (mol)

– Lập hệ phương trình đại số và giải.

Ta có hệ phương trình:

 

 

 

clip image092 a. MA + a. MB = 8,9 (1)

 

a + a = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol) (2)

 

clip image093clip image095 a (MA + MB) = 8,9 (1/)

 

a = 0,1 (mol) (2/)

 

Từ (1/) và (2/) ta có:

 

MA + MB = clip image097

– Biện luận để tìm khối lượng mol của A, B

Xét bảng sau:

MA

24

40

56

65

MB

65

49

33

24

MA + MB

89

89

89

89

 

– Viết công thức hoá học

Từ bảng trên ta thấy chỉ có M= 24 ứng với MB = 65 là phù hợp vậy A là Mg và B là Zn