Xử lý hành vi cho vay nặng lãi | Luật Hùng Thắng

Hành vi cho vay nặng lãi bị khắc phục và xử lý thế nào ? Căn cứ theo Nghị định 167 / 2013 / NĐ-CP ; Bộ luật Hình sự năm ngoái ; Bộ luật Dân sự năm ngoái. Nội dung tư vấn như sau :

Theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về lãi suất vay do những bên thỏa thuận, cụ thể:

Điều 468. Lãi suất
1. Lãi suất vay do những bên thỏa thuận.
Trường hợp những bên với thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận ko được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác với liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp sắp nhất.
Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá ko với hiệu lực.
2. Trường hợp những bên với thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng ko xác định rõ lãi suất và với tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời khắc trả nợ.

Hành vi cho vay nặng lãi là hành vi vi phạm pháp lý. Tùy vào đặc thù mức độ của hành vi sẽ bị khắc phục và xử lý hành chính hoặc khắc phục và xử lý hình sự theo pháp luật của pháp lý. Cụ thể :

1. Xử lý hành chính

Hành vi cho vay nặng lãi chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 11 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, với mức phạt tiền lên tới 15.000.000 đồng. Cụ thể:

“Điều 11. Vi phạm những quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh với điều kiện về an ninh, trật tự

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

d) Cho vay tiền với cầm cố tài sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Nhà băng nhà nước Việt Nam công bố tại thời khắc cho vay.
….
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng thực đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong thời hạn từ 03 tháng tới 06 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a, c Khoản 2; Điểm d Khoản 3 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng thực đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong thời hạn từ 06 tháng tới 09 tháng đối với hành vi quy định tại Khoản 4 Điều này.
6. Người nước ngoài với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm với thể bị vận dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

2. Xử lý hình sự

Nếu đủ tín hiệu cấu thành tội phạm, người với hành vi cho vay nặng lãi sẽ bị xử lý hình sự về Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015. Cụ thể:

“Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng tới dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo ko giam giữ tới 03 năm.
2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng tới 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 03 năm.
3. Người phạm tội còn với thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm thuê việc nhất định từ 01 năm tới 05 năm”.

Trên đây là hàng loạt tư vấn về Xử lý hành vi cho vay nặng lãi theo pháp pháp luật luậy. Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng tư vấn, tương hỗ Quý khách hàng những thông tin thiết yếu. Vui lòng liên hệ Luật Hùng Thắng nếu còn những vướng mắc, chưa rõ hoặc tư vấn pháp lý khác để được tư vấn đơn cử .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính