Xác định vận tốc, ly độ, biên độ dao động điều hòa trong sóng dừng

Cập nhật lúc: 16:17 06-06-2015
Mục tin: Vật lý lớp 12

Xác định vận tốc, li độ, biên độ trong sóng dừng là dạng bài toán cơ bản. Để giải bài tập này bạn đọc phải nắm vững kiến thức lý thuyết và một số công thức tính cơ bản về bước sóng, vận tốc và biên độ dao động tổng hợp.

1c

Trắc nghiệm  rèn luyện 

Câu 1. Đầu O của một sợi dây đàn hồi nằm ngang dao động điều hoà với biên độ 3cm với tần số 2Hz. Sau 2s sóng truyền được 2m. Chọn gốc thời gian lúc đầu O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Ly độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời điểm 2s là:   

A. xM = -3cm.                        B. xM = 0  .                       C. xM = 1,5cm.                   D. xM = 3cm.

Câu 2:  Sóng dừng trên sơi dây OB=120cm ,2 đầu cố định.ta thấy trên dây có 4 bó và biên độ dao động của bụng là 1cm.Tính biên độ dao động tại điểm M cách O là 65 cm.
A:0cm                                    B:0,5cm                             C:1cm                               D:0,3cm
Câu 3: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây rất dài với biên độ không đổi, ba điểm A, B và C nằm trên sợi dây sao cho B là trung điểm của AC. Tại thời điểm t1, li độ của ba phần tử A, B, C lần lượt là – 4,8mm; 0mm; 4,8mm. Nếu tại thời điểm t2, li độ của A và C đều bằng +5,5mm, thì li độ của phần tử tại B là

A. 10,3mm.                             B. 11,1mm.                       C. 5,15mm.                        D. 7,3mm.

Câu 4: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4mm, dao động tại N ngược pha với dao động tại M. MN=NP/2=1 cm. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04s sợi dây có dạng một đoạn thẳng. Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng (lấy π= 3,14).
A. 375 mm/s                           B. 363mm/s                       C. 314mm/s                        D. 628mm/s

Câu 5.Trong thí nghiệm về sóng dừng trên dây dàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy 2 đầu dây cố định còn có 2 điểm khác trên dây ko dao động biết thời gian liên tiếp giữa 2 lần sợi dây duỗi thẳng là 0.05s bề rộng bụng sóng là 4 cm. Vmax của bụng sóng là

A 40π cm/s                             B 80π cm/s                         C 24πm/s                            D 8πcm/s

2

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 – Xem ngay