Xếp hạng các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu (Giao ngay) | CoinGecko

1

Binance exchange

Binance

Tập trung

10

₿544687.75

₿544687.75

121.022.074,0

362

1458

sparkline

2

OKX exchange

OKX

Tập trung

10

₿76069.14

₿76069.14

9.233.534,0

341

607

sparkline

3

Coinbase Exchange exchange

Coinbase Exchange

Tập trung

10

₿75752.09

₿75752.09

7.667.803,0

208

512

sparkline

4

FTX exchange

FTX

Tập trung

10

₿70648.1

₿70648.1

18.681.159,0

343

526

sparkline

5

KuCoin exchange

KuCoin

Tập trung

10

₿43129.05

₿43129.05

12.485.425,0

710

1271

sparkline

6

Gate.io exchange

Gate.io

Tập trung

10

₿38202.9

₿38202.9

10.817.041,0

1440

2663

sparkline

7

Huobi Global exchange

Huobi Global

Tập trung

10

₿37492.53

₿37492.53

4.314.296,0

614

1037

sparkline

8

Crypto.com Exchange exchange

Crypto.com Exchange

Tập trung

10

₿17255.07

₿17255.07

8.549.038,0

222

387

sparkline

9

Bitfinex exchange

Bitfinex

Tập trung

10

₿16855.43

₿16855.43

5.012.199,0

181

449

sparkline

10

Binance US exchange

Binance US

Tập trung

10

₿15555.7

₿15555.7

2.622.032,0

124

276

sparkline

11

Bybit (Spot) exchange

Bybit (Spot)

Tập trung

10

₿12817.05

₿12817.05

31.913.523,0

223

269

sparkline

12

FTX.US exchange

FTX.US

Tập trung

10

₿8859.4

₿8859.4

3.991.526,0

26

61

sparkline

13

Gemini exchange

Gemini

Tập trung

10

₿3217.03

₿3217.03

3.373.604,0

100

128

sparkline

14

BitMart exchange

BitMart

Tập trung

9

₿97776.83

₿97776.83

3.873.021,0

644

720

sparkline

15

MEXC Global exchange

MEXC Global

Tập trung

9

₿36415.09

₿36415.09

8.316.038,0

1525

2090

sparkline

16

Kraken exchange

Kraken

Tập trung

9

₿21654.74

₿21654.74

7.833.604,0

190

602

sparkline

17

AEX exchange

AEX

Tập trung

N/A

₿3621.66

₿3621.66

3.703.985,0

295

365

sparkline

18

XT.COM exchange

XT.COM

Tập trung

8

₿130241.5

₿130241.5

6.657.070,0

582

922

sparkline

19

Bitrue exchange

Bitrue

Tập trung

8

₿93937.84

₿93937.84

9.524.831,0

540

1126

sparkline

20

BingX exchange

BingX

Tập trung

8

₿21792.97

₿21792.97

6.683.268,0

327

335

sparkline

21

Bitget exchange

Bitget

Tập trung

8

₿17264.8

₿17264.8

5.579.057,0

275

329

sparkline

22

LATOKEN exchange

LATOKEN

Tập trung

8

₿13382.03

₿13382.03

517.515,0

951

1214

sparkline

23

Dex-Trade exchange

Dex-Trade

Tập trung

8

₿10029.0

₿10029.0

950.400,0

97

231

sparkline

24

BTSE exchange

BTSE

Tập trung

8

₿8296.96

₿8296.96

677.642,0

84

86

sparkline

25

WOO Network exchange

WOO Network

Tập trung

8

₿7972.82

₿7972.82

345.852,0

96

102

sparkline

26

AscendEX (BitMax) exchange

AscendEX (BitMax)

Tập trung

8

₿5055.73

₿5055.73

2.063.989,0

257

544

sparkline

27

bitFlyer exchange

bitFlyer

Tập trung

8

₿3758.4

₿3758.4

3.981.569,0

5

8

sparkline

28

Okcoin exchange

Okcoin

Tập trung

8

₿2258.54

₿2258.54

309.241,0

81

94

sparkline

29

KickEX exchange

KickEX

Tập trung

8

₿1728.07

₿1728.07

124.196,0

50

56

sparkline

30

Nominex exchange

Nominex

Tập trung

8

₿1358.69

₿1358.69

270.404,0

246

841

sparkline

31

CoinEx exchange

CoinEx

Tập trung

8

₿1205.88

₿1205.88

2.288.261,0

591

906

sparkline

32

Bitso exchange

Bitso

Tập trung

8

₿1109.99

₿1109.99

1.602.753,0

38

60

sparkline

33

Tokenize exchange

Tokenize

Tập trung

8

₿1061.97

₿1061.97

59.869,0

84

204

sparkline

34

Blockchain.com exchange

Blockchain.com

Tập trung

8

₿888.63

₿888.63

5.207.551,0

36

90

sparkline

35

Bitpanda Pro exchange

Bitpanda Pro

Tập trung

8

₿258.18

₿258.18

236.664,0

34

57

sparkline

36

BitoPro exchange

BitoPro

Tập trung

8

₿187.28

₿187.28

105.158,0

22

42

sparkline

37

Kuna Exchange exchange

Kuna Exchange

Tập trung

8

₿81.48

₿81.48

298.283,0

21

36

sparkline

38

Delta Exchange exchange

Delta Exchange

Tập trung

8

₿21.24

₿21.24

543.304,0

5

6

sparkline

39

LBank exchange

LBank

Tập trung

7

₿284597.54

₿284597.54

8.679.986,0

494

967

sparkline

40

AAX exchange

AAX

Tập trung

7

₿91251.52

₿91251.52

8.657.686,0

218

238

sparkline

41

Upbit exchange

Upbit

Tập trung

7

₿90698.07

₿90698.07

8.174.698,0

176

288

sparkline

42

P2PB2B exchange

P2PB2B

Tập trung

7

₿84112.0

₿84112.0

11.312.509,0

139

278

sparkline

43

Digifinex exchange

Digifinex

Tập trung

7

₿76821.47

₿76821.47

12.480.596,0

356

523

sparkline

44

BKEX exchange

BKEX

Tập trung

7

₿68707.22

₿68707.22

5.586.688,0

680

1045

sparkline

45

ZB exchange

ZB

Tập trung

N/A

₿50315.18

₿50315.18

4.420.017,0

188

351

sparkline

46

WhiteBIT exchange

WhiteBIT

Tập trung

7

₿49964.29

₿49964.29

18.586.273,0

182

265

sparkline

47

Uniswap (v3) exchange

Uniswap (v3)

Phân quyền

7

₿39111.99

₿39111.99

2.983.659,0

449

819

sparkline

48

Phemex exchange

Phemex

Tập trung

7

₿32664.4

₿32664.4

1.553.243,0

244

245

sparkline

49

BTCEX exchange

BTCEX

Tập trung

7

₿30364.22

₿30364.22

1.031.959,0

99

101

sparkline

50

Hotbit exchange

Hotbit

Tập trung

7

₿14333.3

₿14333.3

6.169.578,0

1920

2781

sparkline

51

FTX TR exchange

FTX TR

Tập trung

7

₿9384.87

₿61537.31

252.382,0

17

42

sparkline

52

Tidex exchange

Tidex

Tập trung

7

₿6382.47

₿6382.47

2.679.721,0

37

79

sparkline

53

Coinstore exchange

Coinstore

Tập trung

7

₿6223.12

₿6223.12

443.637,0

41

41

sparkline

54

Bitstamp exchange

Bitstamp

Tập trung

7

₿5917.68

₿5917.68

1.262.180,0

64

173

sparkline

55

Coinone exchange

Coinone

Tập trung

7

₿4934.94

₿4934.94

1.478.398,0

179

195

sparkline

56

BtcTurk PRO exchange

BtcTurk PRO

Tập trung

7

₿4625.98

₿4625.98

1.385.280,0

58

138

sparkline

57

Paribu exchange

Paribu

Tập trung

7

₿4369.95

₿4369.95

1.765.112,0

89

99

sparkline

58

Bit.com exchange

Bit.com

Tập trung

7

₿4125.3

₿4125.3

790.744,0

47

64

sparkline

59

Bitkub exchange

Bitkub

Tập trung

7

₿3283.56

₿3283.56

2.307.510,0

72

72

sparkline

60

Coincheck exchange

Coincheck

Tập trung

7

₿2705.31

₿2705.31

2.823.042,0

1

1

sparkline

61

EXMO exchange

EXMO

Tập trung

7

₿2560.21

₿2560.21

1.442.652,0

54

175

sparkline

62

Tokpie exchange

Tokpie

Tập trung

7

₿1928.3

₿1928.3

77.576,0

119

211

sparkline

63

Cryptology exchange

Cryptology

Tập trung

7

₿1458.82

₿1458.82

617.235,0

29

65

sparkline

64

Bittrex exchange

Bittrex

Tập trung

7

₿932.67

₿932.67

1.506.280,0

477

1011

sparkline

65

Luno exchange

Luno

Tập trung

7

₿640.36

₿640.36

954.410,0

5

30

sparkline

66

Independent Reserve exchange

Independent Reserve

Tập trung

7

₿453.43

₿453.43

154.850,0

26

116

sparkline

67

BitMEX exchange

BitMEX

Tập trung

7

₿242.44

₿242.44

2.180.199,0

7

7

sparkline

68

CEX.IO exchange

CEX.IO

Tập trung

7

₿229.77

₿229.77

1.288.969,0

112

237

sparkline

69

Coinlist exchange

Coinlist

Tập trung

7

₿150.43

₿150.43

471.208,0

46

93

sparkline

70

Mercado Bitcoin exchange

Mercado Bitcoin

Tập trung

7

₿112.72

₿112.72

1.464.912,0

151

176

sparkline

71

Zaif exchange

Zaif

Tập trung

7

₿76.68

₿76.68

2.455.230,0

11

23

sparkline

72

Coinmetro exchange

Coinmetro

Tập trung

7

₿33.6

₿33.6

249.444,0

42

95

sparkline

73

NiceHash exchange

NiceHash

Tập trung

7

₿16.06

₿16.06

16.787.057,0

60

84

sparkline

74

LCX Exchange exchange

LCX Exchange

Tập trung

7

₿7.71

₿7.71

25.778,0

33

80

sparkline

75

Coinsbit exchange

Coinsbit

Tập trung

6

₿67883.73

₿67883.73

8.705.389,0

92

183

sparkline

76

BigONE exchange

BigONE

Tập trung

6

₿48428.71

₿48428.71

5.159.730,0

123

306

sparkline

77

Bithumb exchange

Bithumb

Tập trung

6

₿25494.67

₿25494.67

3.395.787,0

186

285

sparkline

78

Currency.com exchange

Currency.com

Tập trung

6

₿14064.07

₿14064.07

433.678,0

51

364

sparkline

79

FMFW.io exchange

FMFW.io

Tập trung

6

₿13087.88

₿84508.19

351.965,0

215

443

sparkline

80

Bibox exchange

Bibox

Tập trung

6

₿9284.27

₿9284.27

1.182.091,0

276

387

sparkline

81

Bitforex exchange

Bitforex

Tập trung

6

₿7807.4

₿7807.4

1.535.945,0

172

208

sparkline

82

PancakeSwap (v2) exchange

PancakeSwap (v2)

Phân quyền

6

₿6515.28

₿6515.28

8.209.507,0

3591

4158

sparkline

83

Bitexen exchange

Bitexen

Tập trung

6

₿3399.85

₿3399.85

150.347,0

50

65

sparkline

84

Bitvavo exchange

Bitvavo

Tập trung

6

₿3219.09

₿3219.09

3.522.707,0

170

179

sparkline

85

ProBit Global exchange

ProBit Global

Tập trung

6

₿2820.48

₿2820.48

2.898.942,0

498

714

sparkline

86

Uniswap (v2) exchange

Uniswap (v2)

Phân quyền

6

₿2554.64

₿2554.64

2.983.659,0

1428

2562

sparkline

87

Orca exchange

Orca

Phân quyền

6

₿2496.23

₿2496.23

434.652,0

87

159

sparkline

88

Sushiswap exchange

Sushiswap

Phân quyền

6

₿2031.86

₿2031.86

249.486,0

298

564

sparkline

89

Liquid exchange

Liquid

Tập trung

6

₿2022.89

₿2022.89

856.966,0

94

187

sparkline

90

Bitbank exchange

Bitbank

Tập trung

6

₿1549.31

₿1549.31

2.929.218,0

18

33

sparkline

91

MM Finance exchange

MM Finance

Phân quyền

6

₿1403.73

₿1403.73

579.540,0

26

93

sparkline

92

Dodo (BSC) exchange

Dodo (BSC)

Phân quyền

6

₿1258.84

₿1258.84

368.041,0

18

30

sparkline

93

ExMarkets exchange

ExMarkets

Tập trung

6

₿1004.97

₿2942.58

27.037,0

37

73

sparkline

94

Oceanex exchange

Oceanex

Tập trung

6

₿887.4

₿1944.06

23.874,0

41

74

sparkline

95

Dodo (Polygon) exchange

Dodo (Polygon)

Phân quyền

6

₿869.65

₿869.65

164.280,0

7

14

sparkline

96

Quipuswap exchange

Quipuswap

Phân quyền

6

₿864.25

₿864.25

28.708,0

1

94

sparkline

97

VVS Finance exchange

VVS Finance

Phân quyền

6

₿848.71

₿848.71

390.238,0

15

154

sparkline

98

BitBNS exchange

BitBNS

Tập trung

6

₿734.45

₿734.45

324.401,0

149

178

sparkline

99

Quickswap exchange

Quickswap

Phân quyền

6

₿704.04

₿704.04

967.031,0

125

601

sparkline

100

Max Maicoin exchange

Max Maicoin

Tập trung

6

₿642.02

₿642.02

490.797,0

29

55

max maicoin 7d chart